Omnia Wonen sluit prestatieafspraken af met de gemeenten waarin we werkzaam zijn. Huurdersorganisatie SHOW is hierin een belangrijke gesprekspartner en ondertekent de prestatieafspraken samen met de gemeente en Omnia Wonen.

* Met onze huurdersorganisatie SHOW en de gemeenten Amstelveen, Arnhem, Assen, Ermelo en Utrecht hebben we afgesproken ons activiteitenoverzicht als prestatieafspraken te zien.

Activiteitenoverzichten