Tevredenheidsonderzoek onder huurders

Bent u tevreden over hoe u te woord bent gestaan? Was de informatie die u ontving bij uw verhuizing duidelijk? Wij horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart! Daarom voeren wij tevredenheidsonderzoek uit onder onze huurders. Dit doen wij samen met een extern bureau (Inceptivize). Zij sturen digitale vragenlijsten over hoe u, als huurder de dienstverlening heeft ervaren.

Doet u mee?
Als u een vragenlijst heeft ontvangen, wilt u deze dan invullen? Uw mening en ervaring helpt ons, om onze dienstverlening te verbeteren.

Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek of wenst u geen vragenlijsten te ontvangen. Dan kunt u een e-mail sturen naar: onderzoek@omniawonen.nl