Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle personen uit uw huishouden, door de belastingdienst vastgesteld. Heeft u inwonende kinderen, die op 1 januari 2023 nog geen 23 jaar waren, dan telt voor die jongeren het inkomen over 2021 tot € 21.835 per persoon niet mee.

Terug naar overzicht