Samenwerken

Om maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren willen wij ons voortdurend met anderen verbinden en samenwerken. Wij herkennen én erkennen de eigen kracht van mensen en de behoefte van mensen om zichzelf te organiseren en samen waardevolle zaken tot stand te brengen.

Omnia Wonen streeft naar een fijne, veilige en gezonde woonomgeving voor haar huurders. Daarom blijven wij actief samenwerken met bijvoorbeeld huurdersorganisaties, overheid, zorg- en welzijnsorganisaties en (bouw)ketenpartners. In de lokale gemeenschappen ontmoeten wij vertegenwoordigers van de verschillende partijen waarmee wij samenwerken. In de loop van de jaren zijn daarbij duurzame relaties ontstaan die het gezamenlijk werken aan onze bedoeling vergemakkelijken. Wij zijn een organisatie van mensen voor mensen. Hun uniciteit en verscheidenheid staan centraal in ons handelen.

Co-creatie en samenwerking, met en tussen bewoners, met professionals en hun organisaties, op basis van wederkerigheid, vinden wij vanzelfsprekend. Wij laten niet los, maar laten zaken wel graag over aan anderen die beter weten en kunnen.