Energie en betaalbaarheid

Bij een energiecontract met variabele prijzen is het op dit moment verstandig om rekening te houden met sterk stijgende prijzen. Bij uw energieleverancier kunt u aangeven dat u uw termijnbedrag voor uw energieverbruik wilt verhogen. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. Pas waar mogelijk het gebruik van de woning aan en douche bijvoorbeeld minder lang, of was op een lagere temperatuur.

Op de Noord-Veluwe kan Veluwe Duurzaam u hierbij helpen. Veluwe Duurzaam stelt energiecoaches en energiemaatjes beschikbaar die u advies geven over het besparen van energie. Dit zorgt voor een besparing van energiekosten. En is als bijkomend voordeel ook nog eens goed voor het milieu.

Wie tussen 14 februari en 31 juli 2023 één of meerdere energiebesparende producten bij de bouwmarkt koopt, kan een deel van zijn aankoopbedrag terugkrijgen via Veluwe Duurzaam. Met deze editie van de Energiebespaaractie trekken de Noord-Veluwse gemeenten en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam alles uit de kast om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met energiebesparing. 

Maar ook in andere gemeentes zijn initiatieven voor financiële ondersteuning: Stijgende energiekosten? U staat er niet alleen voor!

Check onderstaande tips om te besparen op energie.

De overheid heeft in september 2022 bepaald dat er een ‘energieplafond’ komt vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat er een vaste maximale prijs komt voor (een deel van) uw energierekening. Hier hoeft u niets voor te doen. U ziet het terug op de afrekening van uw energieleverancier. 

 • U betaalt maximaal 1,45 euro per m3 gas tot een jaargebruik van 1200 m3 gas. 
 • U betaalt maximaal 0,40 euro per kWh tot een jaargebruik van 2900 kWh elektriciteit. 

Gebruikt u meer gas en/of elektriciteit, dan betaalt u over het meerverbruik een tarief dat uw energieleverancier bepaalt.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 en 2023 een ‘energietoeslag’ aanvragen. Dat gaat via uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Voor energie die is geleverd tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022, geldt tijdelijk het 9%-tarief in plaats van 21%.

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas hebben. Het kabinet heeft daarom een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Meer informatie leest u in: Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

Ja, dat kan. U kunt uw voorschot voor de stookkosten van de blokverwarming verhogen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

U kunt uw jaarverbruik van het laatst afgerekende jaar zien op de bijlage van Ista. De bijlage van Ista sturen we altijd mee met de jaarafrekening. 

Voor huurders van Omnia Wonen is de ISTA app beschikbaar. Hiermee kunt u uw verbruik in de gaten houden en desgewenst uw verbruiksgedrag aanpassen. De ISTA app download u in de playstore en herkent u aan onderstaande icoontjes.

 • Goed ventileren is belangrijk. Een droog huis verwarmen kost minder energie dan een vochtig huis.  
 • Uw verwarming een graad lager zetten bespaart ongeveer 7 procent op uw energierekening. Dit is ongeveer € 100,- per jaar. 
 • Zet uw thermostaat ’s avonds op 15 graden, daarmee bespaart u gemiddeld € 100,- per jaar. Heeft u vloerverwaming? Dan is het beter om de thermostaat ’s nachts maximaal 1 tot 2 graden lager te zetten dan overdag. Anders duurt het opwarmen te lang. 
 • Laat lampen niet onnodig branden en vervang gloeilampen en halogeenlampen door ledverlichting. Start met lampen die vaak aan zijn en veel licht geven. Led-lampen zijn tot 85% zuiniger dan een vergelijkbare gloeilamp en zijn zuiniger dan spaarlampen. De levensduur is ook langer. 
 • Zet zoveel mogelijk elektrische apparaten echt uit, in plaats van op stand-by. Zo kunt u tot wel € 100,- per jaar besparen. Denk ook aan de opladers van de telefoon, babyfoon en tandenborstel. Laat ze niet ongebruikt in het stopcontact zitten. 
 • Kook in uw waterkoker niet meer water dan nodig is. 
 • Ontdooi ingevroren etenswaren in de koelkast en niet in de magnetron. De kou die vrijkomt wordt gebruikt voor de koeling, hierdoor verbruikt de koelkast minder energie. 
 • Apparaat vervangen? Let dan op het energielabel. Op www.energielabel.nl/apparaten vindt u per apparaat achtergrondinformatie over wat een hoger label oplevert. 
 • Op de website van milieucentraal vindt u nog veel meer tips. 

We willen voorkomen dat u bij de afrekening extra moet betalen. Als we het bedrag verlagen loopt u het risico dat u bij de afrekening een groot bedrag moet bijbetalen. Terugdraaien van voorgestelde verhoging vinden wij daarom niet verstandig. Bent u het toch echt niet eens met de verhoging van het voorschot neemt u dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat er mogelijk is. 

Voorschotten voor de overige servicekostenelementen kunnen niet individueel aangepast worden. 

Ja, we proberen, met de op het moment van verhogen meest recente informatie over de compensatie voor de energiekosten, zo nauwkeurig mogelijk uw voorschot te bepalen. 

We kijken wat uw verbruik in het laatst afgerekende jaar is geweest en berekenen met de prijs voor gas in het lopende jaar de voor u te verwachten kosten.  

Omnia Wonen wil ervoor zorgen dat de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk blijven en heeft daarom ingezet op het isoleren van huizen. En met succes, want we hebben over ons woningbezit gemiddeld een energielabel B. Wij zullen blijven inzetten op het verduurzamen van woningen, zodat huurders met comfort wonen én de woonlasten laag blijven.

Verkoop

Vanaf 31 oktober 2022 is het complex De Meenthehof van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland is een woningcorporatie, gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. Zij verhuren woningen in heel Nederland en hebben in Steenwijk ook andere complexen.

Kan ik in de Meenthehof blijven wonen?
Jazeker. Woonzorg Nederland heeft de huurovereenkomsten en alle daarin genoemde regelingen en voorwaarden overgenomen. U behoudt dezelfde rechten (en plichten).

Gaat mijn huur omhoog na de verkoop? En over een jaar of 3 jaar?
Als u een sociaal huurcontract heeft, dan is Woonzorg Nederland gehouden aan de wettelijke regels. Deze worden elk jaar door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt voor meer informatie daarover ook terecht op de website van de Woonbond.

Gaat Woonzorg Nederland het onderhoud doen?
Ja. Woonzorg Nederland is verantwoordelijk voor de verhuur, het beheer en het onderhoud van het gebouw. Zij zorgen voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe zit het met de afrekening van service- en stookkosten?
Omnia Wonen zorgt voor een goede overdracht van de service- en stookkosten administratie. We laten u op tijd weten wie de afrekening doet. U betaalt niet dubbel.

Gaan alle complexen van Omnia Wonen in Steenwijk in de verkoop?
Ja, we willen al ons bezit in Steenwijkerland verkopen.

Steenwijk hoort niet tot het kerngebied van Omnia Wonen. In de woningwet is sinds 2016 opgenomen dat elke corporatie een werkgebied heeft waar zij actief mag zijn. Dit versterkt de regionale binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied. Het kerngebied van Omnia Wonen ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe. Buiten het kerngebied mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Dat betekent dat we op lange termijn niet kunnen investeren in Steenwijk. Dat vinden wij een ongewenste situatie voor mensen die zijn aangewezen op de sociale woningmarkt in Steenwijk.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

U kunt contact opnemen met uw gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

De website Regelhulp van de Rijksoverheid is een wegwijzer voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Woont u in Woudenberg?
Kijkt u dan op de website van De Kleine Schans.

Veel gemeenten vergoeden de aanleg van een stalling met oplaadpunt voor een scootmobiel in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vergoedt uw gemeente de stalling met oplaadpunt niet? Dan kunt u, in overleg en indien mogelijk, met Omnia Wonen de stalling met een oplaadpunt bepalen. Afhankelijk van de situatie betaalt u zelf de aanleg van het oplaadpunt, de stroomkosten en de huur van de scootmobielplaats.

Heeft u een voorziening in uw woning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Voorzieningen in algemene ruimtes onderhoudt Omnia Wonen.

Vereniging van Eigenaren

U betaalt aan de Vereniging van Eigenaren voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Een deel van dit geld reserveert de VvE voor grote onderhoudsprojecten zoals bijvoorbeeld schilderwerk of onderhoud aan het dak. Ook betaalt de VvE met uw bijdrage de maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden, verwarmen en verlichten van de gemeenschappelijke ruimten.

De hoogte van de VvE-bijdrage en de begroting stellen alle leden ieder jaar samen vast in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur van de VvE is verplicht één keer per jaar al haar leden bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). In dit bestuur zitten bewoners (eigenaren) van uw woongebouw. De leden zijn alle eigenaren in het woongebouw. 

In deze vergadering maken de leden afspraken voor het nieuwe jaar. Denkt u aan de hoogte van de servicekosten/ledenbijdrage, de begroting en de uitvoering van onderhoud. Ook andere zaken die spelen kunnen de leden inbrengen tijdens de ALV.

Is er huur en koop in uw woongebouw? Dan is Omnia Wonen namens de huurders bij deze vergadering aanwezig. 

Meepraten

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving. En overlegt met Omnia Wonen over de toekomst van een complex. Daarnaast onderneemt een bewonerscommissie activiteiten om een complex leefbaar te houden.

De bewonerscommissie behartigt de algemene belangen van alle huurders in een complex.
Zij zijn er dus niet om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kunt u zelf contact opnemen met Omnia Wonen.

Om een bewonerscommissie op te richten, neemt u een aantal stappen:

 • Zorg dat u minimaal twee andere bewoners van het complex enthousiasmeert om samen met u een bewonerscommissie op te zetten.
 • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor Omnia Wonen.
 • Stuur als nieuwe bewonerscommissie een brief aan alle huurders in het complex waarin u de oprichting van een bewonerscommissie meldt. Bied in deze brief ook aan dat de andere bewoners zich kunnen aanmelden als lid.
 • Informeer Omnia Wonen over de nieuw opgerichte bewonerscommissie.

Wilt u meer informatie over het oprichten van een bewonerscommissie? Neemt u dan contact met ons op.

Reglementen en codes

Wij accepteren geen agressief gedrag dat medewerkers persoonlijk raakt, zoals intimidatie, persoonlijke kwetsende taal en agressieve uitingen.

Wat verstaan wij onder agressief gedrag?

 • Verbaal geweld (beledigen, discrimineren, vernederen, uitschelden, schreeuwen en treiteren);
 • Dreigen met geweld (‘ik zal jou, ik zal jullie,  je gezin..’, ‘Ik kom je nog wel tegen.’);
 • Fysiek geweld (slaan, schoppen, knijpen, vastpakken, steken, spuwen, gericht gooien van voorwerpen);
 • Intimidatie (seksuele intimidatie, tonen van wapens);
 • Vernieling (bezittingen, kantoorinventaris);
 • Weigering het gebouw te verlaten.

Wat doen wij bij agressief gedrag?
De veiligheid van u en ons staat voorop. Daarom grijpen wij in als grenzen overschreden worden. Als u door een medewerker van Omnia Wonen wordt verzocht het pand te verlaten, dient u hier gehoor aan te geven. Ook kunnen wij de politie inschakelen en aangifte doen.

Verdere regels in onze vestigingen
Het is in openbare gebouwen niet toegestaan te roken of alcohol/drugs te gebruiken. Dit geldt ook voor onze vestigingen. Wanneer bezoekers roken of onder invloed zijn van alcohol/drugs, zullen wij een gesprek weigeren en de bezoeker verzoeken ons pand te verlaten.

Download hier de huisregels in PDF.

Organisatie

Wij zijn op dit moment met de verschillende gemeenten uit ons werkgebied in gesprek over opvang. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om mee te denken en te doen om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we wél benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is en blijft.

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we zoeken naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen of al heel lang leeg staan.

Mijn woning

Vanaf 31 oktober 2022 is het complex De Meenthehof van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland is een woningcorporatie, gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. Zij verhuren woningen in heel Nederland en hebben in Steenwijk ook andere complexen.

Kan ik in de Meenthehof blijven wonen?
Jazeker. Woonzorg Nederland heeft de huurovereenkomsten en alle daarin genoemde regelingen en voorwaarden overgenomen. U behoudt dezelfde rechten (en plichten).

Gaat mijn huur omhoog na de verkoop? En over een jaar of 3 jaar?
Als u een sociaal huurcontract heeft, dan is Woonzorg Nederland gehouden aan de wettelijke regels. Deze worden elk jaar door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt voor meer informatie daarover ook terecht op de website van de Woonbond.

Gaat Woonzorg Nederland het onderhoud doen?
Ja. Woonzorg Nederland is verantwoordelijk voor de verhuur, het beheer en het onderhoud van het gebouw. Zij zorgen voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe zit het met de afrekening van service- en stookkosten?
Omnia Wonen zorgt voor een goede overdracht van de service- en stookkosten administratie. We laten u op tijd weten wie de afrekening doet. U betaalt niet dubbel.

Gaan alle complexen van Omnia Wonen in Steenwijk in de verkoop?
Ja, we willen al ons bezit in Steenwijkerland verkopen.

Steenwijk hoort niet tot het kerngebied van Omnia Wonen. In de woningwet is sinds 2016 opgenomen dat elke corporatie een werkgebied heeft waar zij actief mag zijn. Dit versterkt de regionale binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied. Het kerngebied van Omnia Wonen ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe. Buiten het kerngebied mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Dat betekent dat we op lange termijn niet kunnen investeren in Steenwijk. Dat vinden wij een ongewenste situatie voor mensen die zijn aangewezen op de sociale woningmarkt in Steenwijk.

En welke regels gelden er dan?

Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Mensen laten logeren mag, daar hoeft u geen toestemming voor te vragen van de woningcorporatie. Maar als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘goed huurderschap’ van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

 • Geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
 • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
 • Niet zonder overleg onderhuren. Logeren mag maar onderverhuur kan alleen in overleg.
 • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven.

Ook eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van de huurder zelf.

Volg advies experts & weet waar u aan begint!

Voor wie overweegt mensen uit de Oekraïne te helpen, verwijst Vluchtelingenwerk Nederland naar de website van Takecarebnb.

Deze organisatie bemiddelt sinds 2015 tussen gastgezinnen en vluchtelingen.

Volgens Takecarebnb moet je beschikken over ‘een warm hart en een koel hoofd’ als je vluchtelingen in je eigen huis laat logeren. Als tip geeft de organisatie een aantal aandachtspunten mee. Weken of misschien wel maandenlang gasten over de vloer hebben vergt veel van zowel de logees als het gastgezin. Een van de belangrijkste tips is: ‘Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Samen hou je het langer vol’.

Andere aandachtspunten die genoemd worden: tolerant zijn, begrip tonen, privacy geven, maar ook duidelijke afspraken maken en oog hebben voor een zinvolle dagbesteding. De tips vind je hier.

Ook Vluchtelingenwerk zelf heeft nuttige informatie op de website staan.

Mevrouw Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland geeft deze mensen wel een voorzichtige waarschuwing: “Veel particulieren bieden aan om vluchtelingen in huis te nemen. Dat vind ik hartverwarmend, het gaat ook zeker nodig zijn als de voorspelling klopt dat 7 miljoen mensen het land ontvluchtten. Maar weet waar je aan begint. Het is geen crisis die volgende week over is. Die vluchtelingen kunnen niet meteen terug dus zullen langere tijd in je huis blijven.”

Door een wijziging in het bouwbesluit is het vanaf 2022 verplicht om elke woonverdieping van een rookmelder te voorzien. In 2022 is in iedere woning minimaal één rookmelder geplaatst.

Is uw adres (nog) niet voorzien van rookmelders? Neemt u dan contact met ons op. Dan maken we een afspraak voor de plaatsing.

Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van de rookmelder.

Meer info leest u op de Aedes website.

