In 2021 zaten we nog altijd in een pandemie die grote invloed had op ons dagelijks leven. Ondanks de beperkende maatregelen en de voortdurende onzekerheid heeft Omnia Wonen haar werk goed voort kunnen zetten. Met een geslaagd jaar als resultaat. Onze samenwerkingspartners waren hierbij – net als voorgaande jaren – van essentieel belang. Alleen samen komen we verder: dank aan gemeenten, huurders(organisatie), Raad van Commissarissen en medewerkers voor het actief meedenken en meedoen!

Afgelopen jaar werd de wooncrisis steeds tastbaarder. Door het toevoegen van woningen, verduurzaming, een passend huurbeleid en het stimuleren van doorstroming probeert Omnia Wonen toch zoveel mogelijk mensen een thuisbasis te bieden. Er werden op meerdere plekken nieuwe woningen opgeleverd of bouwprojecten gestart. Ook zijn diverse projecten in voorbereiding. In Oldebroek verduurzaamden we 121 woningen. Er is, waar mogelijk, stevig ingezet op leefbaarheidsprojecten. Na een goede voorbereiding werd in 2021 tevens het nieuwe huurbeleid ingevoerd. Een beleid dat nog meer is gericht op de doelgroep waar Omnia Wonen voor staat. Door de inzet van doorstroom-experimenten en -maatregelen is gewerkt aan een betere verdeling van de woningen over de woningzoekenden. En met het besluit om het bezit buiten de woningmarktregio te verkopen, komt investeringscapaciteit vrij voor verdere ontwikkeling in ons werkgebied.

In mei 2022 trad ik aan als directeur-bestuurder; een mooi punt in het jaar. Precies op het moment van terugblikken middels bijvoorbeeld de brochure Omnia Wonen in Vogelvlucht. Én vooruitkijken naar 2023 en verder. Wederom bevinden we ons in een onrustige en onzekere periode. We kijken aan tegen grote prijsstijgingen die zowel onze huurders als onszelf raken.

Gelukkig is Omnia Wonen een financieel solide organisatie die vooralsnog door kan bouwen aan haar ambities. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar een meer centraal gestuurde woningpolitiek als antwoord op de wooncrisis. Beide ontwikkelingen krijgen een belangrijke positie in onze toekomstplannen. Echter, absolute prioriteit in al deze plannen is en blijft het voorop stellen van de dienstverlening aan onze huurders. Daar mag u op vertrouwen.

Juni 2022

Peter Toonen, directeur-bestuurder

Brochure Omnia Wonen in Vogelvlucht 2022 (populair jaarverslag)
Jaarverslag 2021 officieel
ANBI-formulier 2021

Omnia Wonen in Vogelvlucht 2021 (populair jaarverslag)
Jaarverslag 2020 officieel
ANBI-formulier 2020

Omnia Wonen in vogelvlucht 2020 (jaarverslag populair)
Jaarverslag 2019 officieel
Jaarverslag 2019 Vallei Wonen

Jaarverslag 2018 officieel

Jaarverslag 2017 populair
Jaarverslag 2017 officieel

Jaarverslag 2016 populair
Jaarverslag 2016 officieel

Jaarverslag 2015 populair
Jaarverslag 2014 populair