Bestuur
Monique Govers is directeur-bestuurder van Omnia Wonen.Het managementteam bestaat per 1 april 2019 uit Roy Viring, manager Finance & ICT en Jantine Clasie, manager Bemiddeling & Beheer.

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur.

Visitatie
Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek uit te laten voeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

Onze laatste visitatie was in de zomer van 2016 over de periode 2012 tot en met 2015. De uitkomsten bevestigen om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het rapport gebruiken we om onze dienstverlening en organisatie nog beter aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Aedes Benchmark
Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van woningcorporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen meer dan 300 woningcorporaties mee.

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden. In onderstaand factsheet vindt u een overzicht van onze prestaties. Lees het Aedes-interview met Monique Govers over de inzet van de resultaten van de benchmark.