Om urgentie te krijgen, moet er sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat niet om een echtscheiding, leukere buurt of te klein wonen. Maar om redenen waardoor u niet langer in de huidige zelfstandige woning kunt blijven. Zoals bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld of bedreiging.

Amersfoort
Kijk op de website van het Vierde Huis, de urgentiewijzer van de gemeente Amersfoort voor meer informatie.

Arnhem
Met een urgentieverklaring kunt u vier maanden lang met voorrang reageren op woningen die via Entree worden aangeboden. Urgentie wordt uitsluitend onder zeer strikte voorwaarden gegeven. Kijkt u op Entree – informatie over urgentie voor meer informatie.

Assen
In Assen is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor urgentie.

Den Haag
Omnia Wonen behandelt geen urgentieaanvragen voor een woning in Den Haag. U kunt hiervoor terecht bij de grote woningcorporaties in Den Haag. Er zijn voorwaarden verbonden voor het aanvragen van urgentie. Kijk op de website van de gemeente Den Haag. Daar staat o.a. een vragenlijst, waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring.

Noord Veluwe
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor urgentie raden wij u aan om de richtlijnen voor het verkrijgen van een urgentie door te nemen. Heeft u de richtlijnen doorgelezen en voldoet u aan de toewijzingsgronden voor urgentie? Stuurt u dan een uitgebreid e-mailbericht met daarin uw situatie en een overzicht van de acties die u zelf al heeft ondernomen om een woning te huren. Wij nodigen u vervolgens uit voor een urgentiegesprek. Dit gesprek is onderdeel van uw urgentieaanvraag. Na dit gesprek ontvangt u van ons een advies. Het is vervolgens uw eigen verantwoordelijkheid om wel of geen urgentie aan te vragen.

Utrecht
Het Vierde Huis beoordeelt de urgentie- en indicatieaanvragen voor Utrecht. Bent u inwoner van de gemeente Utrecht? Dan kunt u de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis invullen om te zien of u in aanmerking komt. De urgentiewijzer kunt u ook digitaal invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Het Vierde Huis ter beoordeling.

Woudenberg
Voor het verkrijgen van een urgentieverklaring gelden strenge regels. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van urgentie kosten zijn verbonden. Kijkt u hier voor meer informatie. Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Stuurt u dan een uitgebreid e-mailbericht met daarin uw situatie en een overzicht van de acties die u zelf al heeft ondernomen om een woning te huren. Wij nodigen u vervolgens uit voor een urgentiegesprek.

Terug naar overzicht