De hoogte van het nieuwe voorschot baseren wij op de te verwachten kosten van het komende seizoen. Daardoor kan het zo zijn dat uw voorschot toch stijgt ondanks dat u over het afgelopen seizoen geld terugkreeg.

Terug naar overzicht