Een pandemie én de voortdurende woningnood houden de gemoederen in corporatieland flink bezig. Wat de pandemie versneld duidelijk maakt, is dat velen van ons anders willen wonen.

Bij het maken van de prestatieafspraken met de 13 gemeenten uit ons werkgebied en onze huurdersorganisatie SHOW was de toenemende druk op de woningmarkt én op kwetsbare bewoners merkbaar. De opeenstapeling van gemeentelijke ambities is inhoudelijk logisch en verklaarbaar, maar veelal (financieel) niet realistisch voor Omnia Wonen en haar huurders. Dit leidde tot goede, soms pittige, gesprekken met als resultaat evenwichtige prestatieafspraken in vrijwel alle gemeenten.

Onze inspanningen én resultaten in 2020 ten behoeve van het goed en betaalbaar wonen voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien, dragen bij aan de oplossing voor het landelijke woningnood-vraagstuk. Ook in 2020 hebben we onze huren nauwelijks verhoogd, een groot aantal woningen verder verduurzaamd, zijn er nieuwbouwprojecten in voorbereiding genomen én tevens opgeleverd. En, zoals onze huurders al jaren van ons gewend zijn, hebben wij daar waar nodig afspraken gemaakt met huishoudens die financieel in de knel dreigden te komen. Dit leidde tot geen enkele ontruiming.

Na een jaar van voorbereidingen van de fusie met Vallei Wonen in Woudenberg gingen we op 1 januari als één Omnia Wonen verder. De gemeente, de ruim 1.000 huurders en Omnia Wonen hebben elkaar beter leren kennen. De komende jaren zetten we in op het verstevigen van de onderlinge verbanden.

De investeringen in de organisatie in de afgelopen jaren betaalden zich tijdens de eerste lock-down periode meteen uit. Binnen een paar dagen waren we als organisatie volledig digitaal aan het werk. Vanzelfsprekend heeft corona impact op onze dienstverlening, maar er zijn ook positieve voorbeelden van hoe we elkaar juist in deze moeilijke tijd weten te vinden.

Daar zijn wij zeer van onder de indruk; het naar elkaar omzien is een groot goed. Het continue kijken naar hoe iets wél kan, geeft ons energie en inspiratie voor de nabije toekomst. Het feit dat we geen wezenlijke vertraging hebben opgelopen in projecten en de huurderstevredenheid op peil konden houden, is hierbij een groot compliment voor al onze collega’s.

Vol vertrouwen continueren wij samen met de medewerkers, onze huurders(organisatie) en gemeenten de ingezette koers.

Peter Winterman, interim-bestuurder
Jantine Clasie, Manager Vastgoed en Wonen

Omnia Wonen in Vogelvlucht 2021 (populair jaarverslag)

Jaarverslag 2020 officieel
ANBI-formulier 2020
Omnia Wonen in vogelvlucht 2020 (jaarverslag populair)

Jaarverslag 2019 officieel
Jaarverslag 2019 Vallei Wonen

Jaarverslag 2018 officieel

Jaarverslag 2017 populair
Jaarverslag 2017 officieel

Jaarverslag 2016 populair
Jaarverslag 2016 officieel

Jaarverslag 2015 populair
Jaarverslag 2014 populair