Huur moet passen bij uw inkomen

Uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepaalt of u voor een woning in aanmerking komt. Door passend toe te wijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u in betalingsproblemen komt en dat de overheid teveel geld uitgeeft aan huurtoeslag.

Maximale huurprijs voor lagere inkomens
Door passend toe te wijzen komt u niet voor alle huurwoningen in aanmerking:
• Eén- of tweepersoonshuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot en met een huurprijs van € 633,25.
• Drie- en meerpersoonhuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot en met een huurprijs van € 678,66.

Komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar niet voor huurtoeslag, dan kunt u vooral terecht in de duurdere sociale huurwoningen met een huurprijs tot en met € 808,06.

Controle op passendheid
U moet het jaarinkomen van het huishouden opgeven. Wij controleren dit inkomen met een inkomensverklaring. U kunt deze verklaring (gratis) bij de Belastingdienst opvragen. Past het inkomen niet bij de huurprijs van de woning, dan kan de woning niet worden toegewezen.

Regels verschillen per regio
Woningcorporaties mogen de regels voor passend toewijzen zelf specifieker invullen. Omnia Wonen heeft zich veelal aangesloten bij de regio’s waarin zij werkt. Daarom zijn er verschillen per regio. Hieronder ziet u de regels die Omnia Wonen hanteert. 

Inkomenseisen voor sociale huurwoningen
De inkomenseisen kunnen per gemeente verschillen. Klik onderstaand op de regio van uw keuze.