Vanaf 1 juli 2019 geldt de gewijzigde Warmtewet. Wat betekent dit?

Voor u verandert er bijna niets. Waarom niet? Volgens de gewijzigde Warmtewet is Omnia Wonen wettelijk gezien geen energieleverancier meer. Omdat Omnia Wonen geen leveringscontract met u afsloot, hoeft deze dus niet ontbonden te worden. Verwarmingskosten rekenen we via de servicekosten met u af. Dat wijzigt niet.

Eventuele bezwaren op de afrekening verwarmingskosten kunt u voortaan indienen bij de Huurcommissie. De Geschillencommissie Warmtelevering is beƫindigd.

Terug naar vorige pagina