Heeft u een klacht?
U hebt recht op een goede woning, vakkundige uitvoering van onderhoudsklachten en optimale service en informatie. Hoe goed onze medewerkers het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent; over de woning, de woonomgeving, het onderhoud, de wijze waarop Omnia Wonen heeft gehandeld of de manier waarop u door één van onze medewerkers bent behandeld.

Laat het ons weten als u niet tevreden bent.

Wat gebeurt er als u uw klacht meldt?
Binnen drie weken ontvangt u onze reactie. Twee weken nadat u onze reactie heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Bent u het niet eens met de procedure van de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de klachtencoördinator van Omnia Wonen de procedure nogmaals laten beoordelen. Bent u het daarna nog niet eens met de manier waarop de klacht is afgehandeld? Dan verwijzen wij u door naar de Klachtenadviescommissie.

In het reglement Klachtenadviescommissie Noord Veluwe of in de informatiebrochure Klachtenadviescommissie Noord Veluwe leest u de procedure. De procedure geldt ook voor huurders van Omnia Wonen buiten de Noord Veluwe.

Als u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, neemt de commissie de volgende stappen.

  • Binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht van de Klachtenadviescommissie. Zij laat u weten of zij uw klacht wel of niet in behandeling neemt.
  • Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan ontvangt u binnen een maand een uitnodiging voor een hoorzitting. 
  • Binnen drie weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan onze directeur-bestuurder en aan u. Dit advies is bindend. Alleen bij zwaarwegende redenen kan Omnia Wonen een ander besluit nemen. 
  • U hoort binnen drie weken na ontvangst van het advies van de Klachtenadviescommissie het definitieve besluit van Omnia Wonen.

Klachtenadviescommissie
De Klachtencommissie behandelt niet alle klachten. Onderstaande klachten neemt zij niet in behandeling:

  • Een klacht over de huurprijs, het onderhoud en/of servicekosten. Daarvoor kunt u alleen terecht bij de Huurcommissie
  • Een klacht die in behandeling is bij een rechter of waarover een rechter al uitspraak heeft gedaan; 
  • Een klacht over het algemeen beleid van Omnia Wonen.

Klachtenadviescommissie Noord Veluwe
t.a.v. het secretariaat
Postbus 270
3840 AG Harderwijk
secretariaat@klachtenadviescommissie.org

Huurcommissie
Bent u niet tevreden over de het proces of het advies van de Klachtenadviescommissie? Bent u niet tevreden over de wijze waarop Omnia Wonen het advies heeft opgepakt? Of reageert de Klachtenadviescommissie niet binnen een redelijke termijn van 3 maanden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. Let op: zij nemen uw klacht alleen in behandeling als u deze eerst heeft voorgelegd aan de Klachtenadviescommissie.