Heeft u een klacht tegen Omnia Wonen?
U hebt recht op een goede woning, vakkundige uitvoering van onderhoudsklachten en optimale service en informatie. Hoe goed onze medewerkers het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent; over de woning, de woonomgeving, het onderhoud, de wijze waarop Omnia Wonen heeft gehandeld of de manier waarop u door één van onze medewerkers behandeld bent.

Laat met onderstaand formulier weten waarover u niet tevreden bent.

Wat gebeurt er als u uw klacht meldt?
Binnen drie weken nemen wij contact met u op over uw klacht. We gaan met u in gesprek en zoeken samen een oplossing. Dit leggen we vast in een schriftelijke reactie. Komen we niet samen tot een oplossing? Dan schrijven we dat in onze reactie aan u. Uw klacht is dan afgehandeld. Twee weken nadat u onze reactie heeft ontvangen, nemen wij contact met u op om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Bent u het niet eens met de procedure van de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de klachtencoördinator van Omnia Wonen de procedure nogmaals laten beoordelen.

Bent u het niet eens met de oplossing? Dan verwijzen wij u door naar de Klachtenadviescommissie.

In de informatiebrochure Klachtenadviescommissie Noord Veluwe of in het reglement Klachtenadviescommissie Noord Veluwe leest u de procedure. De procedure geldt voor alle huurders van Omnia Wonen. Ook als u buiten de Noord Veluwe woont.

Overlast
Als uw buren of naaste bewoners voor overlast zorgen dan kunt u hulp inschakelen. Afhankelijk van het soort overlast kunt u terecht bij Omnia Wonen of bij buurtbemiddeling.

Technische klachten
Wij spreken liever over reparatieverzoeken, want daar gaat het in feite om. In uw klantportaal Mijn Omnia Wonen geeft u eenvoudig uw reparatieverzoek door. Voor spoedeisende reparatieverzoeken kunt u ons buiten kantooruren en in het weekend bellen.