Ondernemingsplan 2019 - 2022

Iedereen een thuisbasis - de leidraad in ons denken en doen

Wij zijn een organisatie die zich inzet voor huishoudens die vanwege hun inkomen uitsluitend aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Wij bieden daarmee een basis aan mensen om deel te nemen aan de maatschappij. Voor de ondernemingsplanperiode 2019 - 2022 hebben we een groeiambitie en we zetten in op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit binnen de kaders van een uitstekende dienstverlening met maximale inzet van onze financiële middelen. 

Wij hebben de koers bepaald voor de aankomende vier jaar. Na vele gesprekken met onze partners zien wij dit als onze volkshuisvestelijke opdracht om samen met anderen te realiseren. Een opdracht waaraan wij vanuit onze eigen kracht en onze eigen expertise maximaal zullen bijdragen. Waar wij van zijn en waar wij voor staan én waarbij wij afhankelijkheden zien. Betaalbaar wonen, beschikbare woningen en kwaliteit zijn thema's waar wij (weer) op inzetten. Duurzaamheid, in al haar facetten en ter ondersteuning van de drie genoemde thema's - loopt hier als een rode draad doorheen. Thema's die om focus vragen, zodat een passende inzet geleverd kan worden. De (wettelijk) noodzakelijke investeringen in duurzaamheid zijn de komende jaren bepalend voor de financiële ruimte die we hebben voor betaalbaarheid en beschikbaarheid. Daarom is een volgordelijkheid in handelen een vereiste om koers te houden en onze volkshuisvestelijke opgave op ons te kunnen nemen.

Ondernemingsplan 2019 - 2022 | Iedereen een thuisbasis