Per 1 juli 2022 veranderde een aantal regels bij de verdeling van woningen in Amersfoort, Hoogland en Woudenberg (regio Eemvallei). Er zijn vier belangrijke veranderingen.

1. Behoud inschrijfduur
U raakt niet meer alle inschrijftijd kwijt bij het accepteren van een woning. Accepteert u een woning via DAK Regio Eemvallei? U behoudt nu 75% van uw inschrijfduur als u zich binnen een jaar opnieuw inschrijft (peildatum 1 oktober 2021). De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Daardoor kunt u weer sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of als uw persoonlijke situatie verandert.

2. Leeftijdsgrenzen
De leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen zijn gelijkgetrokken. In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

3. Grotere woningen naar grotere huishoudens
Voorwaarden aan de huishoudgrootte zijn gelijkgetrokken. In alle gemeenten van de regio Eemvallei kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen.

4. Loting
Alle gemeenten die woningen verloten doen dat voor maximaal 20% van het woningaanbod. In bijna alle gemeenten in de regio Eemvallei worden woningen verloot. Deze gemeenten hanteren een maximum van 20% van het woningaanbod voor loting.

Terug naar overzicht