Voor het aanvragen van een laadpaal voor het opladen van een elektrische auto kunt u het formulier zelf klussen invullen. Houd er rekening mee dat er een aanpassing in de meterkast nodig is en dat het niet zeker is of u kunt parkeren vlakbij uw woning/schuur, omdat dat vaak openbare parkeerplaatsen zijn. Een laadpaal thuis aanschaffen kost u gemiddeld tussen de 800 en 3200 euro inclusief installatie. Het materiaal kost gemiddeld tussen de 500 en 1200 euro en de installatie kan variëren tussen de 300 en 2000 euro. Bovendien hebben sommige gemeenten de regel dat er geen kabel op de openbare weg of stoep mag liggen. Ook niet als er kabelbruggen of kabelbeschermers gebruikt worden.

In veel gemeenten is het mogelijk een openbare oplaadpaal aan te vragen. Kijk op de website van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Bij het tekenen van uw huurovereenkomst, tekende u ook voor monitoring van uw woning.

Monitoring betekent dat we controleren of de installaties goed werken. We houden bijvoorbeeld in de gaten of u voldoende warm tapwater heeft en of het comfortabel warm wordt in uw woning. We controleren ook of de zonnepanelen voldoende energie opwekken. De monitoring doen we op afstand.

 • We kijken of de woning en installaties de afgesproken energie leveren. Daarvoor volgen we hoe de installaties functioneren en of er afwijkingen zijn in het energieverbruik. Als er een grote afwijking is, vinden we de reden sneller en beter en kunnen we het oplossen.
 • We zien hoe de woning en installaties reageren op het gebruik van de woning.
 • Met de standen kunnen we advies geven over energieverbruik, het energiebewustzijn en het gebruik van uw woning.
 • De gegevens helpen bij het verbeteren van de dienstverlening. Zo kunnen we de energieprestatiegarantie goed bespreken en verbeteren.

Het is momenteel nog niet mogelijk om uw eigen energieverbruik in te zien. U krijgt eens per jaar een overzicht.

Huurt u een woning in de tweede of derde fase van ‘De Dijkjes’ in Elburg? Dan betaalt u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Dit is een bedrag dat u aan ons betaalt voor de energiezuinige woning.

U woont in een zeer energiezuinige woning. Het huis wekt zelf energie op. Wij hebben hiervoor extra kosten gemaakt, waarvoor wij u een vergoeding vragen. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. U woont daarvoor in een comfortabele en duurzame woning zonder of met nauwelijks stijgende lasten.

De vergoeding kunt u vergelijken met een ‘belbundel’. Voor het afgesproken bedrag (de Energie Prestatie Vergoeding) krijgt u de garantie dat de woning een bepaalde hoeveelheid stroom gebruikt en opwekt.

Om uit te rekenen hoeveel stroom nodig is, wordt uitgegaan van een gezin met twee volwassenen en een kind van 12 jaar. De standaard temperatuur in de woning is gemiddeld 20 graden Celsius.

Wij bepalen de vergoeding op basis van het gebruiksoppervlakte van de woning: € 1,24 per m2 per maand (prijspijl 2019). Dit is volgens de wet en regelgeving. Dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd, samen met uw huurbetaling.

De EPV staat los van de huur. De EPV heeft dus geen invloed op de huurtoeslag.

Post die u van Omnia Wonen – via Postex – ontvangt is een half jaar beschikbaar. Wilt u de brieven langer bewaren? Dan kunt u de brieven opslaan op een eigen harde schijf of USB stick. Heeft u de brief niet opgeslagen? Kijk dan in uw klantportaal Mijn Omnia Wonen. Veel brieven vindt u terug onder Mijn Documenten.

Het ontvangen van post via Postex is betrouwbaar en veilig. De toegang tot de digitale kopieën van uw documenten is bij Postex beveiligd met hoogwaardige SSL-encryptie. Ook zijn de toegangscodes voor digitale documenten voorzien van een tijdslot om te voorkomen dat uw documenten ongewenst worden bekeken.

Voor het openen van uw post klikt u op de blauwe knop ‘Document bekijken’. Dat is veilig. Een voorbeeld van een poststuk ziet u hieronder.

Heeft u HR++ glas? Dan betekent condens dat het glas goed zijn werkt doet. Het glas heeft een hoge isolatiewaarde. Er ontstaat condens bij een lage buitentemperatuur, samen met een hoge vochtigheid. Dit gebeurt vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt. 

Zit er vocht of vuil tussen de ramen? Dan is uw raam waarschijnlijk lek en moet deze vervangen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Heeft u enkelglas? Dan helpt goed ventileren vaak om condens te laten verdwijnen.

Wilt u zien hoe u natuurlijk kunt ventileren? Kijk dan deze video.

Het onderhoud en herplaatsen van de schutting is uw eigen verantwoordelijkheid. Doe u dit altijd in overleg met uw buren omdat u beiden eigenaar bent van de schutting als deze op de erfgrens staat.

Kopen

Ik wil mijn Koop GoedKoop woning verkopen, hoe werkt dat?
Momenteel maken wij geen gebruik van ons recht om de Koop GoedKoop woningen terug te kopen. Wel heeft u onze toestemming nodig om uw woning aan een ander te verkopen. Stelt u ons daarom schriftelijk op de hoogte van uw wens om de woning te verkopen. U krijgt dan schriftelijk toestemming van ons om uw woning te verkopen voor een prijs die u zelf overeenkomt met de koper. 

Voor de projecten in Walstein Harderwijk, Heidezoom ’t Harde, Mackaystraat Nunspeet mag u ook de grond meeverkopen voor de oorspronkelijke grondprijs vermeerderd met de indexatie. Dit geldt niet voor de projecten De Bunte in Nunspeet en de woningen in Oosterwolde.

Ik wil mijn Kopen Met Korting woning verkopen, hoe werkt dat?
Bij verkoop biedt u de woning aan ons aan. Dit doet u schriftelijk. Wij wijzen een onafhankelijk registertaxateur aan die binnen een maand de waarde van uw woning bepaalt. Wij betalen deze taxatiekosten. Als u het niet eens bent met de eerste taxatie, kunt u zelf een taxateur inschakelen, deze kosten zijn dan voor u. Binnen drie maanden kopen wij de woning van u terug. U ontvangt de betaalde aankoopprijs. Daarnaast delen we het verschil tussen de marktwaarde op het moment dat u kocht en verkocht. Er kan dus sprake zijn van verlies of winst.

Alleen in Putten bieden wij woningen aan met de Kopen Met Korting regeling. Voor het aanbod kunt u contact opnemen met makelaar Zielman in Putten, bereikbaar op telefoonnummer 0341-360 244 of op mailadres info@zielman.nl. U kunt alleen in aanmerking komen voor deze KMK-woningen als u ingeschreven staat in de gemeente Putten.

Kan ik de grond die ik pacht ook kopen?
Alleen als u de woning doorverkoopt aan een volgende eigenaar, wordt ook de grond te koop aangeboden. Dit geldt alleen voor zover het model B betreft, de erfpachtregeling zonder korting op de canon voor de volgende koper. Deze regeling geldt voor alle erfpachtcomplexen behalve De Bunte in Nunspeet. Aan huidige bewoners wordt de grond niet verkocht in ieder geval zolang de kortingsregeling nog loopt. Wat we daarna doen is nog niet besloten.

Hoe betaal ik de erfpacht?
Termijnen liggen vast. U betaalt achteraf per half jaar, kwartaal of maand.

Kan ik een automatische incasso afgeven voor het betalen van de erfpachtcanon?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt natuurlijk wel zelf een periodieke overschrijving instellen via internetbankieren.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en de grond bij erfpacht?
Voor alle erfpachtconstructies geldt dat de eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk is voor al het onderhoud. Zowel aan de woning als de grond die bij de woning hoort.

Waarom worden woningen met erfpacht verkocht?
In de erfpachtvoorwaarden kunnen we regelen dat koper en verkoper verplichtingen hebben naar elkaar. Bijvoorbeeld de garantie die wij u geven dat wij de woning van u terugkopen als u een woning koopt met de Kopen met Korting regeling. Met erfpacht bent en blijft u verantwoordelijk voor de woning net als een eigenaar. De erfpacht is ‘eeuwigdurend’ afgekocht. U komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Service Huurdersonderhoud

Het Service Huurdersonderhoud kan opgezegd worden door het contactformulier op de website in te vullen.

Na het opzeggen van het SHO zijn de kosten voor alle kleine reparaties voor rekening van u, de huurder. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het ontstoppen van afvoeren, het repareren van de kraan of het verwijderen van een wespennest.

Per 1 juli 2022 bedraagt het tarief voor het Service Huurdersonderhoud (SHO) € 3,99 (inclusief BTW; € 3,30 exclusief BTW).

In 2023 zal er opnieuw gekeken worden naar het tarief van het Service Huurdersonderhoud.

Het Service Huurdersonderhoud (SHO) wordt gezien als een fonds. Een fonds mag kostendekkend zijn maar geen winst genereren op langere termijn. Een aantal jaar is het tarief van het SHO gelijk gebleven. In 2022 is berekend wat het gemiddelde tarief moet zijn om kostendekkend te zijn. Uit die berekening bleek dat het vorige tarief verliesgevend was. Om kostendekkend te zijn is het tarief verhoogd per 1 juli 2022.

In 2023 berekenen we het tarief nogmaals.

Stel, u heeft een lekkende kraan of een verstopt toilet, wat doet u? Lost u het zelf op of belt u een loodgieter? Als u lid bent van het Service Huurdersonderhoud, hoeft u zich hier niet druk om te maken. Het Service Huurdersonderhoud (SHO) is een service waarbij wij tegen betaling kleine reparaties voor u uitvoeren die normaal gesproken voor uw rekening komen. Het Service Huurdersonderhoud kost € 3,99 per maand.

U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Daar hoort het schoonhouden van de afvoer bij.

De bestrijding is uw eigen verantwoordelijkheid. Als u lid bent van het Service Huurdersonderhoud kunt u contact opnemen met Omnia Wonen.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het bestrijden van wespen. U kunt ook kijken op de website Meldpunt ongedierte.

Zelf klussen

Voor het vervangen van een gaskookplaat kunnen diverse aanpassingen nodig zijn.

 • Een keramische kookplaat is een glasplaat met daaronder een elektrisch verwarmingselement. Keramisch koken heeft nadelen ten opzichte van inductie koken: de plaat reageert vrij traag, de kookzones worden heet, en de pannen moeten een perfect gladde bodem hebben. Eten dat naast de pan belandt, brandt wat sneller in (ook als een pan overkookt).
 • Op een inductiekookplaat wordt de pan verhit door een magnetisch veld. Alle warmte gaat naar de pan, waardoor de kookplaat nauwelijks opwarmt. De pan wordt meteen heet en koelt ook snel weer af. Hierdoor lijkt de inductiekookplaat in het gebruik het meest op koken op aardgas. Inductie koken kost minder energie dan keramisch koken.

Voor zowel een keramische kookplaat als een inductiekookplaat is een aanpassing in de meterkast nodig. Er is een aparte (nieuwe) groep nodig. In de keuken is voor sommige platen een Perilex – stopcontact nodig voor de vijfpolige stekker van de kookplaat. Een nieuwe groep en een Perilex-stopcontact moet door een erkend installateur worden aangebracht.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden vraagt u toestemming middels een Zelf Klussen aanvraag. Na het indienen van dit formulier krijgt u toestemming de aanpassingen uit te laten voeren, en leggen we de voorwaarden vast.

Verbruik
In verbruik is koken met inductie het zuinigst:

 • De inductiekookplaat is het zuinigst: verbruik gemiddeld 175 kWh per jaar.
 • Een keramische kookplaat gebruikt 30% meer: gemiddeld 225 kWh per jaar.
 • Een ‘ouderwetse’ elektrische kookplaat met een spoel als hittebron verbruikt het meest: ongeveer 260 kWh per jaar.

Als u een verandering wilt aanbrengen in uw woning, gaan wij vaak automatisch akkoord met de aanvraag. Mits u de verandering op een correcte manier uitvoert. De voorwaarden staan vast. Door te voldoen aan deze voorwaarden, voorkomt u dat u de verandering in de toekomst moet verwijderen.

Kijk op het overzicht of uw klus er ook bij staat. Na het invullen van het formulier wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden die wij voor de verandering hebben vastgesteld.

Heeft u een klus waar wij niet automatisch akkoord op kunnen geven? Vraagt u dan toestemming met dit formulier.

In de brochure ZAV beleid (zelf aangebrachte veranderingen) staat meer informatie.

Voor een verandering die zorgt voor een betere verhuurbaarheid of waardevermeerdering van de woning kunt u een vergoeding krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een dakkapel, garage, centrale verwarming of dubbelglas. 

We hanteren daarbij een aantal voorwaarden:

 • Wij gaven u toestemming voor de aangebrachte verandering;
 • De zelf aangebrachte verandering is in goede staat;
 • Originele bonnen en facturen of een kopie daarvan zijn in ons bezit.

De vergoeding wordt berekend over de oorspronkelijke materiaalkosten. Hoe ouder de voorziening, hoe lager de kosten. Wij geven geen vergoeding voor comfortverhogende voorzieningen zoals een luxe keuken, badkamer, of toilet.

In de brochure ZAV beleid (zelf aangebrachte veranderingen) staat meer informatie.

Dat mag. De kosten hiervoor betaalt u zelf. U bent na de uitvoering van het werk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Wij vragen u wel de aanpassing vooraf te melden.

Wij doen geen aanpassingen aan onze woningen om te voldoen aan het politiekeurmerk. U mag natuurlijk wel zelf aanpassingen doen om te zorgen dat uw woning aan het keurmerk voldoet. Een politiekeurmerk vraagt u zelf aan bij de politie. Hiervoor heeft u wel (goed)keuring nodig van een gespecialiseerd bedrijf, bijvoorbeeld de sleutelspecialist.

Dat is afhankelijk van een aantal zaken. Het is belangrijk dat de aanpassing in goede technische staat is. En dat u deze volgens de kwaliteitseisen en afspraken heeft aangebracht. Houd er rekening mee dat wij  kunnen vragen aan te tonen dat de constructie goed en veilig is. 

Overleg altijd met ons om zeker te weten of uw verandering mag achterblijven. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Een batterij vervangt u eenvoudig:

Een rookmelder op het lichtnet:
Stap 1: Schakel in de meterkast de stroom uit.
Stap 2: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 3: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 4: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan.
Stap 5: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 6: Schakel in de meterkast de stroom weer in.
LET OP: Vervang alleen de batterij! Nooit de complete rookmelder.

Een losse rookmelder:
Geeft uw rookmelder elke 30 á 40 seconden een korte pieptoon? Dan moet de batterij van uw rookmelder vervangen worden. 
Stap 1: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 2: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 3: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan. 
Stap 4: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 5: Druk ter controle de testknop aan de bovenzijde van de melder in.

Een rookmelder met een niet verwisselbare lithium batterij:
Stap 1: Van deze rookmelder is het niet mogelijk om de batterij te vervangen. U zult de complete rookmelder moeten vervangen.
Stap 2: Gooi de oude rookmelder niet bij het afval. De rookmelder hoort bij het klein chemisch afval.

Op de zijkant van de rookmelder staat veelal een datum waarop de batterij vervangen dient te worden.

Wilt u zien hoe u een rookmelder ophangt? Kijk dan deze video.

Nee, dat kan niet. Als u zelf een voorziening aanbrengt, betaalt u deze ook zelf. Gaat u verhuizen en voldoet uw zelf aangebrachte verandering aan de voorwaarden die we afspraken? Dan krijgt u in bepaalde gevallen een vergoeding.

In de meeste gevallen mag dat. Vraagt u hiervoor wel eerst toestemming aan ons. Dit doet u door het indienen van een aanvraag zelf klussen.

Dat mag. Als u verhuist bent u verplicht de schade te herstellen. Tenzij de nieuwe huurder het kattenluik wil overnemen. Overlegt u met ons over de mogelijkheden en de eventuele kosten voor het herstellen van de schade als u verhuist.

