Het Service Huurdersonderhoud (SHO) wordt gezien als een fonds. Een fonds mag kostendekkend zijn maar geen winst genereren op langere termijn. Een aantal jaar is het tarief van het SHO gelijk gebleven. Dit jaar is er een berekening gemaakt wat het gemiddelde tarief moet zijn om kostendekkend te zijn. Uit de berekening blijkt dat het vorige tarief verliesgevend was. Om kostendekkend te zijn is het tarief verhoogd.

Terug naar overzicht