Sponsoring

Met de invoering van de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) mogen wij niet meer sponsoren.

We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij kunnen bijdragen aan activiteiten van huurders die zorgen voor een schone, veilige buurt.

Wilt u een aanvraag indienen? Dan moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- Het geld komt ten goede aan huurders van Omnia Wonen.
- De buurt moet er veiliger of schoner door worden.
- De activiteit moet door bewoners uit een straat of wijk samen gedaan worden.
- Er mag het afgelopen jaar niet eerder een bijdrage gevraagd zijn.