Ieder jaar mogen wij de huur verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Ieder jaar ontvangt u op uiterlijk 30 april van ons het nieuwe voorstel voor de huurverhoging. De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar.

Bezwaar huurverhoging
De termijn voor het maken van bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging is verstreken op 30 juni 2023. Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs? Dan kunt u enkel nog een procedure starten bij de Huurcommissie.

Huurverlaging aanvragen
Heeft u een huurverhoging ontvangen en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging? Door dit formulier in te vullen kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging en kunt u het direct aanvragen.

Bij een aanvraag huurverlaging geldt dat de huurverlaging ingaat één volle kalendermaand nadat u alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. U krijgt dus geen huurverlaging met terugwerkende kracht.

Contact met Omnia Wonen
Heeft u vragen over de voorgestelde huurverhoging? Kijkt u dan eerst of uw antwoord te vinden is bij de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 0341 278 777.