Privacybeleid

Omnia Wonen neemt de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus en leeft de wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Wij hebben daarom ons privacybeleid per 25 mei 2018 aangepast om de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de eerdere privacywetgeving vervangt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid.

In onze privacy verklaring leggen wij uit voor welke doelen Omnia Wonen persoonsgegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze privacy verklaring is van toepassing op woningzoekenden, (oud) huurders, zakelijke relaties en gebruikers van de websites van Omnia Wonen.

Onze privacyverklaring kunt u nalezen op onze website.

Terug naar vorige pagina