Verkiezingsdebat Amersfoort: corporaties leggen politici de keuzes voor

Ze zaten er goed bij gisteravond, in het door de Amersfoortse corporaties georganiseerde verkiezingsdebat over wonen. Koos Koolstra (de Alliantie), Dorine Lommen (Portaal) en Monique Govers van Omnia Wonen. Debatleider Mirjam Barendregt presenteerde de directeuren  als de deskundige vraagbaken voor de debatterende lijsttrekkers van Amersfoort. Precies de opzet van de bijeenkomst: Dames en heren politici, nu eens even niet wijzen naar de corporaties als de enige verantwoordelijke voor (meer) volkshuisvesting. Maar juist eens even zelf vertellen welke politieke keuze u maakt bij de vraag welke doelgroepen het eerst aan een woning moeten worden geholpen. Of hoe Amersfoortse huizen daadwerkelijk duurzamer kunnen worden. En vooral zelf vertellen op welke locaties de corporaties (hoog of laag) mogen bouwen teneinde die vier- of vijfduizend nieuwe sociale huurwoningen erbij te krijgen.

Zo pakte de opzet van de discussieavond goed uit. Monique Govers kreeg er rustig de gelegenheid om het haar toebedeelde thema “groen of stenen” toe te lichten. Door de aanwezige kandidaat-raadsleden uit te leggen dat de gemeente - in de vorm van bouwlocaties - ook boter bij de vis moet leveren als corporaties hun investeringskracht èn menskracht in willen zetten om nieuwbouw in Amersfoort te realiseren. Een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst, daar in het KAdeCafe aan het Eemplein. Goeie opkomst van politici en sociale huisvesters. Maar - heel belangrijk - ook van burgers. Die op 21 maart mogen kiezen welke partij voor volkshuisvesting in Amersfoort de juiste keuzes maakt.

Terug naar vorige pagina