Huur opzeggen

U krijgt uw afrekening binnen zes maanden na afloop van het servicekostenjaar.

Afgezien van de roerende zaken die de nieuwe huurder van u overneemt, moeten de woning en berging bij het einde van de huurovereenkomst leeg en schoon worden opgeleverd.

Ook het toilet, de douche/badkamer, keuken en zolder moeten netjes en schoon zijn. Zorg dat wand- en vloertegels, kranen, wastafel(s), fontein en toiletpot(ten) ontkalkt zijn.

Heeft u een tuin? Dan laat u de tuin verzorgd achter en eventuele klimplanten heeft u van de gevel verwijderd.

Vloerbedekking moet zijn verwijderd, inclusief (grote) lijmklodders en foamresten.

De plafonds, wanden, deuren en binnenkozijnen verkeren in een goede staat. Stickers moeten zijn verwijderd en wandcontactdozen, schakelaars en huistelefoons zijn niet beschilderd. Hang- en sluitwerk zijn in goede staat en functioneren goed.

Voor een verandering die zorgt voor een betere verhuurbaarheid of waardevermeerdering van de woning kunt u een vergoeding krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een dakkapel, garage, centrale verwarming of dubbelglas. 

We hanteren daarbij een aantal voorwaarden:

 • Wij gaven u toestemming voor de aangebrachte verandering;
 • De zelf aangebrachte verandering is in goede staat;
 • Originele bonnen en facturen of een kopie daarvan zijn in ons bezit.

De vergoeding wordt berekend over de oorspronkelijke materiaalkosten. Hoe ouder de voorziening, hoe lager de kosten. Wij geven geen vergoeding voor comfortverhogende voorzieningen zoals een luxe keuken, badkamer, of toilet.

In de brochure ZAV beleid (zelf aangebrachte veranderingen) staat meer informatie.

Biedt u roerende zaken aan?
Met roerende zaken bedoelen we alle “losse zaken”, zoals tapijt, gordijnrails en gordijnen. Als de nieuwe huurder dat soort zaken van u wil overnemen, dan is dat mogelijk. Maar u kunt hem of haar daar natuurlijk nooit toe verplichten. Tijdens de woningbezichtiging vult u samen met de nieuwe huurder het overnameformulier in. U stuurt een kopie van het formulier naar Omnia Wonen, zodat wij weten welke roerende zaken er achterblijven in de woning. De roerende zaken die de nieuwe huurder niet wil overnemen, verwijdert u. Houdt u er rekening mee dat de overname van roerende zaken altijd een afspraak is tussen u en de nieuwe huurder. Omnia Wonen is hierin geen partij.

Gaat het om zelf aangebrachte veranderingen?
Deze kunt u ter overname aanbieden aan een volgende huurder. Uw verandering moet wel zijn goedgekeurd door Omnia Wonen, voor eventuele overname door een volgende huurder. Hierover ontvangt u tijdens het opzeggingsbezoek meer informatie. Keurt de medewerker van Omnia Wonen uw zelf aangebrachte verandering niet goed? Dan vragen wij u deze te verwijderen voordat u verhuist.

Als de huurder de huur beëindigd, moet u als onderhuurder ook de woning verlaten. De eerste negen maanden kan de huurder de onderhuur schriftelijk opzeggen zonder reden. Na negen maanden kunt u zich beroepen op huurbescherming. De opzegtermijn is minimaal drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de onderhuurder ononderbroken heeft gehuurd. Dit met een maximum van zes maanden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de onderhuurder.

De huurovereenkomst eindigt als u (de onderhuurder) (en eventuele medehuurders) binnen zes weken schriftelijk instemt met de huuropzegging. Doet u dat niet? Dan kan alleen de rechter de huurovereenkomst beëindigen.

In een verhuurdersverklaring verklaart uw huidige verhuurder of er sprake is (geweest) van huurachterstand, overlast of woonfraude. Uw nieuwe verhuurder bepaalt daarmee of de nieuwe woning aan u kan worden toegewezen.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u de verhuurdersverklaring aan.

Heeft u geen account voor het klantportaal? Vraagt u dan hier een account aan.

Verwijder nooit zelf asbest! Vermoedt u asbest? Neemt u dan contact met ons op, dan komen we bij u langs. Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij voor het veilig verwijderen van het asbest.

Was u getrouwd/geregistreerd partner? Dan kunnen wij de naam van uw ex-partner niet van het contract halen. Uw partner kan alleen zelf zijn/haar deel van de huurovereenkomst opzeggen. Gebruikt u hiervoor het formulier huur opzeggen.

Had u een samenlevingscontract of woonde u samen zonder samenlevingsovereenkomst? 
Alleen als u beiden op het contract staat kunt u de naam van uw ex-partner van het contract laten halen. Gebruikt u hiervoor ook het formulier huur opzeggen.

In alle situaties is een maand opzegtermijn van toepassing. Als u dat wenst doen wij een tussenopname.

Dat kan, wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Wel brengen wij één maand huur extra bij u in rekening. Heeft u meerwerk uitgezocht? Dan brengen wij ook de kosten hiervoor bij u in rekening. 

Staat u samen op de huurovereenkomst en verlaat één van u de woning? Geef dit dan aan ons door. Dit regelt u door het formulier voor de huuropzegging in te vullen en daarbij te kiezen voor een eenzijdige huuropzegging.

Als wij de eenzijdige huuropzegging ontvangen, sturen wij u een afstandsverklaring. Deze verklaring ondertekent u beiden. In deze verklaring staat ook welke documenten u moet aanleveren, voordat wij de eenzijdige opzegging kunnen verwerken.

De opzegtermijn is één maand vanaf het moment dat wij de afstandsverklaring en alle benodigde documenten hebben ontvangen. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als datum waarop het huurcontract eindigt.

Dat verschilt per situatie. De mogelijkheid voor het verschuiven van de huuropzegging is afhankelijk van de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd om uw woning opnieuw te verhuren. Neem daarvoor contact met ons op.

De opzegtermijn is nooit korter dan één maand.

Dat verschilt per situatie. U kunt mogelijk uw huuropzegging schriftelijk intrekken. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd om uw woning opnieuw te verhuren.

Mocht uw huuropzegging ingetrokken kunnen worden, dan brengen wij € 100,- administratiekosten bij u in rekening.

Woning ruilen

U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via de website www.woningruil.nl.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Dan kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Vergeet niet een recente inkomensverklaring (IBRI) van alle meeverhuizende volwassenen mee te sturen. Wij rekenen met het bruto verzamelinkomen.

Uw ruilpartner stuurt een verhuurdersverklaring mee als uw ruilpartner niet van Omnia Wonen huurt.

Een woningruil is een gewone verhuizing. Wij inspecteren de woning, zodat wij de woning in goede staat opleveren aan de nieuwe huurder. Wij passen de huurprijs aan het huidige huurbeleid aan. Uw ruilpartner ondertekent een nieuwe huurovereenkomst.

Als de ruil doorgaat moeten u en uw ruilpartner bij de ondertekening van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs tonen.

Houd bovendien rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Na een woningruil moet u minimaal één jaar in de woning blijven wonen; u sluit een overeenkomst voor minimaal een jaar.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de woning, zoals inkomen, leeftijd, etc.
 • U en uw ruilpartner staan ingeschreven als woningzoekende.
 • U vraagt en krijgt toestemming van Omnia Wonen. Soms heeft u ook toestemming van uw gemeente nodig, wij vragen deze toestemming voor u aan. U en uw ruilpartner voldoen aan de regels van de gemeente.
 • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand en de huur altijd op tijd betaald.
 • U en uw ruilpartner hebben de afgelopen jaren geen overlast veroorzaakt.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de regels voor passend toewijzen.
 • U en uw ruilpartner zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • Zijn de woningen van verschillende corporaties? Dan moeten beide corporaties toestemming geven.
 • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
 • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.

Servicekosten en verzekeringen

Bij een energiecontract met variabele prijzen is het op dit moment verstandig om rekening te houden met sterk stijgende prijzen. Bij uw energieleverancier kunt u aangeven dat u uw termijnbedrag voor uw energieverbruik wilt verhogen. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. Pas waar mogelijk het gebruik van de woning aan en douche bijvoorbeeld minder lang, of was op een lagere temperatuur.

Op de Noord-Veluwe kan Veluwe Duurzaam u hierbij helpen. Veluwe Duurzaam stelt energiecoaches en energiemaatjes beschikbaar die u advies geven over het besparen van energie. Dit zorgt voor een besparing van energiekosten. En is als bijkomend voordeel ook nog eens goed voor het milieu.

Wie tussen 14 februari en 31 juli 2023 één of meerdere energiebesparende producten bij de bouwmarkt koopt, kan een deel van zijn aankoopbedrag terugkrijgen via Veluwe Duurzaam. Met deze editie van de Energiebespaaractie trekken de Noord-Veluwse gemeenten en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam alles uit de kast om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met energiebesparing. 

Maar ook in andere gemeentes zijn initiatieven voor financiële ondersteuning: Stijgende energiekosten? U staat er niet alleen voor!

Check onderstaande tips om te besparen op energie.

De overheid heeft in september 2022 bepaald dat er een ‘energieplafond’ komt vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat er een vaste maximale prijs komt voor (een deel van) uw energierekening. Hier hoeft u niets voor te doen. U ziet het terug op de afrekening van uw energieleverancier. 

 • U betaalt maximaal 1,45 euro per m3 gas tot een jaargebruik van 1200 m3 gas. 
 • U betaalt maximaal 0,40 euro per kWh tot een jaargebruik van 2900 kWh elektriciteit. 

Gebruikt u meer gas en/of elektriciteit, dan betaalt u over het meerverbruik een tarief dat uw energieleverancier bepaalt.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 en 2023 een ‘energietoeslag’ aanvragen. Dat gaat via uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Voor energie die is geleverd tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022, geldt tijdelijk het 9%-tarief in plaats van 21%.

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas hebben. Het kabinet heeft daarom een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Meer informatie leest u in: Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

Ja, dat kan. U kunt uw voorschot voor de stookkosten van de blokverwarming verhogen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

U kunt uw jaarverbruik van het laatst afgerekende jaar zien op de bijlage van Ista. De bijlage van Ista sturen we altijd mee met de jaarafrekening. 

Voor huurders van Omnia Wonen is de ISTA app beschikbaar. Hiermee kunt u uw verbruik in de gaten houden en desgewenst uw verbruiksgedrag aanpassen. De ISTA app download u in de playstore en herkent u aan onderstaande icoontjes.

 • Goed ventileren is belangrijk. Een droog huis verwarmen kost minder energie dan een vochtig huis.  
 • Uw verwarming een graad lager zetten bespaart ongeveer 7 procent op uw energierekening. Dit is ongeveer € 100,- per jaar. 
 • Zet uw thermostaat ’s avonds op 15 graden, daarmee bespaart u gemiddeld € 100,- per jaar. Heeft u vloerverwaming? Dan is het beter om de thermostaat ’s nachts maximaal 1 tot 2 graden lager te zetten dan overdag. Anders duurt het opwarmen te lang. 
 • Laat lampen niet onnodig branden en vervang gloeilampen en halogeenlampen door ledverlichting. Start met lampen die vaak aan zijn en veel licht geven. Led-lampen zijn tot 85% zuiniger dan een vergelijkbare gloeilamp en zijn zuiniger dan spaarlampen. De levensduur is ook langer. 
 • Zet zoveel mogelijk elektrische apparaten echt uit, in plaats van op stand-by. Zo kunt u tot wel € 100,- per jaar besparen. Denk ook aan de opladers van de telefoon, babyfoon en tandenborstel. Laat ze niet ongebruikt in het stopcontact zitten. 
 • Kook in uw waterkoker niet meer water dan nodig is. 
 • Ontdooi ingevroren etenswaren in de koelkast en niet in de magnetron. De kou die vrijkomt wordt gebruikt voor de koeling, hierdoor verbruikt de koelkast minder energie. 
 • Apparaat vervangen? Let dan op het energielabel. Op www.energielabel.nl/apparaten vindt u per apparaat achtergrondinformatie over wat een hoger label oplevert. 
 • Op de website van milieucentraal vindt u nog veel meer tips. 

We willen voorkomen dat u bij de afrekening extra moet betalen. Als we het bedrag verlagen loopt u het risico dat u bij de afrekening een groot bedrag moet bijbetalen. Terugdraaien van voorgestelde verhoging vinden wij daarom niet verstandig. Bent u het toch echt niet eens met de verhoging van het voorschot neemt u dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat er mogelijk is. 

Voorschotten voor de overige servicekostenelementen kunnen niet individueel aangepast worden. 

Ja, we proberen, met de op het moment van verhogen meest recente informatie over de compensatie voor de energiekosten, zo nauwkeurig mogelijk uw voorschot te bepalen. 

We kijken wat uw verbruik in het laatst afgerekende jaar is geweest en berekenen met de prijs voor gas in het lopende jaar de voor u te verwachten kosten.  

Omnia Wonen wil ervoor zorgen dat de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk blijven en heeft daarom ingezet op het isoleren van huizen. En met succes, want we hebben over ons woningbezit gemiddeld een energielabel B. Wij zullen blijven inzetten op het verduurzamen van woningen, zodat huurders met comfort wonen én de woonlasten laag blijven.

Inbraak
Heeft u aangifte gedaan? Dan herstellen wij de schade voor u. Denkt u er aan een kopie van de aangifte binnen 14 dagen bij ons in te leveren? Ontvangen wij geen aangifte? Dan komen de kosten alsnog voor uw rekening. Extra hang- en sluitwerk ter voorkoming van een nieuwe inbraak betaalt u zelf.

Vandalisme
Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt uiteraard proberen de kosten te verhalen op degene die de schade veroorzaakte.

Politie-inval
U bent zelf aansprakelijk voor alle schade aan de woning door een politie-inval vanwege een (vermeende) criminele activiteit in uw woning. Wij kunnen deze schade voor u herstellen, maar brengen deze bij u in rekening.

Heeft u bij Omnia Wonen een glasverzekering afgesloten? Belt u dan rechtstreeks met verzekeringsmaatschappij ‘De Samenwerking’ (0800-0226100). U kunt uw schade 24 uur per dag melden.

Heeft u geen glasverzekering bij Omnia Wonen? Meld de schade dan bij uw eigen verzekering. In sommige situaties valt glasschade onder de inboedelverzekering.

Is er sprake van vandalisme of inbraak? Dan raden we u aan om aangifte te doen bij de politie. Wij ontvangen graag een kopie van het proces verbaal.

Bent u niet verzekerd en is er geen sprake van vandalisme of inbraak? Dan komen de kosten voor het herstel voor uw eigen rekening. Ook als u opzettelijk het glas gebroken heeft, bijvoorbeeld bij buitensluiting, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Voor één euro per maand bent u bij ons verzekerd voor alle glasschade in uw woning. Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen sluit u de glasverzekering af. Als wij uw aanvraag voor de vijftiende van de maand ontvangen, dan gaat uw lidmaatschap in op de eerste dag van de volgende maand. U ontvangt altijd een bevestiging. De kosten voor de verzekering betaalt u maandelijks tegelijk met de huur.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u dan het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen, tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. Dan vergoeden wij wel de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Wat kan ik doen bij waterschade?
Omnia Wonen is alleen verantwoordelijk voor waterschade bij nalatigheid. U kunt ons bijvoorbeeld aansprakelijk stellen wanneer een gebrek aan de opstal bij ons is gemeld, maar wij geen actie ondernomen hebben. Omnia Wonen vergoedt alleen de schade. Bijvoorbeeld bij waterschade van een wand in de woonkamer herstellen wij alleen de wand waar schade zit, dus niet alle wanden in de woonkamer. Dat kan kleurverschil geven. Een inboedelverzekering kan vaak meer voor u betekenen als u goed verzekerd bent.

