Ieder jaar mogen wij de huur verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Ieder jaar ontvangt u op uiterlijk 30 april van ons het nieuwe voorstel voor de huurverhoging. Wij informeren u in een brief. De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar.

Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Maakt u hiervoor gebruik van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Deze modelbrief vindt u op de website van Huurcommissie.

Stuurt u na het aanpassen van de modelbrief uw bezwaar aan ons op. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, is het van belang dat u vóór deze datum bezwaar maakt, dus voor 30 juni van dat jaar.