Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor glasbreuk in ramen en deuren die dienen tot lichtdoorlating in uw woning en berging of schuur. Hieronder valt ook meerwandige of isolerende beglazing. Ook het glas in zelf aangebrachte voorzieningen is meeverzekerd. Bij vervanging wordt hetzelfde type glas teruggeplaatst. Hierbij kunnen kleine kleurverschillen ontstaan. U heeft geen eigen risico. Uitgezonderd is gehard, gelaagd, gebogen, geëtst, gezandstraald en gebrandschilderd
glas-in-lood.

Niet gedekt zijn schades ontstaan door:

  • opzet of met goedvinden van de verzekeringnemer/ verzekerde;
  • gewapend conflict, opstand en oorlog;
  • confiscatie, inbeslagneming of beschadiging ontstaan door of op last van enige overheidsinstanties;
  • brand, ontploffing, blikseminslag, overstroming, aardbeving, verzakking of verwaarlozing van het perceel;
  • het beplakken van ramen met plakplastic.

Wat doet u bij glasschade?
Glasschade meldt u bij de meldkamer op het alarmnummer 0800 – 0226100. U kunt dit nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken. Glasschade die u niet meldt via dit nummer, wordt niet vergoed.

Wat gebeurt er na de melding?
Glasschade wordt, indien mogelijk, binnen 24 uur hersteld. Of er wordt een noodvoorziening aangebracht. In dringende situaties wordt de schade sneller hersteld. U ontvangt geen factuur van de herstelling van de glasschade.

Overige voorwaarden
De glasverzekering stopt automatisch bij einde huur. De glasverzekering kan ook tussentijds worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. De premie voor het glasfonds kan jaarlijks worden bijgesteld op basis van kostenontwikkelingen. Omnia Wonen behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijk gemelde schades deelnemers uit te sluiten van de verzekering. Schades die u niet via het alarmnummer meldt, vallen niet onder de dekking van de verzekering. Daarom is het belangrijk dat u altijd dit nummer belt.

Afsluiten glasverzekering
Heeft u nog geen glasverzekering? Sluit deze dan voordelig af. De glasverzekering bedraagt € 1,00 per maand. U betaalt dit bedrag gelijktijdig en op dezelfde manier als de huur van de woning of bedrijfsruimte.

Uw glasverzekering is ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Samenwerking te Zutphen. Deze maatschappij werkt voor het glasherstel samen met Service Glasherstel B.V. en haar meldkamer te Hoorn.

Dowload hier de folder in PDF