Wat kan ik doen bij brandschade?
Schade door brand aan de opstal is voor rekening van Omnia Wonen. U moet de schade zo spoedig mogelijk bij ons melden zodat wij de verzekeringsmaatschappij kunnen inschakelen. Schade aan de inboedel is voor eigen rekening en kunt u verhalen op uw inboedelverzekering.

Wat kan ik doen bij inboedelschade?
Is er schade aan uw spullen (uw inboedel)? Bijvoorbeeld aan de vloerbedekking, aan meubels of aan de inrichting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van deze schade. Mogelijk krijgt u de schade vergoed via uw inboedelverzekering. Heeft u geen inboedelverzekering? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Wat kan ik doen als een aannemer/ketenpartner schade heeft veroorzaakt?
Tijdens een project kunt u schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

Installaties

Een netbeheerder beheert het netwerk voor gas en stroom. Zij leggen kabels en leidingen en beheren het energienetwerk. De meterkast is aangesloten op het energienetwerk. Zij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merkt de huurder hier niets van. U drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. De netbeheerder zorgt dat het werkt.

Waarvoor kan men bij Liander – Stedin – Enexis terecht?

 • Vragen over een nieuwe elektriciteits- of gasaansluiting of een wijziging.
 • Vragen over storingen in het energienet, compensatievergoedingen en schadeclaims.
 • Vragen over de slimme meter.
 • Meldingen van een vermoeden van energiefraude.
 • Technische vragen over de gas- en elektriciteitsmeter.

Voor vragen over meterstanden, de energierekening, de jaarafrekening, dubbeltarief, de grootte van de aansluiting en voor andere vragen over de levering van energie, kan de huurder terecht bij de energieleverancier van zijn keuze.

Onderhoud - planmatig

Momenteel lopen er meerdere proefprojecten om te kijken wat de opbrengst van zonnepanelen is voor onze woningen, hoe de verhouding kosten/opbrengsten ligt en hoe we omgaan met het planmatig aanbrengen van zonnepanelen. Wanneer deze proeven een gunstig resultaat hebben, gaan wij vanaf 2024 meer investeren in zonnepanelen. Wij kijken op dezelfde manier naar hybride warmtepompen. Onze voornaamste insteek hierbij is en blijft dat de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk zijn. Daarnaast moeten de investeringen voldoende rendement hebben.  

Omnia Wonen vindt het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd zijn zodat onze huurders fijn wonen en hun woonlasten zo laag mogelijk zijn. Er is de afgelopen jaren dan ook flink geïnvesteerd in onderhoud en verduurzaming van de 9000 woningen die wij in bezit hebben. Het vervangen van enkel glas door isolerende beglazing en het aanbrengen van extra isolatie in de muren, vloeren en daken zijn daarbij belangrijke stappen en zorgen nu al voor een besparing op het gasverbruik. Maar we doen meer.

Omdat onze huurders en ook wij zorgen hebben over de al maar stijgende energieprijzen zetten we een versnelling in op dit gebied. Omnia Wonen heeft besloten dat de komende tijd aanvullende energiebesparende maatregelen (zoals extra of verbeterde isolatie en het installeren van een hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen) worden uitgevoerd. Natuurlijk kunnen we niet alles in één keer doen en niet in alle woningen tegelijk. Afhankelijk van het energielabel van de woning worden de verduurzamingsmaatregelen gefaseerd uitgevoerd.

Dat kan bij de meeste onderhoudsbeurten niet. Dat heeft te maken met het gekozen verfsysteem, dat minimaal nodig is om tot de volgende schilderbeurt stand te houden. Wijziging in kleurstelling van draaiende delen (en/of kozijnen) komen niet vaak voor.

Het wijzigen van kleurstellingen kan in beeld komen als alle draaiende delen in het complex om onderhoudstechnische redenen vervangen moeten worden of wanneer de huidige staat van het schilderwerk zo slecht is dat een volledig nieuw verfsysteem wordt opgezet. Dit weten we vroegtijdig en dan is dit in de voorbereiding al met huurders gecommuniceerd.

Er is garantie op onderhoudswerkzaamheden, de garantie periode is afhankelijk van de werkzaamheden. Wilt u aanspraak maken op garantie, neemt u dan contact met ons op. Wij melden het probleem bij de aannemer, hij neemt contact met u op.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te kiezen voor dubbelglas. Het vervangen van enkel glas nemen we mee in ons projectmatig onderhoud dat wij eens in de vijf, zes jaar uitvoeren. Voor elk complex is in beeld welke (energie)besparende maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van het vervangen van enkel glas tot het isoleren van de gehele woning.

Tijdens het project kunt u uw schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

U betaalt geen aanbetaling. U betaalt na afronding van de werkzaamheden voor de opties waar kosten aan verbonden zijn. Die kosten vindt u terug in de ondertekende akkoordverklaring.

De afspraken die wij met u maken, leggen wij vast op de meterkastlijst. Deze lijst bespreekt de uitvoerder voor de start van het werk nogmaals met u. U kunt aan de hand van de lijst ook zelf bijhouden of de uitvoerder alles volgens afspraak doet.

Voordat het project van start ging, ontving u een brief. In deze brief staan de contactgegevens van de aannemer. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de aannemer om de overlast te melden. Ontving u geen brief? Op het projectbouwbord staat ook het telefoonnummer van de aannemer.

Ja, wij geven huurders voor de start van een renovatie inspraak. Afhankelijk van de omvang van het project, organiseren wij informatieavonden of stellen we een bewoners advies groep samen. Wij informeren u hierover in een brief.  

Ook persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden, kunt u bij ons melden. Dit kan via de contactpersoon uit de brief, tijdens de bewonersavonden of via de bewoners advies groep.

Dit hangt af van het type renovatie dat wij u aanboden.

Planmatig onderhoud en planmatige renovatie: het woord zegt al, dit werk doen wij alleen volgens plan. Onder planmatig verstaan we grootschalige projecten waarbij wij meerdere woningen tegelijk aanpakken. Hierbij moet u denken aan dakvervangingen, nieuwe ramen en kozijnen, vloerisolaties etc. De eerstvolgende keer dat een grote renovatie aan uw woning gepland staat, kunnen wij eerder geplande werkzaamheden alsnog meenemen.

Binnenrenovatie voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet: Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een individuele binnenrenovatie aan te vragen. 

Ja, wij geven huurders voor de start van een renovatie inspraak. Afhankelijk van de omvang van het project, organiseren wij informatieavonden of stellen we een Bewoners Advies Groep (BAG) samen. Wij informeren u hierover in een brief.  

Ook persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden, kunt u bij ons melden. Dit kan via de contactpersoon uit de brief, tijdens de bewonersavonden of via de Bewoners Advies Groep.

Gemeenschappelijke ruimtes

U betaalt aan de Vereniging van Eigenaren voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Een deel van dit geld reserveert de VvE voor grote onderhoudsprojecten zoals bijvoorbeeld schilderwerk of onderhoud aan het dak. Ook betaalt de VvE met uw bijdrage de maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden, verwarmen en verlichten van de gemeenschappelijke ruimten.

De hoogte van de VvE-bijdrage en de begroting stellen alle leden ieder jaar samen vast in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

De afvoerputjes van de galerij ontstopt Omnia Wonen.

LED verlichting vraagt een nieuw armatuur. Deze investering overwegen wij alleen als vervanging van de armaturen nodig is.

In sommige woongebouwen kunt u uw klacht rechtstreeks melden aan het schoonmaakbedrijf. Dit staat dan aangegeven op het mededelingen bord in de hal. Daar vindt u ook het schoonmaakrooster waarop afgetekend wordt wanneer en wat er schoongemaakt wordt. Is er een complexbeheerder in uw woongebouw? Geeft u dan aan de complexbeheerder door dat u niet tevreden bent over de schoonmaak. Is er geen complexbeheerder? En zijn de werkzaamheden niet uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf? Dan mag u zelf aan de slag.

Het bestuur van de VvE is verplicht één keer per jaar al haar leden bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). In dit bestuur zitten bewoners (eigenaren) van uw woongebouw. De leden zijn alle eigenaren in het woongebouw. 

In deze vergadering maken de leden afspraken voor het nieuwe jaar. Denkt u aan de hoogte van de servicekosten/ledenbijdrage, de begroting en de uitvoering van onderhoud. Ook andere zaken die spelen kunnen de leden inbrengen tijdens de ALV.

Is er huur en koop in uw woongebouw? Dan is Omnia Wonen namens de huurders bij deze vergadering aanwezig. 

Mijn Omnia Wonen

Op dit moment krijgt u van ons nog geen bericht dat er nieuwe informatie klaarstaat. In de toekomst krijgt u ook uw correspondentie via uw klantportaal Mijn Omnia Wonen. Het sturen van een melding over nieuwe informatie, ontwikkelen we in de toekomst.

Mijn Omnia Wonen is een persoonlijke pagina waar u zelf eenvoudig, snel en veilig uw huurzaken regelt, zoals bijvoorbeeld:

 • Het indienen / wijzigen / annuleren van een reparatieverzoek
 • Het betalen van de huur en het bekijken van uw betalingsoverzicht
 • Het bekijken van uw gegevens en informatie over uw woning
 • Het opzeggen van de huur
 • Het aanvragen van een service

Wij hebben de veiligheid van Mijn Omnia Wonen uitgebreid laten testen door een gespecialiseerd bedrijf. Ook de iDEAL betalingen werden uitgebreid getest. Mijn Omnia Wonen kwam goed door deze controle.

Mijn huurovereenkomst

Op een huurspecificatie vindt u de opbouw van uw maandelijkse huurkosten. Deze gebruikt u bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vindt u uw huurspecificatie.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u dan het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Trouwen: Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, wordt uw partner automatisch medehuurder. Dit is wettelijk zo geregeld. Dit houdt in dat u en uw partner dezelfde rechten en plichten hebben ten aanzien van de woning.

Samenwonen: De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit doet u op Mijn Omnia Wonen. U toont medehuurderschap aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat u twee jaar samen ingeschreven staat op uw adres. Ook overhandigt u bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Echtscheiding: Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, blijft u beiden verantwoordelijk voor de woning. In het echtscheidingsvonnis vindt u de beslissing van de rechter. Daarin staat wie gebruik mag blijven maken van de echtelijke woning.

Na de uitspraak van de rechter vult u het formulier voor de huuropzegging in en kiest daarbij voor een eenzijdige huuropzegging.

Als wij de eenzijdige huuropzegging ontvangen, sturen wij u een afstandsverklaring. Deze verklaring ondertekent u beiden. In deze verklaring staat ook welke documenten u moet aanleveren (o.a. het echtscheidingsvonnis). De opzegtermijn is één maand vanaf het moment dat wij de afstandsverklaring en alle benodigde documenten hebben ontvangen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u niets te doen. Uw partner is van rechtswege medehuurder, maar moet wel ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning bij de gemeente. 

Als u samenwoont kan uw partner medehuurder worden. Voor het aanvragen van medehuurderschap stellen wij de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Heeft u een buitenlands paspoort? Dan bent u ook in het  bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de betreffende woning
 • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden
 • U kunt financiële verplichtingen nakomen

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u medehuurderschap aan.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarop staat vanaf welke datum de aanvrager staat ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder;
 • Bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van twee jaar geleden mee), een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis van u samen.

Nee, kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Volgens de wet hebben kinderen geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Kinderen verlaten tenslotte op een bepaald moment het ouderlijk huis om zelfstandig te wonen.

In uitzonderlijke gevallen verlenen wij wel medehuurderschap. De leeftijdsgrens ligt hierbij rond 35 jaar. Er moet aangetoond kunnen worden dat er samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt. Dit houdt in dat alle kosten voor wonen en levensonderhoud samen worden gedragen. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld bankafschriften te overleggen en/of een verzekeringspolis die op uw beide namen staat.

Verder hebben wij een uittreksel nodig uit de Gemeente Basisregistratie waaruit blijkt dat uw kind op uw adres woont en daar ook altijd heeft gewoond.

Neem contact met ons op voor het doorgeven aan een wijziging. Voor het wijzigen van de tenaamstelling door scheiding hebben wij het echtscheidingsvonnis met de beslissing van de rechter nodig. Voor het wijzigen van de tenaamstelling bij overlijden hebben wij een akte van overlijden of een rouwkaart nodig.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen wijzigt u zelf ook een aantal persoonsgegevens.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Dit mogen wij alleen doen als u zelf toestemming geeft. Toestemming geeft u door het invullen van het onderstaand machtigingsformulier.

Machtigingsformulier informatieverstrekking

Met dit formulier geeft u toestemming dat iemand anders dan uzelf informatie over u mag opvragen bij Omnia Wonen in relatie tot de verhuur van uw woning of andere ruimte.

 • DD dash MM dash JJJJ

De hoofdhuurder staat op de huurovereenkomst, maar de medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten. U bent samen aansprakelijk voor eventuele huurschuld. En u deelt de verantwoordelijkheid voor aangebrachte veranderingen of schade aan de woning. En wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Dan kan dat alleen als u beiden de huur opzegt.

U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via de website www.woningruil.nl.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Dan kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Vergeet niet een recente inkomensverklaring (IBRI) van alle meeverhuizende volwassenen mee te sturen. Wij rekenen met het bruto verzamelinkomen.

Uw ruilpartner stuurt een verhuurdersverklaring mee als uw ruilpartner niet van Omnia Wonen huurt.

Een woningruil is een gewone verhuizing. Wij inspecteren de woning, zodat wij de woning in goede staat opleveren aan de nieuwe huurder. Wij passen de huurprijs aan het huidige huurbeleid aan. Uw ruilpartner ondertekent een nieuwe huurovereenkomst.

Als de ruil doorgaat moeten u en uw ruilpartner bij de ondertekening van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs tonen.

Houd bovendien rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Na een woningruil moet u minimaal één jaar in de woning blijven wonen; u sluit een overeenkomst voor minimaal een jaar.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de woning, zoals inkomen, leeftijd, etc.
 • U en uw ruilpartner staan ingeschreven als woningzoekende.
 • U vraagt en krijgt toestemming van Omnia Wonen. Soms heeft u ook toestemming van uw gemeente nodig, wij vragen deze toestemming voor u aan. U en uw ruilpartner voldoen aan de regels van de gemeente.
 • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand en de huur altijd op tijd betaald.
 • U en uw ruilpartner hebben de afgelopen jaren geen overlast veroorzaakt.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de regels voor passend toewijzen.
 • U en uw ruilpartner zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • Zijn de woningen van verschillende corporaties? Dan moeten beide corporaties toestemming geven.

Als u de woning wilt onderverhuren of aan anderen in gebruik wilt geven, heeft u daarvoor onze  toestemming nodig. Dat geldt ook voor delen van de woning. U vraagt de toestemming schriftelijk aan, waarin u aangeeft:
– Aan wie u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven;
– Welke prijs u daarvoor vraagt;
– Welke periode u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven.

Wij geven u toestemming voor onderverhuren (of in gebruik geven van delen van de woning) als de woning uw hoofdverblijf is en blijft. We geven geen toestemming als door het onderverhuren (of in gebruik geven) te veel mensen in de woning wonen, waardoor wij schade kunnen lijden.

In de brochure onderhuur vindt u meer informatie.

U ontvangt een uitnodiging voor de sleuteloverdracht. De woonadviseur loopt dan samen met u de woning door en legt alles aan u uit. De huurovereenkomst tekent u ook op dat moment. De huurovereenkomst gaat in op de datum dat u de sleutels van de woning in ontvangst neemt. Voordat u de sleutels ontvangt, betaalt u de eerste huur. U betaalt de eerste huur vanaf de dag dat u de sleutels heeft tot en met de laatste dag van de maand. 

Neemt u na de twintigste van de maand de sleutels in ontvangst? Dan betaalt u de daarop volgende maand ook. De huur betaalt u altijd vooraf.

Als nieuwe huurder is het belangrijk dat u zelf bij de sleuteloverdracht aanwezig bent. U tekent ook de huurovereenkomst. Als u zelf met geen mogelijkheid bij de sleuteloverdracht aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen. U vraagt een machtiging voor sleuteloverdacht bij ons aan. Wij vragen daarbij om een geldig legitimatiebewijs van degene die u machtigt.

