Omnia Wonen sluit prestatieafspraken af met de gemeenten waarin we werkzaam zijn.  Huurdersorganisatie SHOW is hierin een belangrijke gesprekspartner en ondertekent de prestatieafspraken samen met de gemeente en Omnia Wonen.

* Met onze huurdersorganisatie SHOW en de gemeenten Arnhem, Amstelveen, Assen, Den Haag, Ermelo en Utrecht hebben we afgesproken ons activiteitenoverzicht als prestatieafspraken te zien. Met deze gemeenten zijn aanvullende afspraken gemaakt over de vrije toewijzingsruimte. Met de gemeente Amstelveen zijn daarnaast aanvullende afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid.

Raamafspraken
In een aantal gemeenten hebben we raamafspraken gemaakt. De prestatieafspraken (jaarlijkse afspraken) zijn een aanvulling daarop en/of een nadere uitwerking daarvan. Hieronder vindt u de raamafspraken met de betreffende gemeenten: