Prestatieafspraken Harderwijk liggen ook vast

De prestatieafspraken 2019 in Harderwijk zijn ondertekend. De wethouder, de bestuurders van de corporaties Omnia Wonen en UWOON en de vertegenwoordigers van de twee huurdersorganisaties hebben hun handtekening gezet onder de volkshuisvestelijke afspraken.

De bekende thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid komen hierin terug. Een relatief nieuw onderwerp in de prestatieafspraken is het sociale domein. Naast toegankelijkheid gaat het nu ook over verwarde personen en uitstroom uit maatschappelijke opvang.

De prestatieafspraken met de gemeente Harderwijk vind u hier.

Terug naar vorige pagina