Voor deze vraag kunt contact opnemen met de belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt de belastingdienst ook bellen op het gratis nummer 0800 – 0543. Zorgt u ervoor dat u dan uw burgerservicenummer bij de hand heeft?

 • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
 • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.

Tuinonderhoud

Betreft het uw eigen tuin? Zorgt u ervoor dat uw buren geen overlast ervaren van overhangende planten en bomen. Het is niet toegestaan uw tuin als opslagruimte te gebruiken.

Betreft het een tuin van de buren? Heeft u al contact gezocht met uw buren? Vaak helpt dit om tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een melding bij ons doen.

Kijkt u voor meer informatie over tuinonderhoud in onze folder verzorgde tuin.

Het is verstandig om contact op te nemen met uw buren. In overleg snoeit u zelf, of samen met uw buren, de overhangende takken. Kijkt u voor meer informatie over tuinonderhoud in onze folder verzorgde tuin.

U mag niet zomaar een boom kappen. In bijna alle gevallen heeft u onze toestemming nodig en een kapvergunning van uw gemeente. Neem contact met ons op, dan kunnen wij beoordelen of de boom gekapt mag worden. Afhankelijk van waar u woont, vraagt u vervolgens de vergunning zelf aan bij uw gemeente of doen wij dat voor u.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het verkrijgen van een kapvergunning.

De bewoners van de woningen die grenzen aan het achterpad zijn verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van het achterpad. Heeft u hen al gevraagd of zij de takken willen snoeien? Misschien weten zij niet dat u hier last van heeft. Willen de bewoners niet zelf snoeien? Dan kunt u dit misschien doen. Uiteraard heeft u dan wel toestemming van de eigenaar van de tuin nodig.

Een schutting mag maximaal 2 meter hoog zijn.

Hoe weet ik waar ik mijn schutting mag plaatsen?
In veel gevallen staan onze huurwoningen op één groot kadastraal perceel. In dit geval bepaalt één van onze woonadviseurs de erfgrens voor u. Grenst uw tuin aan een ander kadastraal perceel? Vraagt u dan zelf de kadasterkaart op. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

(Over)last

Voordat het project van start ging, ontving u een brief. In deze brief staan de contactgegevens van de aannemer. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de aannemer om de overlast te melden. Ontving u geen brief? Op het projectbouwbord staat ook het telefoonnummer van de aannemer.

Spreek altijd eerst zelf met de veroorzakers. Dit is het meest effectief. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling. Gaat het om uw veiligheid? Neem dan contact op met uw wijkagent of de politie (0900 – 8844).

Onderstaande gemeenten kennen Buurtbemiddeling:

Weet u waar de wietlucht vandaan komt? Is het iemand die wiet rookt of gaat het om wietplanten? Wiet roken in de woning of in eigen tuin is niet verboden. (Wiet) roken in algemene ruimten wel. Spreekt u de bewoner hier gerust op aan. Als er een complexbeheerder in uw wooncomplex is kunt u dit ook bij hem melden. Hij houdt het rookverbod in de gaten.

Vermoedt u een hennepplantage? We horen graag van u waarom u dit vermoedt, zodat wij zonodig actie kunnen ondernemen. U kunt ook de politie bellen (0900-8844). Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Ook als u minder dan vijf wietplanten vermoedt, kunt u dit melden.

Heeft u het idee dat er in uw buurt gedeald wordt?
Ook dan belt u de politie.

Buurtbemiddeling begeleidt partijen bij het oplossen van een conflict. De bemiddelaar luistert naar het verhaal van beide kanten, blijft neutraal en geeft geen oordeel.

Onderstaande gemeenten kennen Buurtbemiddeling:

Dit kunt u melden bij uw gemeente. Hangjongeren vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Graag horen we van u wat er aan de hand is. Woont de hoofdhuurder nog in de woning? Zijn er extra mensen komen wonen? Neem contact met ons op of meld het via ‘Mijn Omnia Wonen’.

Mijn buurt

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de vluchtelingenstroom die vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven om onderdak te bieden aan gevluchte Oekraïners.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie zoals Omnia Wonen is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Informeert u bij uw gemeente. Zij kunnen u meer over de mogelijkheden vertellen. 

Nee, dat doen we niet. Soms is er vanuit een bewonerscommissie geld beschikbaar voor een barbecue of andere buurtactiviteit. 

Neemt u contact met ons op. We zoeken uit of dit mogelijk is en wat de eventuele kosten zijn.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. Zij beheren de openbare ruimte en kennen de planning van het onderhoud.

Wat fijn dat u oplettend bent. Neemt u gerust contact met ons op. Wij kijken na of de huur is opgezegd. Eventueel gaan we even langs het adres.

Huur betalen

 • Het logo van Omnia Wonen is duidelijk zichtbaar bovenaan de e-mail en de mail bevat informatie die alleen bekend is bij Omnia Wonen en bij u als huurder. Bijvoorbeeld uw Omnia Wonen klantnummer.
 • De e-mail bevat een betaalknop die rechtstreeks doorlinkt naar het iDEAL betaalverzoek. De mail bevat GEEN bijlage.
 • De e-mail die Omnia Wonen verstuurt, wordt automatisch weergegeven op uw PC, tablet of Mobiel.
 • Vanuit het betaalverzoek komt u op een beveiligde landingspagina van viamijnbank.net. Hier herkent u de layout van de e-mails van Omnia Wonen. Op deze viamijnbank betaalpagina kiest u uw bank en daarna komt u direct op de pagina van uw bank waar u veilig kunt betalen via iDEAL. Check ook de URL (internetadres) van uw bank.
 • De landingspagina is altijd https://viamijnbank.net (controleer de ‘s’ in ‘https’), controleer ook of het slotje ervoor staat:
 • Maakt u de huur zelf aan ons over? Neemt u dan contact met ons op, voor het doorgeven van uw nieuwe rekeningnummer.
 • Betaalt u de huur via automatische incasso? Dan kunnen wij uw rekeningnummer niet automatisch wijzigen. Vult u daarom een nieuw machtigingsformulier automatische huurbetaling in.

Vergeet niet om bij het doorgeven van uw nieuwe rekeningnummer ook uw adres te vermelden. Houd er rekening mee dat het doorvoeren van wijzigingen enkele dagen duurt. Het is dus mogelijk dat de eerstvolgende huurbetaling nog van het vorige rekeningnummer wordt geïncasseerd.

Uit veiligheidsoverwegingen nemen wij geen contante betalingen aan. U kunt de huur betalen middels automatische overschrijving of in uw klantportaal Mijn Omnia Wonen.

Er kunnen verschillende redenen zijn.

 • Uw banksaldo was te laag op het moment van de automatische afschrijving. De huur is gestorneerd (teruggehaald door de bank). Controleer of u voldoende banksaldo heeft en maak het bedrag handmatig naar ons over. Ons bankrekeningnummer is NL68BNGH0285168363. Vergeet niet uw adres te vermelden bij de betaalopdracht. Wij kunnen het bedrag niet alsnog automatisch afschrijven.
 • U betaalt de maandelijkse huur te laat. Wij vragen u de huur voor de eerste van de maand te voldoen. 
 • U heeft nog een lopende huurachterstand. 

Dat kan verschillende redenen hebben:

 • Misschien is de mail in uw spam terecht gekomen.
 • U heeft een nieuw e-mailadres, maar u bent vergeten deze aan ons door te geven.
 • U bent afgemeld omdat u meerdere keren geen gebruikt heeft gemaakt van deze betaalmogelijkheid (u wordt dan automatisch uitgeschreven).

Bij een nieuwe verhuring wordt de woning aangeboden voor de streefhuur. Deze streefhuur is een percentage van de maximale huur die we voor een woning mogen vragen. 

Met de gemeentes is afgesproken dat er voldoende woningen moeten zijn voor de mensen met lagere inkomens. Daarom zijn in 2016 de streefhuren opnieuw bepaald.

In uw situatie heeft dat tot gevolg dat er nu bij een nieuwe verhuring een andere huurprijs wordt gevraagd. Deze huurprijs staat los van de huur die u voor uw woning betaalt.

Afhandelen schade

Inbraak
Heeft u aangifte gedaan? Dan herstellen wij de schade voor u. Denkt u er aan een kopie van de aangifte binnen 14 dagen bij ons in te leveren? Ontvangen wij geen aangifte? Dan komen de kosten alsnog voor uw rekening. Extra hang- en sluitwerk ter voorkoming van een nieuwe inbraak betaalt u zelf.

Vandalisme
Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt uiteraard proberen de kosten te verhalen op degene die de schade veroorzaakte.

Politie-inval
U bent zelf aansprakelijk voor alle schade aan de woning door een politie-inval vanwege een (vermeende) criminele activiteit in uw woning. Wij kunnen deze schade voor u herstellen, maar brengen deze bij u in rekening.

Heeft u bij Omnia Wonen een glasverzekering afgesloten? Belt u dan rechtstreeks met verzekeringsmaatschappij ‘De Samenwerking’ (0800-0226100). U kunt uw schade 24 uur per dag melden.

Heeft u geen glasverzekering bij Omnia Wonen? Meld de schade dan bij uw eigen verzekering. In sommige situaties valt glasschade onder de inboedelverzekering.

Is er sprake van vandalisme of inbraak? Dan raden we u aan om aangifte te doen bij de politie. Wij ontvangen graag een kopie van het proces verbaal.

Bent u niet verzekerd en is er geen sprake van vandalisme of inbraak? Dan komen de kosten voor het herstel voor uw eigen rekening. Ook als u opzettelijk het glas gebroken heeft, bijvoorbeeld bij buitensluiting, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Voor één euro per maand bent u bij ons verzekerd voor alle glasschade in uw woning. Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen sluit u de glasverzekering af. Als wij uw aanvraag voor de vijftiende van de maand ontvangen, dan gaat uw lidmaatschap in op de eerste dag van de volgende maand. U ontvangt altijd een bevestiging. De kosten voor de verzekering betaalt u maandelijks tegelijk met de huur.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u dan het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen, tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. Dan vergoeden wij wel de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Wat kan ik doen bij waterschade?
Omnia Wonen is alleen verantwoordelijk voor waterschade bij nalatigheid. U kunt ons bijvoorbeeld aansprakelijk stellen wanneer een gebrek aan de opstal bij ons is gemeld, maar wij geen actie ondernomen hebben. Omnia Wonen vergoedt alleen de schade. Bijvoorbeeld bij waterschade van een wand in de woonkamer herstellen wij alleen de wand waar schade zit, dus niet alle wanden in de woonkamer. Dat kan kleurverschil geven. Een inboedelverzekering kan vaak meer voor u betekenen als u goed verzekerd bent.

Wat kan ik doen bij brandschade?
Schade door brand aan de opstal is voor rekening van Omnia Wonen. U moet de schade zo spoedig mogelijk bij ons melden zodat wij de verzekeringsmaatschappij kunnen inschakelen. Schade aan de inboedel is voor eigen rekening en kunt u verhalen op uw inboedelverzekering.

Wat kan ik doen bij inboedelschade?
Is er schade aan uw spullen (uw inboedel)? Bijvoorbeeld aan de vloerbedekking, aan meubels of aan de inrichting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van deze schade. Mogelijk krijgt u de schade vergoed via uw inboedelverzekering. Heeft u geen inboedelverzekering? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Wat kan ik doen als een aannemer/ketenpartner schade heeft veroorzaakt?
Tijdens een project kunt u schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

Is uw waterverbruik hoog door een lekkage? Neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Proef regelingen doorstroming Amersfoort

Klik op de afbeelding om de informatie te kunnen lezen.

De wooncoach helpt u bij het vinden van een woning die het beste aansluit bij uw woonwensen en persoonlijke situatie.

Uw wensen en behoeften op het gebied van wonen en zorg, hebben immers invloed op de soort woning en locatie die het beste bij u passen. De wooncoach brengt uw mogelijkheden daarom in kaart. Hij is bedoeld voor iedere Amersfoorter van 55 jaar of ouder die overweegt om te verhuizen naar een kleinere, meer geschikte woning. Bijvoorbeeld omdat uw huis te groot is geworden, traplopen (op termijn) een obstakel wordt of u dichter bij voorzieningen of (klein)kinderen wilt wonen.

Kijk in de folder Flyer wooncoach voor meer informatie.

Huur betalen - betalingsachterstand

Ja, hoor. Natuurlijk mag dat. Zo is uw betalingsregeling eerder afbetaald.

Het bedrag van de termijnen moeten voor de eerste van de maand op onze bankrekening binnen zijn, net als de huur.

Het is belangrijk dat u de afgesproken termijnen voor de eerste van de maand betaalt. Anders vervalt uw betalingsregeling. Als u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Neemt u contact met ons op. Dan bespreken wij uw situatie.

Wettelijk gezien mogen wij incassokosten in rekening brengen wanneer u te laat betaalt. In een eerste aanmaning informeerden wij u over de hoogte van de incassokosten. Als u niet binnen 14 dagen betaalt, brengen wij deze incassokosten bij u in rekening.

Deze tweede aanmaning bestaat uit de achterstand en de incassokosten. Als u deze vordering niet binnen vijf werkdagen betaalt, dan wordt de vordering doorgezet naar de deurwaarder.

Houdt u er rekening mee dat de deurwaarder ook BTW berekent over de kosten.

Incassokosten berekenen wij als volgt:

 • 15% over de eerste € 2.500,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • Het minimum bedrag dat wij in rekening brengen bij incasso is altijd € 40,-

Waarschijnlijk was het saldo te laag, waardoor de huur niet is afgeschreven. Wij vragen u het bedrag alsnog te betalen. Deze betalingsachterstand kunnen we niet automatisch afschrijven. Kunt u dit handmatig doen? Ons bankrekeningnummer is NL68BNGH0285168363. Vergeet daarbij niet uw naam en adres ter vermelden.

Hebben de herinnering en uw betaling elkaar gekruist? Dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen.

Betaalde u al langer geleden? Kijk dan in uw bankgegevens wanneer dat was. Als u ons een kopie van het betaalbewijs stuurt, zoeken wij uit waarom de betaling niet is verwerkt.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen kunt u zelf uw betalingsregeling opvoeren.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u dan het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Heeft u problemen met het betalen van de huur? En kunt u geen betalingsregeling in uw klantportaal opvoeren? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. Ook kennen wij instanties die u kunnen helpen met uw financiën.

Huur betalen - huurtoeslag

Gaat u naar uw gemeentehuis of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan zult u zich in veel gevallen legitimeren met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Op internet kunt u dat doen door in te loggen met uw DigiD. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben. Wilt u bijvoorbeeld online huurtoeslag aanvragen of uw gegevens hiervoor wijzigen? Dan logt u in met uw DigiD. 

Voor deze vraag kunt contact opnemen met de belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt de belastingdienst ook bellen op het gratis nummer 0800 – 0543. Zorgt u ervoor dat u dan uw burgerservicenummer bij de hand heeft?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst. Binnen 5 weken krijgt u bericht over de hoogte van uw toeslag. De eerste maandelijkse betaling ontvangt u gemiddeld acht weken na ontvangst van uw aanvraag.

Wilt u huurstoeslag aanvragen of een proefberekening maken? Gaat u dan naar de website van de belastingdienst. Zorgt u ervoor dat u uw DigiD inloggegevens bij de hand heeft. U kunt ook gratis de belastingtelefoon bellen op nummer 0800 – 0543.

Nee, dat doen wij niet. Wijzigingen in gezinssamenstelling of inkomen geeft u zelf door aan de belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. U kunt uw wijziging ook telefonisch doorgeven aan de belastingdienst. Belt u dan gratis naar 0800 – 0543.

Huur betalen - jaarlijkse huurverhoging

Heeft u een sociale huurwoning? Dan mag de netto huur niet hoger zijn dan de maximale huur. Daar hebben we op gelet met het berekenen van de huurverhoging. Per 1 juli 2023 verandert de maximale huur. Wilt u weten wat de maximale huur per 1 juli 2023 is? Neemt u dan contact met ons op.

