Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW)
De Huurdersorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Met hen bespreken wij dingen die alle huurders aangaan, bijvoorbeeld de huurverhoging en ons milieubeleid. SHOW heeft een eigen website waar u alle informatie vindt over deze belangenbehartiger.

Bewonerscommissies
Hoewel wij het graag zouden willen, is het praktisch onmogelijk om met alle huurders persoonlijk van gedachten te wisselen over de woning en woonomgeving. De woonconsulent heeft echter wel regelmatig overleg met bewonerscommissies. De bewonerscommissie bestaat uit een aantal huurders dat opkomt voor de wensen en ideeën van een grotere groep huurders in een complex of wijk.

Projectgroepen
We werken met projectgroepen bij grote onderhoudsprojecten. Als wij weten welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, bespreken wij deze met de projectgroep. Wij betrekken de projectgroep bij de meest uiteenlopende onderdelen, van deurbel tot verfkleur en van dakraam tot achterdeur.

Bewonerscommissiedag
Voor alle leden die actief zijn bij een bewonerscommissie organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst met een bepaald thema of onderwerp. Op deze dag bespreken wij met de bewonerscommissies belangrijke zaken en leren we elkaar beter kennen.

Ook leggen we regelmatig onderwerpen voor aan ons klantenpanel. Om te weten te komen wat (toekomstige) bewoners belangrijk vinden, voeren we klant- en marktonderzoek uit.