U weet zelf het beste hoe comfortabel uw woning moet zijn, of de buurt veilig is en welke producten het wonen voor u nog prettiger maken. Daarom vragen wij bewoners op verschillende manieren hun stem te laten horen.

Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW)
De Huurdersorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Met hen bespreken wij dingen die alle huurders aangaan, bijvoorbeeld de huurverhoging en ons milieubeleid. SHOW heeft een eigen website waar u alle informatie vindt over deze belangenbehartiger.

Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW)
De HBVW wil, in de rol van belangenbehartiger voor de huurders, de invloed die zij nu heeft op het goed wonen in de gemeente Woudenberg, graag voortzetten. Daarom levert zij twee leden én de vicevoorzitter in het bestuur van de SHOW: Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen. De HBVW is vanaf 2020 de bewonerscommissie in Woudenberg.

Bewonerscommissies
Hoewel wij het graag zouden willen, is het praktisch onmogelijk om met alle huurders persoonlijk van gedachten te wisselen over de woning en woonomgeving. De woonconsulent heeft echter wel regelmatig overleg met bewonerscommissies. De huurderscommissie bestaat uit een aantal huurders dat opkomt voor de wensen en ideeën van een grotere groep huurders in een complex of wijk.

Projectgroepen
We werken met projectgroepen bij grote onderhoudsprojecten. Nadat wij weten welke werkzaamheden we gaan doen, bespreken wij deze met de projectgroep. Wij betrekken de projectgroep bij de meest uiteenlopende onderdelen, van deurbel tot verfkleur en van dakraam tot achterdeur.

Bewonerscommissiedag
Voor alle leden die actief zijn bij een bewonerscommissie organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst met een bepaald thema of onderwerp. Op deze dag bespreken wij met de bewonerscommissies belangrijke zaken die spelen en leren we elkaar beter kennen.

Ook leggen we regelmatig onderwerpen voor aan ons klantenpanel. Om te weten te komen wat (toekomstige) bewoners belangrijk vinden, voeren we ook klant- en marktonderzoek uit.