Heeft u een vrije sector huurwoning dan geldt voor u geen maximale huur. De puntenwaardering die gebruikt wordt voor de sociale huurwoningen is nog niet van toepassing voor de vrije sector woningen. Dus bij de vrije sector woningen mag de huur hoger zijn dan de maximale huurprijs.

Er wordt gekeken naar het huishoudinkomen in 2021. Dat is het verzamelinkomen van 2021 van iedereen die volgens de BRP (Basisregistratie Personen) nu op het adres ingeschreven staat. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

U kunt met dit formulier uw bezwaar indienen. Hier kunt u meteen zien wat de mogelijkheden zijn en welke gegevens u aan moet leveren. Ook kunt u kijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of maatwerk. Natuurlijk mag u ook het formulier van de Huurcommissie gebruiken.

Door dit formulier in te vullen kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging, en direct huurverlaging aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie. Wanneer u uw volledige aanvraag (dus inclusief bewijsstukken) heeft ingediend, reageert Omnia Wonen binnen drie weken op uw verzoek tot huurverlaging.

Er zijn een aantal redenen waarom u bezwaar kunt maken tegen uw huurverhoging. We zetten ze voor u op een rijtje:

 • Uw huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan.
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling.
 • Dit is de tweede huurverhoging binnen 12 maanden. (Soms mag de verhuurder binnen 12 maanden de huurprijs twee keer verhogen. Kijk op de website van de Huurcommissie voor meer informatie.)
 • Het voorstel tot huurverhoging is te laat. (De verhuurder moet de huurverhoging ten minste twee maanden van tevoren voorstellen.)
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging (boven de € 25) klopt niet, want:
  – het gezamenlijke inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring van de belastingdienst klopt niet;
  – het huishoudinkomen over 2022 is veel lager dan het huishoudinkomen over 2021;
  – één of meer leden van het huishouden hebben een relevante zorgindicatie of een WMO-of WVG-beschikking.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. U kunt dit doen met dit formulier. U kunt ook gebruik maken van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van de Huurcommissie. Omdat de huurverhoging ingaat op 1 juli 2023, is het van belang dat het bezwaar uiterlijk 30 juni 2023 bij ons binnen is.

Er wordt gekeken naar het huishoudinkomen in 2021. Dat is het verzamelinkomen van 2021 van iedereen die volgens de BRP (Basisregistratie Personen) nu op het adres ingeschreven staat. Van de inkomens van huisgenoten die op 1 januari 2023 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen over 2021 tot € 21.835 per persoon niet mee.

In 2023 geldt de Wet Huurverlaging voor huurders met een lager inkomen, die op 1 maart 2023 een zelfstandige sociale woning of woonwagen van een corporatie huren. U komt in aanmerking voor een huurverlaging tot de netto huur van € 575,03 wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • een éénpersoonshuishouden met een huishoudinkomen van maximaal € 23.250 (AOW gerechtigden € 24.600) en een netto huur boven € 575,03 of
 • een meerpersoonshuishouden met een huishoudinkomen van maximaal € 30.270 (AOW gerechtigden € 32.730) en een netto huur boven € 575,03.

Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Hier kunt u huurverlaging aanvragen.

U kunt met dit formulier bezwaar tegen de huurverhoging maken. Hier kunt u meteen zien wat de mogelijkheden zijn en welke gegevens u moet aanleveren.

In de Toelichting huurverhoging sociale huur 2023 staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurbevriezing, een mindere huurverhoging of huurverlaging. Hier kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurbevriezing, een mindere huurverhoging of huurverlaging. U kunt ook het formulier voor huurverlaging en maatwerk invullen om te zien waar u mogelijk recht op heeft. Ook kunt u hier zien welke gegevens u aan moet leveren als u mogelijk in aanmerking komt.

Wanneer u een vrije sectorwoning huurt, dan komt u niet in aanmerking voor huurbevriezing, minder huurverhoging of huurverlaging. Heeft u problemen met het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op.

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een hogere huurverhoging van de netto huur van maximaal
€ 50 of € 100. Of voor u een inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing is, is afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte.

De energie prestatievergoeding (EPV) wordt jaarlijks verhoogd, zoals in uw contract is aangegeven.

Ja, dat kan invloed hebben. Er wordt gekeken naar het huishoudinkomen in 2021. Dat is het verzamelinkomen van 2021 van iedereen die volgens de BRP (Basisregistratie Personen) nu op het adres ingeschreven staat. Van de inkomens van huisgenoten die op 1 januari 2023 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen over 2021 tot € 21.835 per persoon niet mee.

In de Toelichting huurverhoging sociale huur 2023 staat welke huurverhoging voor wie van toepassing is. Voor de units, die Omnia Wonen samen met Portaal verhuurt, is een huurverhoging van 2,6% van toepassing. Heeft u een vrije sector woning, dan is de huurverhoging maximaal 3,1% begrensd op de markthuur.

U kunt bezwaar maken wanneer de huurverhoging meer is dan 4,1%. Omdat Omnia Wonen de huur van vrije sectorwoningen met maximaal 3,1% verhoogt, komt dit dus niet voor. Indien u toch bezwaar wilt maken, dan kunt u rechtstreeks bij de Huurcommissie bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit doet u binnen vier maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (1 juli 2023). De Huurcommissie beoordeelt alleen of de verhoging niet meer is dan 4,1%. U kunt geen bezwaar indienen op basis van de algemene gronden.

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle personen uit uw huishouden, door de belastingdienst vastgesteld. Heeft u inwonende kinderen, die op 1 januari 2023 nog geen 23 jaar waren, dan telt voor die jongeren het inkomen over 2021 tot € 21.835 per persoon niet mee.

Als de gegevens van de belastingdienst niet kloppen, is het verstandig om voor 30 juni 2023 met dit formulier bezwaar tegen de huurverhoging te maken. Wij vragen dan een nieuwe verklaring aan bij de belastingdienst.

De huishoudsamenstelling geeft aan met hoeveel personen u ingeschreven staat in het BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente en daarmee een huishouden vormt.

De huurverhoging voor de units die Omnia Wonen samen met Woningstichting Portaal verhuurt, krijgen een huurverhoging van maximaal 2,6%.

De huurverhoging gaat ieder jaar in op 1 juli.

Op de verklaring geeft de belastingdienst aan in welke inkomenscategorie een huishouden zit. Daarbij kijkt de belastingdienst naar het inkomen in 2021 van alle bewoners die nu op het adres staan ingeschreven. De Belastingdienst verklaart niet hoeveel personen op het adres staan ingeschreven, of wat het inkomen is.

Ja, dat kan. Neemt u contact met ons op, dan sturen wij u een kopie van de brief. U kunt ook kijken in uw klantportaal ‘Mijn Omnia Wonen’. Daar staat de brief onder ‘Mijn Documenten’.

Dat weten wij niet. De Belastingdienst gaat uit van het aantal personen dat op dit moment op uw adres staat ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Ontvangt u al huurtoeslag? Dan hoeft u de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli niet aan de belastingdienst door te geven. Dit doen wij voor u. U ziet de nieuwe huur dan in ‘Mijn toeslagen’. Van de belastingdienst ontvangt u een definitieve vaststelling huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt. Het kan zijn dat de belastingdienst uw gegevens niet kan verwerken. In dat geval moet u zelf de huurverhoging doorgeven via ‘Mijn toeslagen’.

Als Omnia Wonen uw verzoek tot huurverlaging afwijst, dan wordt uw netto huur niet verlaagd naar € 575,03. U kunt bezwaar maken bij de Huurcommissie als u het niet eens bent met dit besluit. Dit doet u binnen negen weken na de datum waarop u uw complete verzoek tot huurverlaging bij ons heeft ingediend (dus inclusief bewijsstukken). U gebruikt hiervoor het bezwaarformulier voor huurders dat u kunt vinden op de website van de Huurcommissie.

Heeft u uw huurbezwaar voor 1 juli 2023 ingediend? Geeft u dan bij ons aan dat u de huurverhoging niet wilt betalen tot de uitspraak van de Huurcommissie. Houdt u er rekening mee dat de Huurcommissie € 25 in rekening brengt als u niet in het gelijk gesteld wordt. Krijgt u geen gelijk, dan brengen wij de nog niet betaalde huurverhoging alsnog bij u in rekening.

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor de sociale huurwoningen. Het gaat hierbij om zelfstandige woonruimtes, die bij ingangsdatum van het contract een huurprijs onder de vrije sectorprijs van € 808,06 hadden (prijspeil 2023). Zelfstandige woningen zijn woningen met een eigen (afsluitbare) voordeur en huisnummer, een eigen badkamer en een eigen kookgelegenheid.

U ontving de brief over de huurverhoging uiterlijk 1 mei. Deze brief hebben wij in april opgesteld. Hierna kreeg u van ons de afrekening servicekosten. Waarschijnlijk verhoogden of verlaagden wij de servicekosten door deze afrekening. Dit is niet meegenomen in de brief over de huurverhoging. Als u de brief over de huurverhoging en de brief van de afrekening naast elkaar legt, ziet u dat hier verschil in zit. Klopt dit niet? Neemt u dan contact met ons op.

Onderhoudsgebreken of technische klachten zijn geen geldige reden om uw huurverhoging niet te betalen. U kunt een technische klacht met een reparatieverzoek aan ons doorgeven. Is er in uw ogen sprake van ernstige onderhoudsgebreken? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege deze onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar gebruik maken.

Als u van mening bent dat u door de belastingdienst in een te hoge inkomenscategorie bent ingedeeld, moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Wij vragen dan een nieuwe verklaring aan bij de belastingdienst. De belastingdienst kijkt dan opnieuw wat het inkomen in 2021 was van iedereen die volgens de Basisregistratie Personen nu op het betreffende adres woont.

Als uit de nieuwe verklaring blijkt dat de belastingdienst u in eerste instantie in een te hoge inkomenscategorie heeft ingedeeld, passen wij de huurverhoging aan. Wij hanteren daarbij de regels die voor die nieuwe categorie gelden.

Als de belastingdienst u in dezelfde categorie blijft indelen, passen wij ons voorstel niet aan. Als u van mening bent dat de belastingdienst, ook in tweede instantie, verkeerde inkomensgegevens hanteert, ligt de bewijslast bij u en zullen wij u om aanvullende gegevens vragen.

Ja, de aanpassingen in de huur door de huurverhoging passen wij automatisch aan.

Als u een ZAV heeft aangebracht, wordt deze niet in de punten opgenomen. De ZAV kan dan ook niet voor een hogere huurverhoging zorgen.

Er wordt gekeken naar het huishoudinkomen in 2021. Dat is het verzamelinkomen van 2021 van iedereen die volgens de BRP (Basisregistratie Personen) nu op het adres ingeschreven staat. Van de inkomens van huisgenoten die op 1 januari 2023 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen over 2021 tot € 21.835 per persoon niet mee.

Wij hebben van onze sociale huurwoningen van de belastingdienst doorgekregen in welke inkomenscategorie het huishoudinkomen valt. We krijgen dus geen exacte inkomensgegevens van de belastingdienst. Heeft u inwonende kinderen, die op 1 januari 2023 nog geen 23 jaar waren, dan telt voor die jongeren het inkomen over 2021 tot
€ 21.835 per persoon niet mee. De belastingdienst heeft hier al rekening mee gehouden.

Nee. U krijgt de verklaring van de belastingdienst uitsluitend als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen. Dit is een huurverhoging van meer dan € 25.

Gaan wij akkoord met uw bezwaar? Dan passen we de huurverhoging aan. We sturen u een aangepast huurverhogingsvoorstel. Bent u het eens met het aangepaste voorstel, dan vragen we u het bezwaar schriftelijk in te trekken.

Gaan wij niet akkoord met uw bezwaar? Dan kunnen we de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit doen wij in overleg met u. De Huurcommissie vraagt € 25 legeskosten voor de behandeling van het bezwaar als u niet in het gelijk gesteld wordt. Degene die de Huurcommissie in het gelijk stelt, krijgt de legeskosten terug.

Wilt u niet dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie? Dan vragen we u het bezwaar in te trekken. Geeft u dit schriftelijk aan ons door. De huurverhoging blijft onveranderd.

Nee. Als in een huishouden iemand gehandicapt is of chronisch ziek, dan is een inkomensafhankelijke huurverhoging niet van toepassing. Als wij een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gevraagd, kunt u hier bezwaar tegen maken.

Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens:

 • Een bewijs dat de huurder of een andere bewoner op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging ontvangt voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
 • Voor een meerpersoonshuishouden is het voldoende als de gemeente een blijk van waardering voor mantelzorg heeft verstrekt aan de huurder of iemand van zijn huishouden op grond van Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015). De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de betreffende woning.
 • Een indicatiebesluit voor de huurder of iemand van zijn huishouden, op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
 • Een beschikking voor het treffen van voorzieningen of voor een woningaanpassing op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
 • Een verklaring van de huisarts dat de huurder of iemand van zijn huishouden blind is.
 • Indicaties t/m 2014: Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: een indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor
  • a. persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding voor 10 uur of meer per week en gedurende ten minste een jaar, of voor
  • b. verblijf in een instelling voor verzorging of verpleging, of voor
  • c. zogenaamde ADL-assistentie (hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

Uitgangspunt is dat de indicaties nog geldig zijn op het moment dat u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.

Als u of iemand uit uw huishouden aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

De belastingdienst is niet in staat gebleken voor elk huishouden aan te geven in welke huishoudenscategorie het valt. Voor huishoudens waarvoor de belastingdienst geen inkomensgegevens heeft kunnen leveren, zijn wij ervan uitgegaan dat het huishoudinkomen onder de € 48.836 voor eenpersoonshuishoudens en onder € 56.513 voor meerpersoonshuishoudens valt. De maximale huurverhoging is dan 2,25%.

Nee, dat kan pas als het huishoudinkomen over 2023 definitief vast staat. Een huurbezwaar heeft geen zin, omdat de Huurcommissie kijkt naar de inkomensverklaring van de belastingdienst en niet naar uw loonstroken van 2023. Uw inkomensverklaring over 2022 is pas vanaf juni 2023 op te vragen. Heeft u problemen met het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op.

De belastingdienst informeert huurders als zij een indicatie van het huishoudinkomen aan Omnia Wonen heeft doorgegeven. Wij kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen of een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is.

Vanaf 29 maart 2016 is de wet aangepast waardoor vanaf 1 april 2016 de corporaties weer inkomensgegevens mogen opvragen bij de belastingdienst. Omnia Wonen heeft in maart de aanvraag gedaan. Huurders kunnen dus van de belastingdienst een melding krijgen.

Met ingang van 2022 is het uitsluiten van huishoudens met 4 of meer personen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging komen te vervallen. Dat betekent dat als deze huishoudens een hoog huishoudinkomen hebben, zij een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen.

Er zijn een aantal redenen waarom u bezwaar kunt maken tegen uw huurverhoging. We zetten ze voor u op een rijtje:

 • Uw huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan.
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling.
 • Dit is de tweede huurverhoging binnen 12 maanden. (Soms mag de verhuurder binnen 12 maanden de huurprijs twee keer verhogen. Kijk op de website van de Huurcommissie voor meer informatie.)
 • Het voorstel tot huurverhoging is te laat. (De verhuurder moet de huurverhoging ten minste twee maanden van tevoren voorstellen.)
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Met ingang van 2022 is het uitsluiten van AOW-gerechtigden voor een inkomensafhankelijke huurverhoging komen te vervallen. Dat betekent dat wanneer AOW-gerechtigden een hoog huishoudinkomen hebben, zij een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, waarom u een andere huur betaalt dan uw buren:

 • U woont er korter of langer dan uw buren. Na verhuizing van een huurder passen wij de huur aan naar de streefhuur. Dat is een percentage van de maximale huur, die we voor de woning mogen vragen.
 • U heeft een ander inkomen dan uw buren, waardoor u een andere huurverhoging krijgt.

