Biedt u roerende zaken aan?
Met roerende zaken bedoelen we alle “losse zaken”, zoals tapijt, gordijnrails en gordijnen. Als de nieuwe huurder dat soort zaken van u wil overnemen, dan is dat mogelijk. Maar u kunt hem of haar daar natuurlijk nooit toe verplichten. Tijdens de woningbezichtiging vult u samen met de nieuwe huurder het overnameformulier in. U stuurt een kopie van het formulier naar Omnia Wonen, zodat wij weten welke roerende zaken er achterblijven in de woning. De roerende zaken die de nieuwe huurder niet wil overnemen, verwijdert u. Houdt u er rekening mee dat de overname van roerende zaken altijd een afspraak is tussen u en de nieuwe huurder. Omnia Wonen is hierin geen partij.

Gaat het om zelf aangebrachte veranderingen?
Deze kunt u ter overname aanbieden aan een volgende huurder. Uw verandering moet wel zijn goedgekeurd door Omnia Wonen, voor eventuele overname door een volgende huurder. Hierover ontvangt u tijdens het opzeggingsbezoek meer informatie. Keurt de medewerker van Omnia Wonen uw zelf aangebrachte verandering niet goed? Dan vragen wij u deze te verwijderen voordat u verhuist.

Terug naar overzicht