De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen: het inkomen van een nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs. Dit heeft invloed op de keuzemogelijkheden van woningzoekenden.

Huur moet passen bij het inkomen

Het inkomen en de samenstelling van het huishouden bepaalt of een nieuwe huurder voor een woning in aanmerking komt. Door passend toe te wijzen krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij het inkomen. Dit voorkomt dat huurders in betalingsproblemen komen en dat de overheid teveel geld uitgeeft aan huurtoeslag.

Maximale huurprijs voor lagere inkomens
Door passend toe te wijzen komen woningzoekenden niet voor alle huurwoningen in aanmerking:
• Eén- of tweepersoonshuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot en met een huurprijs van € 619,01.
• Drie- en meerpersoonhuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot en met een huurprijs van € 663,40.

Mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar niet voor huurtoeslag, kunnen vooral terecht in de duurdere sociale huurwoningen met een huurprijs tot en met € 737,14.

Controle op passendheid
Als woningzoekenden op een woning reageren, moeten zij hun inkomen opgeven. Wij controleren dit inkomen met een Inkomensverklaring. Woningzoekenden kunnen deze verklaring (gratis) bij de Belastingdienst opvragen. Past het inkomen niet bij de huurprijs van de woning, dan kan de woning niet worden toegewezen.

Regels verschillen per regio
Woningcorporaties mogen de regels voor passend toewijzen zelf specifieker invullen. Omnia Wonen heeft zich veelal aangesloten bij de regio’s waarin zij werkt. Daarom zijn er verschillen per regio. Hieronder ziet u de regels die Omnia Wonen hanteert. 

Voor de regio Woudenberg ziet u de inkomenseisen bij de woningaanbieding op de website van Woningnet Eemvallei.

Voor de regio Arnhem ziet u de inkomenseisen bij de woningaanbieding op de website van Entree.