Inschrijven en reageren

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd in Amersfoort, Hoogland of Woudenberg? En heeft u zich opnieuw bij WoningNet ingeschreven?
Dan hoeft u niets te doen. WoningNet registreert de aangepaste inschrijfduur automatisch in de inschrijfgegevens. U kunt dit controleren bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd in Amersfoort, Hoogland of Woudenberg? En heeft u zich nog niet opnieuw bij WoningNet ingeschreven?
Dan kunt u zich opnieuw inschrijven via WoningNet. De kosten hiervoor zijn € 17,50. Uw inschrijfduur wordt automatisch in de inschrijfgegevens aangepast. U kunt dit controleren bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Schrijft u zich niet binnen een jaar na het ondertekenen van de huurovereenkomst in als woningzoekende?
Dan vervalt de regeling voor het behoud van inschrijfduur.

Heeft u vóór 1 oktober 2021 een woning geaccepteerd in Amersfoort, Hoogland of Woudenberg?
Dan geldt deze regeling helaas niet voor u.

Wij proberen alle huurders die vanaf 1 oktober 2021 een woning hebben geaccepteerd in de regio Eemvallei en nog niet opnieuw zijn ingeschreven per e-mail te benaderen, op basis van de ons beschikbare contactgegevens.

Per 1 juli 2022 veranderde een aantal regels bij de verdeling van woningen in Amersfoort, Hoogland en Woudenberg (regio Eemvallei). Er zijn vier belangrijke veranderingen.

1. Behoud inschrijfduur
U raakt niet meer alle inschrijftijd kwijt bij het accepteren van een woning. Accepteert u een woning via WoningNet Eemvallei? U behoudt nu 75% van uw inschrijfduur als u zich binnen een jaar opnieuw inschrijft (peildatum 1 oktober 2021). De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Daardoor kunt u weer sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of als uw persoonlijke situatie verandert.

2. Leeftijdsgrenzen
De leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen zijn gelijkgetrokken. In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

3. Grotere woningen naar grotere huishoudens
Voorwaarden aan de huishoudgrootte zijn gelijkgetrokken. In alle gemeenten van de regio Eemvallei kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen.

4. Loting
Alle gemeenten die woningen verloten doen dat voor maximaal 20% van het woningaanbod. In bijna alle gemeenten in de regio Eemvallei worden woningen verloot. Deze gemeenten hanteren een maximum van 20% van het woningaanbod voor loting.

Wij zijn op dit moment met de verschillende gemeenten uit ons werkgebied in gesprek over opvang. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om mee te denken en te doen om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we wél benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is en blijft.

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we zoeken naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen of al heel lang leeg staan.

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de vluchtelingenstroom die vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven om onderdak te bieden aan gevluchte Oekraïners.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie zoals Omnia Wonen is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Klik op de afbeelding om de informatie te kunnen lezen.

De wooncoach helpt u bij het vinden van een woning die het beste aansluit bij uw woonwensen en persoonlijke situatie.

Uw wensen en behoeften op het gebied van wonen en zorg, hebben immers invloed op de soort woning en locatie die het beste bij u passen. De wooncoach brengt uw mogelijkheden daarom in kaart. Hij is bedoeld voor iedere Amersfoorter van 55 jaar of ouder die overweegt om te verhuizen naar een kleinere, meer geschikte woning. Bijvoorbeeld omdat uw huis te groot is geworden, traplopen (op termijn) een obstakel wordt of u dichter bij voorzieningen of (klein)kinderen wilt wonen.

Kijk in de folder Flyer wooncoach voor meer informatie.

U upload uw digitale documenten of maakt een foto van een papieren document. Vervolgens mailt u deze naar ons.

LET OP! Streep op alle documenten uw BSN nummer door voordat u de documenten upload of fotografeert. Documenten waar het BSN nummer zichtbaar is kunnen wij helaas niet accepteren.

Zie ook:

Hoe maak ik met de kopie-ID app van de Rijksoverheid een veilige kopie van mijn documenten?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid kunt u in een kopie van uw identiteitsbewijs of documenten uw gegevens doorstrepen die wij niet mogen verwerken. Bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). 

Ook zet u met de app een watermerk in de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel en de datum van de kopie. Het watermerk kunt u ook toevoegen als u niets heeft doorgestreept. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen. 

Tenslotte is het mogelijk om de bewerkte kopie (dus als er gegevens zijn doorgestreept) veilig op te slaan. Op die manier is het mogelijk om een kopie te hergebruiken. 

De Kopie-ID app is ontwikkeld voor een identiteitsbewijs, maar kan ook worden gebruikt voor andere documenten.

Voorbeelden van het wegstrepen van het BSN nummer:

 • 5-kamerwoningen worden met voorrang aangeboden aan huishoudens met minimaal 4 personen.
 • 4-kamerwoningen worden met voorrang aangeboden aan huishoudens met minimaal 3 personen.
 • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
 • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.

Dat is natuurlijk een eigen keus. Wij raden u echter aan uw inschrijving te behouden. Als u zich uitschrijft, verliest u uw opgebouwde inschrijftijd. En we kunnen niet in de toekomst kijken. Wie weet past de overheid de inkomenseisen in de toekomst aan. Of gaat u in de toekomst minder verdienen. Dan komt u misschien wel weer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Voor een vrije sector woning in Nunspeet of Harderwijk, schrijft u zich in op Huren Noord-Veluwe.
Voor een vrije sector woning in Amersfoort schrijft u zich in op WoningNet.
Voor een vrije sector woning in Arnhem schrijft u zich in op Entree.

Huur moet passen bij uw inkomen
Uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepaalt of u voor een woning in aanmerking komt. Door passend toe te wijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u in betalingsproblemen komt en dat de overheid teveel geld uitgeeft aan huurtoeslag.

Meer informatie leest u op de pagina een nieuwe woning huren.

Amersfoort
In de wijk Schothorst verhuren wij enkele garageboxen. Bewoners van het complex waar wij de garageboxen verhuren, krijgen voorrang. Wilt u voor een garagebox in Schothorst in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op.

Arnhem
Aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat in Arnhem kunt u per direct een inpandige parkeerplaats huren. Dit is in de omgeving van de Steenstraat. Er zijn verschillende plaatsen beschikbaar. De parkeergarage is onderdeel van een woningcomplex. De garage is bereikbaar via een elektrische toegangsdeur. De doorrijhoogte is 1,85 m. De parkeerplekken zijn afzonderlijk af te sluiten middels een parkeerbeugel. Wilt u voor een parkeerplaats in Arnhem in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op.

Den Haag
Wij verhuren acht kelderboxen in de wijk Mariahoeve (Ursulaland: 2, 4, 6, 8 en Gradaland 8, 48, 50, 54).  Wilt u op de wachtlijst voor een kelderbox in Den Haag? Neem dan contact met ons op. Als een kelderbox vrij komt, benaderen wij degene met de langste wachttijd.

Noord Veluwe
Op de website Huren Noord-Veluwe worden elke vrijdag om 12.00 uur worden garages en parkeerplaatsen geadverteerd. In sommige situaties krijgen huurders van Omnia Wonen voorrang boven andere belangstellenden. U kunt ook reageren op een garage of parkeerplaats als u niet staat ingeschreven als woningzoekende.

Woudenberg
Wilt u op de wachtlijst voor een garagebox in Woudenberg? Neemt u dan contact met ons op. Als een garagebox vrij komt, benaderen wij degene met de langste wachttijd. Huurders van Omnia Wonen hebben voorrang op andere geïnteresseerden.

Amersfoort
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van WoningNet. U klikt dan op Mijn WoningNet – Profiel.

Arnhem
Met uw registratienummer en wachtwoord logt u in op de website van Entree. Hier heeft u toegang tot uw persoonlijke pagina’s en kunt u uw gegevens aanpassen.

Assen
U wijzigt uw inschrijfgegevens met onderstaand formulier.

Den Haag
Een aantal gegevens wijzigt u zelf via de website van Woonnet Haaglanden. Daar vind u ook informatie hoe u andere wijzigingen doorgeeft.

Noord Veluwe
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van Huren Noord Veluwe. Uw gegevens wijzigt u op uw persoonlijke pagina. U kunt hiervoor inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Utrecht
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van WoningNet. U klikt dan op Mijn WoningNet – Profiel.

Woudenberg
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van WoningNet. U klikt dan op Mijn WoningNet – Profiel.

Wijziging inschrijfgegevens Assen

Welke wijziging wilt u doorgeven?(Vereist)
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Wat zijn uw (nieuwe) woonwensen in Assen?(Vereist)
U kunt meerdere keuzes aanklikken. Bekijk het woningbezit.

Om urgentie te krijgen, moet er sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat niet om een echtscheiding, leukere buurt of te klein wonen. Maar om redenen waardoor u niet langer in de huidige zelfstandige woning kunt blijven. Zoals bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld of bedreiging.

Amersfoort
Kijk op de website van het Vierde Huis, de urgentiewijzer van de gemeente Amersfoort voor meer informatie.

Arnhem
Met een urgentieverklaring kunt u vier maanden lang met voorrang reageren op woningen die via Entree worden aangeboden. Urgentie wordt uitsluitend onder zeer strikte voorwaarden gegeven. Kijkt u op Entree – informatie over urgentie voor meer informatie.

Assen
In Assen is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor urgentie.

Den Haag
Omnia Wonen behandelt geen urgentieaanvragen voor een woning in Den Haag. U kunt hiervoor terecht bij de grote woningcorporaties in Den Haag. Er zijn voorwaarden verbonden voor het aanvragen van urgentie. Kijk op de website van de gemeente Den Haag. Daar staat o.a. een vragenlijst, waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring.

Noord Veluwe
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor urgentie raden wij u aan om de richtlijnen voor het verkrijgen van een urgentie door te nemen. Heeft u de richtlijnen doorgelezen en voldoet u aan de toewijzingsgronden voor urgentie? Stuurt u dan een uitgebreid e-mailbericht met daarin uw situatie en een overzicht van de acties die u zelf al heeft ondernomen om een woning te huren. Wij nodigen u vervolgens uit voor een urgentiegesprek. Dit gesprek is onderdeel van uw urgentieaanvraag. Na dit gesprek ontvangt u van ons een advies. Het is vervolgens uw eigen verantwoordelijkheid om wel of geen urgentie aan te vragen.

Utrecht
Het Vierde Huis beoordeelt de urgentie- en indicatieaanvragen voor Utrecht. Bent u inwoner van de gemeente Utrecht? Dan kunt u de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis invullen om te zien of u in aanmerking komt. De urgentiewijzer kunt u ook digitaal invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Het Vierde Huis ter beoordeling.

Woudenberg
Voor het verkrijgen van een urgentieverklaring gelden strenge regels. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van urgentie kosten zijn verbonden. Kijkt u hier voor meer informatie. Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Stuurt u dan een uitgebreid e-mailbericht met daarin uw situatie en een overzicht van de acties die u zelf al heeft ondernomen om een woning te huren. Wij nodigen u vervolgens uit voor een urgentiegesprek.

Onderhoud - asbest

Leest u de toelichting van de Rijksoverheid. Hier vindt u alle mogelijke asbesttoepassingen en kunt u verdere uitleg vinden over de asbesttoepassingen die specifiek voor uw woning gelden.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken in, aan of bij woningen. In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. Vermoedt u dat er asbest in uw woning zit? Neem dan altijd contact met ons op. Klus nooit op plekken waar asbest zit.

Verwijder nooit zelf asbest! Vermoedt u asbest? Neemt u dan contact met ons op, dan komen we bij u langs. Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij voor het veilig verwijderen van het asbest.

Asbest wordt alleen weggehaald als het een risico voor de gezondheid is. In veel gevallen is asbest geen gevaar, zolang het niet bewerkt wordt, of beschadigd is.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest is vaak gebruikt als bouwmateriaal in gebouwen en woningen om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken. In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. 

Er bestaan twee soorten asbest:

Hechtgebonden asbest
Asbestmaterialen waarin de vezels stevig in het materiaal verankerd zitten, noemen we hechtgebonden. Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcement golfplaten en asbestcement vlakke platen. Hechtgebonden asbest geeft geen directe gezondheidsrisico’s, zolang het onbeschadigd is.
Niet-hechtgebonden asbest
In niet-hechtgebonden asbest kunnen vezels gemakkelijk vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest komt voor als spuitasbest; gespoten op leidingen, plafonds en staalconstructies.

Kijk ook op Meer informatie over asbest – Rijksoverheid

Nee, klus nooit op plekken waar asbest zit. Volg altijd deze regels:

 • Vraag ons altijd eerst advies als u wilt klussen op een plek waar asbest zit. Ook als u twijfelt of het om asbest gaat.
 • Verwijder nooit zelf asbest.
 • Bewerk asbest nooit, bijvoorbeeld door erin te zagen, te boren, te schuren of te breken.

Neemt u als u asbest vermoedt contact met ons op. Wij sturen een expert langs om te beoordelen of het om asbest gaat.

Verwijder nooit zelf asbest!

Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij ervoor dat het asbest veilig wordt verwijderd.

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het is pas schadelijk voor de gezondheid als asbestvezels vrij komen. Meer informatie leest u in onze asbestbrochure of op de site over asbest van de Rijksoverheid.

Dit doet een gecertificeerd saneringsbedrijf. Dit bedrijf wordt gecontroleerd op het naleven van de wettelijke voorschriften. Zij kunnen alleen hun certificaat behouden als zij aan de voorschriften van de overheid voldoen.

Het verschilt per woning hoeveel tijd een sanering kost, en of u tijdens het saneren in uw woning kunt verblijven. Hierover informeren wij u persoonlijk.

U krijgt het rapport in de vorm van een asbestkaart voor in uw meterkast. Op deze kaart ziet u snel en overzichtelijk waar en of er in uw woning asbest aanwezig is.

Onderhoud - installaties

Gaat het om warmwaterpanelen of elektrische panelen?

 • Warmwaterpanelen: U kunt zelf contact opnemen met uw CV-installateur.
 • Elektrische panelen: Als een leverancier van ons de zonnepanelen plaatste, zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud. U kunt een reparatieverzoek doen.

Als u geen water of onvoldoende druk hebt dan kan er een storing zijn bij het waterbedrijf. U kunt voor de zekerheid even uw buren vragen of zij ook last ervaren.

Afhankelijk van waar u woont kunt u uw storing telefonisch of via de website melden. 

Amersfoort
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)

Amstelveen 
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)

Arnhem
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)

Assen
Waterleidingmaatschappij Drente: Voor storingen bel: 0592 854 545

Den Haag
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)

Eesveen
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Elburg
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Elspeet
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Ermelo
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

’t Harde
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)  

Harderwijk
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)  

Hierden
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis)  

Hoogland
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Hulshorst
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

’t Loo
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Nunspeet
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Oldebroek
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Oldemarkt
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Steenwijk
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Utrecht
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

Vierhouten
Vitens: Voor storingen bel: 0800 0359 (gratis) 

U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het vervangen van batterijen van bijvoorbeeld de bel, de rookmelder of de thermostaat.

Eens in de vier jaar voeren wij onderhoud uit aan de mechanische ventilatie. Dit doen gespecialiseerde installatiebedrijven voor ons. Voorafgaand aan het onderhoud nemen zij contact met u op.

Onderhoud - nieuwe huur

Woonde de vertrekkende bewoner langer dan vijf jaar in de woning? Dan keuren wij het elektra.

Heeft u deze zaken aangegeven bij de sleuteloverdracht? Dan maakte u ook afspraken over het herstel. Gaat er hierin iets niet goed? Neemt u dan contact met ons op, dan herstellen we het alsnog voor u.

Nee, dat mag niet. U mag pas in de woning aan het werk na ondertekening van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht. Voor die tijd bent u niet verzekerd voor eventuele schade in en aan de woning.

