Het Service Huurdersonderhoud (SHO) wordt gezien als een fonds. Een fonds mag kostendekkend zijn maar geen winst genereren op langere termijn. Een aantal jaar is het tarief van het SHO gelijk gebleven. In 2022 is berekend wat het gemiddelde tarief moet zijn om kostendekkend te zijn. Uit die berekening bleek dat het vorige tarief verliesgevend was. Om kostendekkend te zijn is het tarief verhoogd per 1 juli 2022.

In 2023 berekenen we het tarief nogmaals.

Terug naar overzicht