Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving en overlegt met een woonadviseur van Omnia Wonen over de toekomst van een complex. Daarnaast onderneemt een bewonerscommissie activiteiten om een complex leefbaar te houden.

De bewonerscommissie behartigt de algemene belangen van alle huurders in een complex.
Zij zijn er dus niet om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedereen zelf contact opnemen met Omnia Wonen.

Om een bewonerscommissie op te richten, neemt u een aantal stappen:

  • Zorg dat u minimaal twee andere bewoners van het complex enthousiasmeert om samen met u een bewonerscommissie op te zetten.
  • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor onze woonadviseur.
  • Stuur als nieuwe bewonerscommissie een brief aan alle bewoners van Omnia Wonen in uw complex waarin u de oprichting van een bewonerscommissie meldt. Bied in deze brief ook aan dat de andere bewoners zich kunnen aanmelden.
  • Informeer ons over de nieuw opgerichte bewonerscommissie.

U kunt bij ons informatie opvragen die u helpt bij het oprichten van een bewonerscommissie.

Terug naar overzicht