Toelichting huurverhoging sociale huur 2019

Betaalbare woning
Omnia Wonen heeft het recht de maximale huurverhoging toe te passen. Samen met de vertegenwoordigers van de huurders, de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (S.H.O.W.) hebben we besloten dat niet te doen.

Omnia Wonen vindt het belangrijk dat mensen een woning huren die ze kunnen betalen. Daarom hebben we in 2016 opnieuw bepaald welke huur (streefhuur) het beste past bij de woning. Met deze streefhuur willen we ervoor zorgen dat mensen die in een vergelijkbare woning wonen ook een vergelijkbare huur betalen. Daarnaast vinden we dat huurders die meer te besteden hebben een hogere huurverhoging mogen krijgen.

 Huurverhoging Omnia Wonen:

• huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436 (2017) - maximaal 1,85%

• huishoudens met een of meer bewoners vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd - maximaal 1,85%

• huishoudens van vier of meer personen - maximaal 1,85%

• huishoudens met een inkomen hoger dan € 42.436 (2017) - maximaal 5,6%

 Bij een huishoudinkomen onder de € 42.436 zorgen we ervoor dat de huur door de huurverhoging niet hoger wordt dan de streefhuur. Voor deze inkomensgroep geldt ook dat de netto huur wordt verlaagd tot de liberalisatiegrens (€ 720,42) als de huidige netto huur hoger is.

Bij een inkomen boven de € 42.436 zorgen we ervoor dat de huur door de huurverhoging niet hoger wordt dan de markthuur.

Streefhuur
De streefhuur verschilt per woningcomplex en per woningtype. Zo hebben nieuwere, grotere of goed geïsoleerde woningen over het algemeen een hogere streefhuur dan oudere, kleinere of minder goed geïsoleerde woningen. En de streefhuur van bijvoorbeeld een hoekwoning ligt vaak wat hoger dan de streefhuur van een tussenwoning. We zorgen er altijd voor dat de streefhuren binnen de huurtoeslaggrenzen blijven. De streefhuren worden jaarlijks per 1 juli met de inflatie aangepast (dit jaar 1,7%) en worden met regelmaat opnieuw bepaald.

Markthuur
Voor huurders met een huishoudinkomen van meer dan € 42.436 kijken we voor de huurverhoging niet naar de streefhuur, maar naar de zogenaamde markthuur. De markthuur is de huur die een vastgoedbelegger zou hanteren. De markthuur stellen we vast op basis van taxaties van een onafhankelijke taxateur. De markthuur verschilt per woningcomplex.

Terug naar vorige pagina