Wij voeren in uw woning mutatieonderhoud uit. Wij kijken de hele woning na. U kunt denken aan hang- en sluitwerk, stellen van keukendeurtjes, etc. Indien nodig voeren we een gas- en elektrakeuring uit.

Reparaties & onderhoud

Is uw beglazing regelmatig beslagen met condens? Hangt er een bedompte lucht in huis? Dan hebt u waarschijnlijk last van vocht in huis.

Wat kunt u doen?
Vochtoverlast is een probleem. Er verschijnen schimmelplekken op de muur, het behang laat los of verf bladdert af. Hoe voorkomt u dit? Ventileren! Zorg dat de woning voldoende zuurstof krijgt.

Luchten of ventileren?
Er is een verschil tussen luchten en ventileren. Bij luchten wordt meestal even een raam open gezet om zo verse lucht binnen te krijgen. Als het een beetje waait, hoeft dit maar 10 minuten en bij grondig luchten maximaal 30 minuten.

Luchten is echter niet voldoende in vertrekken waar constant mensen aanwezig zijn, in de badkamer en in de keuken. Ventileren is dan beter. Een constante stroom verse lucht, dat is de beste ventilatie. Misschien denkt u dat u dan meer stookt, maar dat is gelukkig niet zo: een woning met vochtige lucht kost veel meer om te verwarmen, dan een woning met droge lucht. Bespaar dus energie door het goed ventileren van de woning!

Hoe komt vocht in de woning?
Door koken en douchen. Ook door transpiratie en ademen ontstaat er vocht. Eén persoon produceert ongeveer 1 à 2 liter vocht per dag door te ademen en te transpireren. In combinatie met douchen, koken enz. produceert een gemiddeld gezin ongeveer 12 liter vocht per dag.

Tips:

 • ventileert u voldoende? (dus niet een half uurtje per dag, maar de gehele dag)
 • stookt u voldoende? (vooral in de badkamer is dit belangrijk)
 • zijn de ventilatieroosters schoon?
 • heeft u vochtvreters neergezet?

Een goedkope oplossing om schimmelplekken te verwijderen: Neem 2 delen ammoniak en 1 deel water en doe dit in een sproeier. Daarna wel goed ventileren en pas op voor uw kleding! Meer informatie vindt u in de folder Vocht en Ventilatie.

Bij vocht- en schimmelproblematiek in de (oude) woning kan de vakman in de meeste gevallen niets doen. Het is eigenlijk altijd een kwestie van ventileren en stoken om het klimaat in de woning goed te houden.

Condens
Heeft u HR++ glas? Dan betekent condens dat het glas goed zijn werkt doet. Het glas heeft een hoge isolatiewaarde. Er ontstaat condens bij een lage buitentemperatuur, samen met een hoge vochtigheid. Dit gebeurt vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt.

Zit er vocht of vuil tussen de ramen? Dan is uw raam waarschijnlijk lek en moet deze vervangen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Heeft u enkelglas? Dan helpt goed ventileren vaak om condens te laten verdwijnen.

Het bijvullen van uw CV installatie is niet moeilijk. Kijkt u daarvoor naar deze video.

U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Daar hoort het schoonhouden van de afvoer bij.

Een lekkage in de meterkast is voor Omnia Wonen als deze na de watermeter zit. Zit de lekkage voor de watermeter dan is het herstel voor het waterleidingbedrijf (Vitens). De buis van de watermeter voor de meter is iets dikker dan de buis na de watermeter.

Ja, dat kan. Neemt u contact met ons op. De kosten voor de sleutel zijn voor uw eigen rekening.

De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel.

Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning.

Wilt u een CO melder aanschaffen? Bij bouwmarkten koopt u een CO melder voor ongeveer € 25.

Wij doen geen aanpassingen aan onze woningen om te voldoen aan het politiekeurmerk. U mag natuurlijk wel zelf aanpassingen doen om te zorgen dat uw woning aan het keurmerk voldoet. Een politiekeurmerk vraagt u zelf aan bij de politie. Hiervoor heeft u wel (goed)keuring nodig van een gespecialiseerd bedrijf, bijvoorbeeld de sleutelspecialist.

Bent u de sleutels kwijt van uw woning? Heeft u misschien nog een reservesleutel? Dan kunt u deze gebruiken. Wij adviseren u dringend een nieuwe sleutel bij te laten maken. Die kunt u dan weer als reservesleutel gebruiken. Is dit niet het geval? Dan moet de cilinder vervangen worden. De kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt de cilinder zelf (laten) vervangen of bij ons een nieuwe cilinder aanvragen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

Bent u uw sleutels kwijt van uw brievenbus? Dan moet het slot vervangen worden. De kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt het slot zelf (laten) vervangen of een nieuw slot bij ons aanvragen. Neemt u dan contact met ons op. 

De kosten vindt u in de prijslijst.

 • Hangt de lamp aan de voor- of achterzijde van uw eengezinswoning of schuur? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de lamp.
 • Hangt de lamp aan de schuur als onderdeel van de achterpadverlichting? Neemt u dan contact met ons op.
 • Staat de lamp niet op eigen grond? Belt u dan uw gemeente.

Is de verzakking door normaal gebruik ontstaan? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de ophoging en de kosten voor het zand. Is de verzakking op een andere manier ontstaan? Neemt u dan contact met ons op. 

Een batterij vervangt u eenvoudig:

Een rookmelder op het lichtnet:
Stap 1: Schakel in de meterkast de stroom uit.
Stap 2: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 3: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 4: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan.
Stap 5: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 6: Schakel in de meterkast de stroom weer in.
LET OP: Vervang alleen de batterij! Nooit de complete rookmelder.

Een losse rookmelder:
Geeft uw rookmelder elke 30 á 40 seconden een korte pieptoon? Dan moet de batterij van uw rookmelder vervangen worden. 
Stap 1: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 2: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 3: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan. 
Stap 4: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 5: Druk ter controle de testknop aan de bovenzijde van de melder in.

Een rookmelder met een niet verwisselbare lithium batterij:
Stap 1: Van deze rookmelder is het niet mogelijk om de batterij te vervangen. U zult de complete rookmelder moeten vervangen.
Stap 2: Gooi de oude rookmelder niet bij het afval. De rookmelder hoort bij het klein chemisch afval.

Op de zijkant van de rookmelder staat veelal een datum waarop de batterij vervangen dient te worden.

Wilt u zien hoe u een rookmelder ophangt? Kijk dan deze video.

In opdracht van Omnia Wonen reinigt firma Stelder één keer per jaar de goten van uw woning.

Wilt u naast deze jaarlijkse reiniging nogmaals uw dakgoot reinigen? Dan kunt u ook terecht bij firma Stelder (0570 – 62 89 48 – info@dsdg.nl). De kosten bedragen € 25 inclusief BTW voor dakgoten aan de voor- en achterzijde van de woning, die bereikbaar zijn met een ladder. De uitvoering gaat in overleg met u, als de firma Stelder in de buurt is. Als ze apart moeten rijden gaat dit ook in overleg met u, maar dat kan extra kosten met zich meebrengen.

U kunt de bestrijdingsdienst van uw gemeente bellen. De bestrijding is uw eigen verantwoordelijkheid. Voorlichting en meer informatie over de bestrijding van ongedierte vindt u op de website Meldpunt ongedierte.

Leest u ook de bestrijdingstips.

Als u zelf een regenton heeft gekocht, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Woont u in Nunspeet aan de Bachlaan huisnummers 30 t/m 52, 25 t/m 68? Dan betalen wij de reparatie. Voor deze woningen beschouwen wij de regenton als een onderdeel van de regenwaterafvoer (net zoals een goot en een buis). Bij vertrek uit de woning moet u de regenwaterafvoer intact laten en mag u de regenton niet meenemen. 

Afhankelijk van de oorzaak betaalt u of betalen wij. Is de oorzaak een defecte regenpijp dan zijn wij verantwoordelijk. Is het probleem ontstaan door een verstopte dakgoot of hemelwaterafvoer? Dan is het herstel voor uw eigen kosten.

Voordat wij uw melding aannemen, vragen wij u eerst een stekkerproef te doen om er zeker van te zijn dat de storing niet is ontstaan door één van uw eigen apparaten:

 1. Schakel alle groepen in de meterkast uit, of verwijder de zekeringen van de groepen.
 2. Verwijder in de gehele woning alle stekkers uit de stopcontacten.
 3. Schakel de groepen in de meterkast weer in.
 4. Schakel de aardlekschakelaar weer in.
 5. Plaats één voor één de stekkers weer in het stopcontact. Zet hierbij de apparaten ook één voor één aan of wacht tot deze automatisch aanslaan (zoals bij koelkasten).
 6. Valt de aardlekschakelaar opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact stopt of een apparaat aanzet? Dan is dit apparaat de veroorzaker van de storing. Het moet gerepareerd of vervangen worden.

Geeft geen enkel apparaat een probleem? Is er ook geen sprake van overbelasting? En schakelt de aardlekschakelaar toch uit? Dat is er waarschijnlijk iets met uw installatie aan de hand. Doe dan een reparatieverzoek.

Let op! Blijkt dat uw eigen apparatuur toch de storing veroorzaakte? Dan berekenen we de kosten aan u door. Voer dus altijd eerst de stekkerproef uit.

Wilt u zien hoe u een stekkerproef doet? Kijk dan naar deze video.


Heeft u geen reservesleutel? Dan kunt u een sleutelspecialist bellen. Wij kunnen ook iemand sturen; de kosten betaalt u altijd zelf.

Is de zonneboiler op ons initiatief geplaatst? Dan zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud. Plaatste u de boiler zelf? Dan is het onderhoud uw verantwoordelijkheid.

Wij voeren in uw woning mutatieonderhoud uit. Wij kijken de hele woning na. U kunt denken aan hang- en sluitwerk, stellen van keukendeurtjes, enz. Indien nodig voeren we een gas- en elektrakeuring uit.

De bestrijding is uw eigen verantwoordelijkheid. Als u lid bent van het Service Huurdersonderhoud kunt u contact opnemen met Omnia Wonen.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het bestrijden van wespen. U kunt ook kijken op de website Meldpunt ongedierte.

Asbest wordt alleen weggehaald als het een risico voor de gezondheid is. In veel gevallen is asbest geen gevaar, zolang het niet bewerkt wordt, of beschadigd is.

U bent ook zelf verantwoordelijk voor bepaalde zaken in uw woning. In het onderhouds ABC geven wij aan welk onderhoud of herstel door ons wordt gedaan en welk onderhoud voor uw rekening komt.

Service Huurdersonderhoud
Door deel te nemen aan het Service Huurdersonderhoud kunt u een reparatieverzoek aan ons doorgeven die u normaal gesproken zelf hoort te doen. Is de schade met opzet ontstaan? Dan betaalt u de kosten altijd zelf.

Heeft u een voorziening in uw woning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Voorzieningen in algemene ruimtes onderhoudt Omnia Wonen.

Aanleg en onderhoud van uw internet-, televisie- en telefoonaansluiting is uw eigen verantwoordelijkheid. Met vragen kunt u terecht bij de aanbieder van uw keuze.

Servicekosten

Omdat u relatief weinig de verwarming aan heeft, bestaat het grootste deel van de kosten die vermeld staan op uw ista afrekening uit vaste kosten. Deze vaste kosten zijn voor iedere huurder hetzelfde. Wat de vaste kosten zijn vindt u op de Ista afrekening in blok 4. In blok 1 staat uw aandeel in de vaste kosten.

U heeft een thermostaatkraan altijd dicht? En toch registreert de meter in de woning verbruik (op de ista afrekening). Hoe kan dit?
Ook als de thermostraatkraan dicht is, staat de vorstbeveiliging aan. Bij een temperatuurverschil van meer dan 4,5 graden geeft het element warmte af om te voorkomen dat leidingen bevriezen. Er is dan toch sprake van verbruik ondanks dat de kraan dicht is.

U beslist zelf welke leverancier u kiest voor gas en elektriciteit. Om het u makkelijk en overzichtelijk te maken hebben wij – samen met andere woningcorporaties – WoonEnergie opgericht. Onder deze naam kopen wij gezamenlijk energie in. Omdat WoonEnergie energie afneemt voor honderdduizenden huurders, profiteert u van gunstige voorwaarden. 

Meer informatie vindt u op de website van WoonEnergie. Hier vindt u ook het aanmeldformulier. WoonEnergie regelt gratis de overstap. De leidingen en meters in uw woning wijzigen niet. 

Heeft u blokverwaming? Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van WoonEnergie.

U krijgt uw afrekening binnen zes maanden na afloop van het servicekostenjaar.

U geeft zelf meterstanden door van uw gas-, water- en elektraverbruik.

Tenzij u woont in een flatwoning met één centrale warmtevoorziening (blokverwarming). U heeft dan grote ketels op het dak en verdeelmetertjes op de radiatoren of één centrale warmtemeter (‘Gigajoule-meter’). De standen van deze meters hoeft u niet door te geven. Deze meters worden automatisch uitgelezen of opgenomen.

Bent u het niet eens met uw afrekening servicekosten? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen of we uw vragen kunnen beantwoorden en tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Betaal wel eerst de afrekening aan Omnia Wonen voordat u bezwaar maakt bij de Huurcommissie. 

De Huurcommissie is onafhankelijk en haar uitspraak is bindend. U kunt bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie binnen 24 maanden na afloop van de ontvangstdatum van uw afrekening. Als u door de uitspraak van de Huurcommissie minder of niet hoeft te betalen, dan betalen wij het bedrag aan u terug.

Om bezwaar te maken kunt u inloggen op MijnHuurcommissie. Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Bel dan gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800 – 488 72 43.

Op het moment van afrekenen is het bedrag binnen Mijn Omnia Wonen gelijk zichtbaar. De afrekening zelf ontvangt u enkele dagen later per post.

De elektrische voorzieningen in de hal zijn voor algemeen gebruik. Ook u mag van deze voorzieningen gebruik maken. De kosten betaalt u samen en maken onderdeel uit van uw servicekosten.

Servicekosten zijn extra kosten naast de netto huur. Het gaat meestal om kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het schoonmaken van algemene ruimtes, verlichting, groenonderhoud en het energieverbruik van de lift. U betaalt de servicekosten per maand. Dat is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. U ontvangt van ons een brief met daarbij de afrekening. In die brief leggen wij uit hoe de afrekening is opgebouwd en of er nog bijzonderheden zijn. In die brief staan ook eventuele aanpassingen in de voorschotten.

Voor de doorberekening van de kosten gebruiken wij de norm van het servicekostenbeleid van de Huurcommissie:

 • Zeventig procent van de complexbeheerderkosten berekenen wij door aan de huurder. Wij brengen deze kosten in rekening via uw servicekosten.  
 • Dertig procent van de complexbeheerderkosten komt voor onze rekening. 

De hoogte van het nieuwe voorschot baseren wij op de te verwachten kosten van het komend seizoen. Daardoor kan de hoogte van uw voorschot stijgen.

Vindt u de afrekening service- en/of verwarmingskosten met de bijbehorende toelichting niet voldoende? Neemt u dan contact met ons op.

N.B. De afrekening service- en verwarmingskosten voldoet aan de eisen van de Huurcommissie.

Servicekosten zijn extra kosten naast de netto huur. Het gaat meestal om kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het schoonmaken van algemene ruimtes, verlichting, groenonderhoud en het energieverbruik van de lift. U betaalt de servicekosten per maand. Dat is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. U ontvangt van ons een brief met daarbij de afrekening. In die brief leggen wij uit hoe de afrekening is opgebouwd en of er nog bijzonderheden zijn. Ook als wij het voorschot aanpassen leest u dat in die brief.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het Service Huurdersonderhoud:
• u betaalt een vast bedrag per maand;
• u krijgt geen jaarlijkse afrekening.

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water of elektra voor algemene voorzieningen en diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester:
• u betaalt per maand een voorschot;
• jaarlijks verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de werkelijke kosten in de afrekening servicekosten.