Kortgeleden werd de laatste hand gelegd aan de woningen in de nieuwe wijk Nijverheyd. Dit was reden voor een klein feestje. Na genoten te hebben van een stuk taart kregen wethouders Marleen Treep en Pieter de Kruif onder leiding van Jantine Clasie van Omnia wonen een rondleiding door de wijk. Er zijn in samenwerking met Omnia Wonen in totaal 11 appartementen en 10 woningen opgeleverd die nu plek kunnen bieden aan nieuwe bewoners. De behoefte aan meer sociale huurwoningen en een betere doorstroming tussen huurwoningen is op dit moment erg groot. De gemeente Woudenberg is daarom samen met Omnia Wonen een proef gestart om deze doorstroming te bevorderen.

De nieuwe wijk bevindt zich tussen de bestaande kern van Woudenberg en de wijk Het Groene Woud. De woningen liggen dus centraal in de gemeente en op loopafstand van alle voorzieningen. Het overgrote deel van de woningen zijn bedoeld voor senioren en zijn dan ook levensloopbestendig uitgevoerd. Een klein deel van de woningen is specifiek gericht op jongeren.

Proef met doorstroming
In samenwerking met Omnia Wonen voert de gemeente Woudenberg een proef uit om de doorstroming tussen huurwoningen te bevorderen. Dit houdt in dat huurders van een grotere sociale  huurwoning in Woudenberg voorrang krijgen bij de toewijzing van een nieuwe woning in de wijk Nijverheyd. Op deze manier komen deze grotere woningen in Woudenberg weer vrij voor nieuwe bewoners.

“We zijn trots dat er weer een mooi nieuw project in Woudenberg gerealiseerd is. Hiermee vergroten we het aanbod van woningen voor starters en met de inzet op doorstroming brengen we meer beweging in het sociale huursegment. We hopen dan ook snel nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen in deze mooie nieuwe woningen”, aldus wethouder Treep.

Ook manager Jantine Clasie van Omnia Wonen is content: “Wij hebben in Woudenberg de ambitie om meer sociale huurwoningen te realiseren. Gezien de huidige druk op de woningmarkt is dit een enorme opgave. We zijn heel blij dat het lukt! Met eerder dit jaar de oplevering van De Hoevelaar, nu Nijverheyd en in de toekomst Klein maar fijn wonen. Voor elke leeftijd en levensfase voegen we passende woningen toe. Daar zijn we ontzettend trots op. Dit is voor een groot deel te danken aan de uitstekende samenwerking met de gemeente en de huurdersorganisatie de SHOW. Hierdoor zijn we in staat om samen voor elkaar te krijgen wat we alleen niet kunnen. Voor onze huurders, daar gaat het om!”

Terug naar overzicht