27 februari 2024 – UPDATE VAN DE ONDERSTAANDE INFORMATIE
Verhuiscoach Carola Butink is niet langer de verhuiscoach van Omnia Wonen. Als u vragen heeft over een verhuizing naar een passende woning, kunt u contact opnemen met woonadviseurs Teun Post of Pauline Vos via 0341-278 777 of info@omniawonen.nl. Vermeld hierbij s.v.p. dat het om de verhuiscoach gaat. Pauline of Teun neemt dan contact met u op.

————–

Heel wat 55-plussers in een eengezinswoning in de sociale huur hebben de wens om te verhuizen naar een woning die beter past bij hun woonwensen en de toekomst. Maar op dit moment ervaren zij soms belemmeringen om te verhuizen. Vanaf begin 2022 is verhuiscoach Carola Butink in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten beschikbaar om hen te helpen en adviseren ten aanzien van het keuzeproces om wel of niet te verhuizen. Samen met de bewoners kijkt een verhuiscoach wat een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is. Indien bewoners verhuizen, komen hun huurwoningen weer vrij voor anderen. Bijvoorbeeld voor starters of gezinnen. Dit heet doorstroming.

Lees hieronder het ‘doorstroomverhaal’ van Marianne uit Nunspeet.

Ondersteuning op maat
Vanuit persoonlijk contact (e-mail, telefoon, gesprek) helpt verhuiscoach Carola Butink 55-plussers op weg en gaat ze met hen in gesprek. Afhankelijk van hun wensen en behoeften biedt ze advies en ondersteuning op maat. Zo helpt ze inzichtelijk te maken welke huizen er beschikbaar zijn en wat er bij een verhuizing komt kijken. Uiteraard ligt de beslissing geheel bij de bewoners zelf. Ook wordt samen gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een provinciale verhuisvergoeding van € 2.000 voor onkosten, zoals een verhuizer, verf of nieuwe gordijnen. De verhuiscoach zal voor een periode van minimaal twee jaar aan de slag gaan in de regio.

De verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de sociale huur in Gelderland. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door provincie Gelderland en krijgt vorm in samenwerking met woningcorporaties en gemeenten.

Doorstroming zet vastzittende woningmarkt in beweging
De woningmarkt zit muurvast. Op de sociale woningmarkt lopen de wachttijden voor een huurwoning hard op. Zeven jaar wachten is inmiddels ‘normaal’ geworden. De woningnood voor bewoners van Gelderland neemt hierdoor almaar toe. Met de inzet van verhuiscoaches willen provincie, corporaties deltaWonen, Omnia Wonen, UWOON, Woningstichting Putten en de betreffende gemeenten ervoor zorgen dat huurders in een huis wonen dat past bij hun persoonlijke situatie.

Dit kan gerealiseerd worden door doorstroming. Doorstroming op de woningmarkt helpt mensen om sneller een woning te vinden die aansluit bij hun woonbehoefte(n) en levensfase. Als één huurder bijvoorbeeld uit een grote woning verhuist, komt er hiermee een huis vrij voor een gezin. Dit gezin laat misschien ook weer een kleinere woning achter voor een tweepersoonshuishouden. Uiteindelijk krijgen dan ook jongeren en starters een kans. Er ‘stromen’ mensen door van de ene naar de andere woning.

Ook huurders Ed en Lucia uit Woudenberg zijn erg blij met de diverse doorstroomregelingen en verhuisden naar een nieuwbouwappartement. In dit artikel vertellen zij over hun ervaringen.

Beslissing ligt altijd bij huurder
Manager Wonen & Vastgoed bij Omnia Wonen Jantine Clasie vanuit de samenwerkende corporaties: “Het tekort aan sociale huurwoningen voor mensen met een beperkt inkomen of bijzondere woonvraag op de Noord-Veluwe is enorm. We werken hard aan het bouwen van meer huizen. Maar zoals iedereen in het nieuws kan volgen, overstijgt het aantal inschrijvingen het aantal opgeleverde woningen vele malen. Dit zal realistisch gezien helaas voorlopig zo blijven. Door doorstroming komt vaak een hele keten van verhuizingen op gang waarbij we meerdere mensen in één keer aan een woning kunnen helpen. Mooi toch?!”

Clasie benadrukt: “De beslissing om wel of niet te verhuizen ligt natuurlijk bij onze huurders zelf. En zo hoort het ook. Samenwerken met deze partners is voor ons essentieel om meer mensen een thuisbasis te kunnen bieden. Wij zijn dan ook heel blij met dit initiatief van de provincie en de keuze voor onze regio.”