Omnia Wonen vindt het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd zijn zodat onze huurders fijn wonen en hun woonlasten zo laag mogelijk zijn. Er is de afgelopen jaren dan ook flink geïnvesteerd in onderhoud en verduurzaming van de 9000 woningen die wij in bezit hebben. Het vervangen van enkel glas door isolerende beglazing en het aanbrengen van extra isolatie in de muren, vloeren en daken zijn daarbij belangrijke stappen en zorgen nu al voor een besparing op het gasverbruik. Maar we doen meer.

Omdat onze huurders en ook wij zorgen hebben over de al maar stijgende energieprijzen zetten we een versnelling in op dit gebied. Omnia Wonen heeft besloten dat de komende tijd aanvullende energiebesparende maatregelen (zoals extra of verbeterde isolatie en het installeren van een hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen) worden uitgevoerd. Natuurlijk kunnen we niet alles in één keer doen en niet in alle woningen tegelijk. Afhankelijk van het energielabel van de woning worden de verduurzamingsmaatregelen gefaseerd uitgevoerd.

Terug naar overzicht