U kunt bezwaar maken wanneer de huurverhoging meer is dan 4,1%. Omdat Omnia Wonen de huur van vrije sectorwoningen met maximaal 3,1% verhoogt, komt dit dus niet voor. Indien u toch bezwaar wilt maken, dan kunt u rechtstreeks bij de Huurcommissie bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit doet u binnen vier maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (1 juli 2023). De Huurcommissie beoordeelt alleen of de verhoging niet meer is dan 4,1%. U kunt geen bezwaar indienen op basis van de algemene gronden.

Terug naar overzicht