Ieder jaar mogen wij de huur verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Ieder jaar ontvangt u op uiterlijk 30 april van ons het nieuwe voorstel voor de huurverhoging. Wij informeren u in een brief. De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar.

Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Maakt u hiervoor gebruik van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van Huurcommissie.

Stuurt u na het aanpassen van de modelbrief uw bezwaar aan ons op. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, is het van belang dat u vóór deze datum bezwaar maakt, dus voor 30 juni van dat jaar.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. U kunt ook gebruik van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van de Huurcommissie. Omdat de huurverhoging ingaat op 1 juli 2022, is het van belang dat het bezwaar uiterlijk 30 juni 2022 bij ons binnen is.

Maatwerk aanvragen
Heeft u een huurverhoging van ons ontvangen en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor een lagere huurverhoging, huurbevriezing of huurverlaging (maatwerk)? Door dit formulier in te vullen kunt u bekijken of u in aanmerking kunt komen voor maatwerk en kunt u het maatwerk aanvragen.