Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle personen uit uw huishouden, door de belastingdienst vastgesteld. Heeft u inwonende kinderen, die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren, dan telt voor die jongeren het inkomen over 2020 tot € 21.422 per persoon niet mee.

Terug naar overzicht