Als woningcorporatie vervullen we een belangrijke maatschappelijke taak. Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af. Omnia Wonen werkt volgens de principes van de Governancecode woningcorporaties.