Ondertekening prestatieafspraken gemeente Elburg ook een feit

Op maandag 3 december 2018 hebben de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) de Prestatieafspraken 2019 Elburg ondertekend.

Grotendeels zijn de prestatieafspraken van 2018 ongewijzigd gebleven. Terugkerende thema’s hierbij zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg, huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen, leefbaarheid in de wijk en bewonersparticipatie. De nieuwe accenten voor 2019 liggen bij het actualiseren van regionaal en lokaal beleid, aardgasloze nieuwbouw en transitie van de bestaande woningvoorraad, concrete maatregelen voor het vergroten van de slaagkansen van met name jongeren en het stimuleren van doorstroming.

Op deze pagina staan alle prestatieafspraken bij elkaar.

Terug naar vorige pagina