Trouwen: Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, wordt uw partner automatisch medehuurder. Dit is wettelijk zo geregeld. Dit houdt in dat u en uw partner dezelfde rechten en plichten hebben ten aanzien van de woning.

Samenwonen: De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit doet u op Mijn Omnia Wonen. U toont medehuurderschap aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat u twee jaar samen ingeschreven staat op uw adres. Ook overhandigt u bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Echtscheiding: Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, blijft u beiden verantwoordelijk voor de woning. In het echtscheidingsvonnis vindt u de beslissing van de rechter. Daarin staat wie gebruik mag blijven maken van de echtelijke woning.

Na de uitspraak van de rechter vult u het formulier voor de huuropzegging in en kiest daarbij voor een eenzijdige huuropzegging.

Als wij de eenzijdige huuropzegging ontvangen, sturen wij u een afstandsverklaring. Deze verklaring ondertekent u beiden. In deze verklaring staat ook welke documenten u moet aanleveren (o.a. het echtscheidingsvonnis). De opzegtermijn is één maand vanaf het moment dat wij de afstandsverklaring en alle benodigde documenten hebben ontvangen.

Terug naar overzicht