Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd in Amersfoort, Hoogland of Woudenberg? En heeft u zich opnieuw bij WoningNet ingeschreven?
Dan hoeft u niets te doen. WoningNet registreert de aangepaste inschrijfduur automatisch in de inschrijfgegevens. U kunt dit controleren bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd in Amersfoort, Hoogland of Woudenberg? En heeft u zich nog niet opnieuw bij WoningNet ingeschreven?
Dan kunt u zich opnieuw inschrijven via WoningNet. De kosten hiervoor zijn € 17,50. Uw inschrijfduur wordt automatisch in de inschrijfgegevens aangepast. U kunt dit controleren bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Schrijft u zich niet binnen een jaar na het ondertekenen van de huurovereenkomst in als woningzoekende?
Dan vervalt de regeling voor het behoud van inschrijfduur.

Heeft u vóór 1 oktober 2021 een woning geaccepteerd in Amersfoort, Hoogland of Woudenberg?
Dan geldt deze regeling helaas niet voor u.

Wij proberen alle huurders die vanaf 1 oktober 2021 een woning hebben geaccepteerd in de regio Eemvallei en nog niet opnieuw zijn ingeschreven per e-mail te benaderen, op basis van de ons beschikbare contactgegevens.

Terug naar overzicht