Wanneer alles volgens plan verloopt dan draagt Omnia Wonen complex De Meenthehof in Steenwijk per 31 oktober 2022 over aan Woonzorg Nederland. We ‘ruilen’ de Meenthehof voor twee complexen van Woonzorg Nederland in het kerngebied van Omnia Wonen. Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die is gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. Zij verhuren woningen in heel Nederland en hebben in Steenwijk ook andere complexen. Wij vinden Woonzorg Nederland, vanwege haar focus op de doelgroep ouderen, een zeer geschikte partij voor de overname van De Meenthehof.

Kan ik in de Meenthehof blijven wonen?
Jazeker. Woonzorg Nederland neemt de huidige huurovereenkomsten en alle daarin genoemde regelingen en voorwaarden over. U blijft dezelfde rechten (en plichten) behouden. De verkoop heeft voor u geen nadelige gevolgen.

Krijg ik een nieuw huurcontract?
Nee. Woonzorg Nederland neemt de huidige huurovereenkomsten over. Er verandert dus niets aan uw contract. De verkoop heeft voor u geen nadelige gevolgen met betrekking tot uw huurcontract.

Gaat mijn huur omhoog na de verkoop? En over een jaar of 3 jaar?
Zodra de verkoop definitief is, bepaalt Woonzorg Nederland of ze de huur gaan verhogen. Als u een sociaal huurcontract heeft, dan is Woonzorg Nederland gehouden aan de wettelijke regels. Deze worden elk jaar door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt voor meer informatie daarover ook terecht op de website van de Woonbond.

Gaat de nieuwe eigenaar ook het onderhoud doen?
Ja. Woonzorg Nederland wordt na de overdracht verantwoordelijk voor de verhuur, beheer en onderhoud van het gebouw. Dat betekent dat Woonzorg Nederland verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe kan ik contact opnemen met Woonzorg Nederland?
U wordt in september geïnformeerd over hoe u in contact komt met de medewerkers (telefoon, mail, etc.) en hoe u meldingen kunt doorgeven (reparaties, overlast enz.).

Hoe zit het met de afrekening van service- en stookkosten?
Omnia Wonen zorgt voor een goede overdracht van de service- en stookkosten administratie. We laten u op tijd weten wie de afrekening doet. U betaalt niet dubbel.

Moet ik straks de huur overmaken naar een ander rekeningnummer?
Ja. We laten u in overleg met Woonzorg Nederland weten wat het nieuwe rekeningnummer wordt, zodat de overdracht soepel verloopt en u er zo min mogelijk last van ondervindt.

Hoe zit het met mijn inschrijving bij Omnia Wonen, gaat dit dan automatisch over naar de andere corporatie?
Hierover zijn we in gesprek. Als u bij ons staat ingeschreven als woningzoekende dan krijgt u daarover zo snel mogelijk bericht. Wij zetten ons in voor behoud van de inschrijftermijn.

Gaat Omnia Wonen voor de verkoop nog onderhoud plegen aan mijn woning?
Al het onderhoud dat noodzakelijk is en al gepland staat in 2022 gaat gewoon door. Grote investeringen en projectmatig onderhoud staat niet gepland in 2022.

Eventuele reparatieverzoeken kunt u op de normale wijze indienen en worden ook via de normale wijze afgehandeld.

Gaan alle complexen van Omnia Wonen in Steenwijk in de verkoop?
Ja, we willen al ons bezit in Steenwijkerland verkopen.

Terug naar overzicht