U huurt een woning van Omnia Wonen. In uw huurcontract en algemene huurvoorwaarden staan de afspraken over het gebruik van uw woning. Wij geven u extra informatie over uw rechten en plichten als huurder van de woning.

Afspraken in het huurcontract
In het huurcontract hebben we afgesproken dat u zelf in de woning woont en dat dit uw hoofdverblijf is. Dat betekent dat u geen andere woning heeft waar u voor langere tijd woont. U moet ook ingeschreven staan op het adres van de woning bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt, moet u zich uitschrijven bij de gemeente en ons uw nieuwe adres doorgeven. U mag met de leden van uw huishouden in de woning wonen. Iemand anders in de woning laten wonen mag alleen als wij u per brief of e-mail toestemming geven.

Een woning is om in te wonen. U mag de woning niet op een andere manier gebruiken, tenzij we u met een brief of e-mail hiervoor toestemming geven. U mag uw woning niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag wel, maar alleen als dat geen overlast veroorzaakt voor uw buren of buurtbewoners. In het huurcontract hebben we afgesproken dat u ook op andere manieren geen overlast mag veroorzaken voor uw buren of buurtbewoners.  

Krijgen wij signalen dat u niet meer in de woning woont? Of dat u voor langere tijd ergens anders woont? Dan verwachten we van u dat u ons uitlegt hoe de situatie is. U moet kunnen aantonen dat u nog wel in de woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in de woning woont? Of dat u uw woning zonder onze toestemming voor andere activiteiten gebruikt? Dan vragen wij de rechter om het huurcontract te beëindigen.

Verschillende soorten huurcontracten
Er zijn verschillende soorten huurcontracten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten. Het soort contract bepaalt hoe lang u de woning kunt huren. Meer informatie hierover leest u op Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl.

In uw contract staat ook wat uw huurprijs is en hoe uw huur verhoogd mag worden. De huurverhoging wordt bepaald door de minister. De minister stelt ieder jaar vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. U kunt zelf de maximale kale huurprijs van uw woning berekenen via Huurprijscheck | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus de huur zonder de servicekosten.

U hoeft geen borg te betalen wanneer u van Omnia Wonen een woning huurt, tenzij we hier met u een andere afspraak over maken. Deze afspraken worden dan vastgelegd in uw huurcontract.

Wij mogen uw woning niet binnenkomen zonder uw toestemming, tenzij …
Wij respecteren uw privacy. Wij komen niet zonder uw toestemming uw woning binnen. Soms zijn er redenen waarvoor u ons moet binnenlaten. U moet ons binnenlaten als:

  • Er sprake is van een noodsituatie waardoor wij direct moeten ingrijpen.
  • Wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren.
  • Wij gaan renoveren en u wilt of moet daaraan meewerken.
  • Uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren.
  • Een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.

Onderhoud
Wij onderhouden uw woning en voeren reparaties uit aan uw woning wanneer dat nodig is. Wij hoeven dat niet te doen als:

  • Er iets kapot is gegaan door uw schuld.
  • Het onmogelijk is om het probleem te repareren.
  • De reparatie zo duur is dat het niet redelijk is om reparatie of vervanging te vragen.
  • Het gaat om kleine en eenvoudige reparaties die voor uw rekening komen.

Deze kleine en eenvoudige reparaties staan in het Besluit Kleine Herstellingen. Meer informatie hierover vindt u op Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl. Kleine reparaties die voor uw rekening komen, kunt u ook door Omnia Wonen laten uitvoeren wanneer u lid bent van het Service Huurdersonderhoud (SHO). Meer informatie hierover vindt u op Service Huurdersonderhoud – Omnia Wonen.

Soms verbouwt u zelf iets aan uw woning. Dit noemen we een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) De ZAV’s moet u zelf onderhouden. Heeft u iets toegevoegd of veranderd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Of kan Omnia Wonen hierdoor geen reparaties of andere werkzaamheden uitvoeren? Dan moet u het weghalen als wij daarom vragen.

Reparaties die u niet zelf hoeft op te lossen, kunt u bij ons melden via Mijn Omnia Wonen: Inloggen (omniawonen.nl). U kunt ons ook bellen via 0341-278777.

Klachten
Hoe goed wij het ook willen doen, het kan toch gebeuren dat u niet tevreden bent over ons. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen. In beide gevallen kunt u uw klacht melden via onze website Klacht – Omnia Wonen. U moet uw klacht schriftelijk melden. Als u vindt dat uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Wij noemen ze hieronder.

De Klachtenadviescommissie
De Klachtenadviescommissie is een onafhankelijke instantie die adviseert over de afhandeling van de klachten. Een klacht melden kan via Klachtenadviescommissie – Omnia Wonen.

De Huurcommissie/Kantonrechter
Voor een aantal klachten kunt u ook terecht bij de Huurcommissie of de Kantonrechter. Meer informatie hierover vindt u via Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter? | Rijksoverheid.nl.

De Gemeente
Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente:

Gemeente Amersfoort
Gemeente Amstelveen
Gemeente Arnhem
Gemeente Assen
Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nunspeet
Gemeente Oldebroek
Gemeente Utrecht
Gemeente Woudenberg