Prestatieafspraken met gemeenten

Omnia Wonen sluit prestatieafspraken af met de gemeenten waarin zij werkzaam is. Huurdersorganisatie SHOW is hierin een belangrijke gesprekspartner en ondertekent de prestatieafspraken samen met de gemeente en Omnia Wonen.

Amersfoort
Amstelveen*
Arnhem
Assen
Den Haag*
Elburg
Ermelo*
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Steenwijkerland

* Met onze huurdersorganisatie SHOW en de gemeenten Amstelveen, Den Haag en Ermelo hebben we afgesproken ons activiteitenoverzicht als prestatieafspraken te zien. 

Raamafspraken
In een aantal gemeenten hebben we raamafspraken gemaakt. De prestatieafspraken (jaarlijkse afspraken) zijn een aanvulling daarop en/of een nadere uitwerking daarvan. Hieronder vindt u de raamafspraken met de betreffende gemeenten:
Elburg
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Steenwijkerland