De gemeente Steenwijkerland hoort niet tot het kerngebied van Omnia Wonen. In de woningwet is sinds 2016 opgenomen dat elke corporatie een werkgebied heeft waar zij actief mag zijn. Dit versterkt de regionale binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied.

Het kerngebied van Omnia Wonen ligt in de woningmarktregio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde. Buiten het kerngebied mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of woningen aankopen. Dat betekent dat we op lange termijn niet mogen investeren in Steenwijkerland. Dat vinden wij een ongewenste situatie voor mensen die zijn aangewezen op de sociale woningmarkt in Steenwijkerland.

Krijg ik een nieuw huurcontract?
Nee. De nieuwe eigenaar neemt de huidige huurovereenkomsten over. Er verandert dus niets aan uw contract. De overdracht heeft voor u geen nadelige gevolgen met betrekking tot uw huurcontract.

Gaat mijn huur omhoog na de overdracht? En over een jaar of 3 jaar?
Uw huur wordt elk jaar per 1 juli aangepast, daar verandert niets aan. De eerst volgende huurverhoging is per juli 2023. Na de overdracht bepaalt de nieuwe eigenaar wat de jaarlijkse huuraanpassing wordt. Als u een sociaal huurcontract heeft, dan is ook de nieuwe eigenaar gehouden aan de wettelijke regels. Deze worden elk jaar door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt voor meer informatie daarover ook terecht op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl).

Gaat de nieuwe eigenaar ook het onderhoud doen?
Ja. De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor de verhuur, beheer en onderhoud van het gebouw.

Hoe zit het met de afrekening van service en stookkosten?
Omnia Wonen zorgt voor een goede overdracht van de service en stookkosten administratie. We laten u op tijd weten wie de nieuwe afrekening doet. U betaalt niet dubbel.

Hoe zit het met mijn inschrijving bij Omnia Wonen, gaat dit automatisch over naar de andere corporatie?
Als u ingeschreven stond bij De Woningzoeker en/of Thuiskompas, dan wordt uw inschrijfduur bij Omnia Wonen vergeleken met uw bestaande account bij De Woningzoeker en/of Thuiskompas. Stond u het langst ingeschreven bij Omnia Wonen? Dan is deze inschrijfduur aan uw account van De Woningzoeker en Thuiskompas toegevoegd.

Staat u nog niet ingeschreven bij De Woningzoeker en/of Thuiskompas? Dan wordt er een account voor u aangemaakt bij De Woningzoeker en/of Thuiskompas. Uw inschrijfduur bij Omnia Wonen wordt aan deze accounts toegevoegd. U krijgt e-mails van De Woningzoeker en van Thuiskompas om een wachtwoord in te stellen en uw account te controleren. Let op! Dit moet binnen 24 uur, check dus elke dag uw e-mail.