Heeft u een klacht?
U hebt recht op een goede woning, vakkundige uitvoering van onderhoudsklachten en optimale service en informatie. Hoe goed onze medewerkers het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent. Over de woning, de woonomgeving, het onderhoud, de wijze waarop Omnia Wonen heeft gehandeld of de manier waarop u door één van onze medewerkers behandeld bent. Laat het ons weten als u niet tevreden bent.

Wat gebeurt er als u uw klacht meldt?
U ontvangt direct een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Binnen drie weken ontvangt u onze reactie. Twee weken nadat u onze reactie heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan zal een onafhankelijke klachtencoördinator uw klacht nogmaals beoordelen en u daarop een reactie geven. Bent u het – na deze tweede afhandeling – nog niet eens met de afhandeling? Dan verwijzen wij u door naar de klachtenadviescommissie.

Als u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, neemt de commissie de volgende stappen.

  • Binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht van de Klachtenadviescommissie. Zij laat u weten of zij uw klacht wel of niet in behandeling neemt.
  • Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan ontvangt u binnen een maand een uitnodiging voor een hoorzitting. 
  • Binnen drie weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan onze directeur-bestuurder en aan u. Dit advies is in principe bindend. Alleen bij zwaarwegende redenen kan de corporatie een ander besluit nemen. 
  • U hoort binnen drie weken na ontvangst van het advies van de Klachtenadviescommissie het definitieve besluit van Omnia Wonen.

Klachtenadviescommissie
U kunt uw klacht na ontvangst van ons besluit voorleggen aan de Klachtenadviescommissie. Let op! De Klachtencommissie behandelt niet alle klachten. Onderstaande klachten neemt zij niet in behandeling:

  • Een klacht die betrekking heeft op de huurprijs, onderhoud en servicekosten. Daarvoor kunt u alleen terecht bij de Huurcommissie; 
  • Een klacht die in behandeling is bij de rechter of waarover een rechter al een uitspraak heeft gedaan; 
  • Een klacht over het algemeen beleid van Omnia Wonen.

Adres Klachtenadviescommissie
T.a.v. Het secretariaat
Postbus 418 3840 AK Harderwijk

Huurcommissie
De Huurcommissie behandelt klachten over de huurprijs, servicekosten en onderhoud van uw woning.