Heeft u een klacht?
U hebt recht op een goede woning, vakkundige uitvoering van onderhoudsklachten en optimale service en informatie. Hoe goed onze medewerkers het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent; over de woning, de woonomgeving, het onderhoud, de wijze waarop Omnia Wonen heeft gehandeld of de manier waarop u door één van onze medewerkers behandeld bent.

Laat het ons weten als u niet tevreden bent.

Wat gebeurt er als u uw klacht meldt?
Binnen drie weken ontvangt u onze reactie. Twee weken nadat u onze reactie heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Bent u het niet eens met de procedure van de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de klachtencoördinator van Omnia Wonen de procedure nogmaals laten beoordelen. Bent u het daarna nog niet eens met de manier waarop de klacht is afgehandeld? Dan verwijzen wij u door naar de Klachtenadviescommissie.

In het reglement Klachtenadviescommissie Noord Veluwe of in de informatiebrochure Klachtenadviescommissie Noord Veluwe leest u de procedure. De procedure geldt ook voor huurders van Omnia Wonen buiten de Noord Veluwe.

Als u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, neemt de commissie de volgende stappen.

  • Binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht van de Klachtenadviescommissie. Zij laat u weten of zij uw klacht wel of niet in behandeling neemt.
  • Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan ontvangt u binnen een maand een uitnodiging voor een hoorzitting. 
  • Binnen drie weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan onze directeur-bestuurder en aan u. Dit advies is in principe bindend. Alleen bij zwaarwegende redenen kan de corporatie een ander besluit nemen. 
  • U hoort binnen drie weken na ontvangst van het advies van de Klachtenadviescommissie het definitieve besluit van Omnia Wonen.

Klachtenadviescommissie
U kunt uw klacht na ontvangst van ons besluit voorleggen aan de Klachtenadviescommissie. Let op! De Klachtencommissie behandelt niet alle klachten. Onderstaande klachten neemt zij niet in behandeling:

  • Een klacht die betrekking heeft op de huurprijs, onderhoud en servicekosten. Daarvoor kunt u alleen terecht bij de Huurcommissie
  • Een klacht die in behandeling is bij de rechter of waarover een rechter al een uitspraak heeft gedaan; 
  • Een klacht over het algemeen beleid van Omnia Wonen.

Klachtenadviescommissie Noord Veluwe
t.a.v. het secretariaat
Postbus 270
3840 AG Harderwijk
secretariaat@klachtenadviescommissie.org

Huurcommissie
Bent u niet tevreden over de manier waarop de Klachtenadviescommissie uw klacht heeft opgelost? Of reageert de Klachtenadviescommissie niet binnen een redelijke termijn van 3 maanden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. Zij nemen uw klacht in behandeling als u deze eerst heeft voorgelegd aan de Klachtenadviescommissie.