Nee, kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Volgens de wet hebben kinderen geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Kinderen verlaten tenslotte op een bepaald moment het ouderlijk huis om zelfstandig te wonen.

In uitzonderlijke gevallen verlenen wij wel medehuurderschap. De leeftijdsgrens ligt hierbij rond 35 jaar. Er moet aangetoond kunnen worden dat er samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt. Dit houdt in dat alle kosten voor wonen en levensonderhoud samen worden gedragen. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld bankafschriften te overleggen en/of een verzekeringspolis die op uw beide namen staat.

Verder hebben wij een uittreksel nodig uit de Gemeente Basisregistratie waaruit blijkt dat uw kind op uw adres woont en daar ook altijd heeft gewoond.

Terug naar overzicht