Heeft u bij Omnia Wonen een glasverzekering afgesloten? Belt u dan rechtstreeks met verzekeringsmaatschappij ‘De Samenwerking’ (0800-0226100). U kunt uw schade 24 uur per dag melden.

Heeft u geen glasverzekering bij Omnia Wonen? Meld de schade dan bij uw eigen verzekering. In sommige situaties valt glasschade onder de inboedelverzekering.

Is er sprake van vandalisme of inbraak? Dan raden we u aan om aangifte te doen bij de politie. Wij ontvangen graag een kopie van het proces verbaal.

Bent u niet verzekerd en is er geen sprake van vandalisme of inbraak? Dan komen de kosten voor het herstel voor uw eigen rekening. Ook als u opzettelijk het glas gebroken heeft, bijvoorbeeld bij buitensluiting, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Voor één euro per maand bent u bij ons verzekerd voor alle glasschade in uw woning. Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen sluit u de glasverzekering af. Als wij uw aanvraag voor de vijftiende van de maand ontvangen, dan gaat uw lidmaatschap in op de eerste dag van de volgende maand. U ontvangt altijd een bevestiging. De kosten voor de verzekering betaalt u maandelijks tegelijk met de huur.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u dan het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Terug naar overzicht