Bij een nieuwe verhuring wordt de woning aangeboden voor de streefhuur. Deze streefhuur is een percentage van de maximale huur die we voor een woning mogen vragen. 

Met de gemeentes is afgesproken dat er voldoende woningen moeten zijn voor de mensen met lagere inkomens. Daarom zijn in 2016 de streefhuren opnieuw bepaald.

In uw situatie heeft dat tot gevolg dat er nu bij een nieuwe verhuring een andere huurprijs wordt gevraagd. Deze huurprijs staat los van de huur die u voor uw woning betaalt.

Terug naar overzicht