Nieuws

Informatie over eenmalige huurverlaging

In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen en een hoge huur eenmalig een huurverlaging. Dit is bij wet geregeld.
Lees meer

Raamovereenkomst sociale woningmarkt Harderwijk

1.000 sociale huurwoningen erbij tot 2030
Lees meer

Gemeente Woudenberg, SHOW en Omnia Wonen ondertekenen prestatieafspraken wonen

Afspraken op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en huisvesting komen aan bod in de prestatieafspraken 2022.
Lees meer

Wij zijn volkshuisvesters
Het realiseren van een thuisbasis voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt is de leidraad in ons denken en doen.

Omnia Wonen huisvest een kleine 20.000 mensen in circa 9.000 woningen in 13 gemeenten. Ons kerngebied ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe.