De gemeente Steenwijkerland hoort niet tot het kerngebied van Omnia Wonen. In de woningwet is sinds 2016 opgenomen dat elke corporatie een werkgebied heeft waar zij actief mag zijn. Dit versterkt de regionale binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied.

Het kerngebied van Omnia Wonen ligt in de woningmarktregio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde. Buiten het kerngebied mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of woningen aankopen. Dat betekent dat we op lange termijn niet mogen investeren in Steenwijkerland. Dat vinden wij een ongewenste situatie voor mensen die zijn aangewezen op de sociale woningmarkt in Steenwijkerland.

Mag ik hier blijven wonen?
Jazeker. De nieuwe eigenaar (een andere woningcorporatie) neemt de huidige huurovereenkomsten en alle daarin genoemde regelingen en voorwaarden over. U blijft dezelfde rechten (en plichten) behouden. De overdracht heeft voor u geen nadelige gevolgen.

Krijg ik een nieuw huurcontract?
Nee. De nieuwe eigenaar neemt de huidige huurovereenkomsten over. Er verandert dus niets aan uw contract. De overdracht heeft voor u geen nadelige gevolgen met betrekking tot uw huurcontract.

Gaat mijn huur omhoog na de overdracht? En over een jaar of 3 jaar?
Uw huur wordt elk jaar per 1 juli aangepast, daar verandert niets aan. De eerst volgende huurverhoging is per juli 2023. Na de overdracht bepaalt de nieuwe eigenaar wat de jaarlijkse huuraanpassing wordt. Als u een sociaal huurcontract heeft, dan is ook de nieuwe eigenaar gehouden aan de wettelijke regels. Deze worden elk jaar door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt voor meer informatie daarover ook terecht op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl).

Gaat de nieuwe eigenaar ook het onderhoud doen?
Ja. De nieuwe eigenaar wordt na de overdracht verantwoordelijk voor de verhuur, beheer en onderhoud van het gebouw. Dat betekent dat de nieuwe eigenaar verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe kan ik contact opnemen met de nieuwe eigenaar?
Zodra we met de nieuwe eigenaar definitieve overeenstemming hebben, ontvangt u informatie over hoe u in contact komt met de medewerkers (telefoon, mail, etc.) en waar/hoe u meldingen kunt doorgeven (reparaties, overlast enz.).

Hoe zit het met de afrekening van service en stookkosten?
Omnia Wonen zorgt voor een goede overdracht van de service en stookkosten administratie. We laten u op tijd weten wie de nieuwe afrekening doet. U betaalt niet dubbel.

Moet ik straks de huur overmaken naar een ander rekeningnummer?
Ja. We laten u weten wat het nieuwe rekeningnummer wordt. Zodat de overdracht soepel verloopt en u er zo min mogelijk last van ondervindt.

Hoe zit het met mijn inschrijving bij Omnia Wonen, gaat dit dan automatisch over naar de andere corporatie?
Hierover zijn we in gesprek. Als u bij ons staat ingeschreven als woningzoekende dan krijgt u daarover zo snel mogelijk bericht. Wij zetten ons in voor behoud van de inschrijftermijn. We proberen deze over te zetten naar de website voor woningen in de regio Steenwijk.