Aanvraagformullier huisbewaarderschap huisbewaarder

Stap 1 van 4 – Gegevens huurder

Wilt u in aanmerking komen voor huisbewaarderschap? Dit huisbewaarderschap vraagt u schriftelijk bij ons aan. Vaak geven we toestemming. Soms niet, maar dan leggen we dat natuurlijk uit. Klik voor meer informatie op de veelgestelde vragen in het blok hiernaast.

VOORWAARDEN HUISBEWAARDERSCHAP

U vraagt het huisbewaarderschap minimaal 4 weken van te voren aan.
 • Tijdens de periode van huisbewaarderschap schrijft de huurder zich uit bij de gemeente. De huisbewaarder schrijft zich in.
 • Voorwaarde voor het aanvragen van huisbewaarderschap is dat de huurder een voorwaardelijke huuropzegging invult. De reden hiervan is dat wij zeker willen weten dat de hoofdhuurder terugkomt in de woning en dat niet de huisbewaarder de huurovereenkomst overneemt.
 • De huurder is verplicht om binnen een maand bij ons te melden hij/zij weer terug is in de woning en de huisbewaarder de woning verlaten heeft.
 • Verlenging van de periode huisbewaarderschap is niet mogelijk. Is de huurder door omstandigheden genoodzaakt later terug te keren, dan is de huurder verplicht om dit zelf of via de contactpersoon aan ons te melden.
 • Meldt de huurder zich niet op tijd, dan kan de huurovereenkomst met de huurder worden beëindigd.
 • In de periode van huisbewaring blijft de huurder voor onderstaande zaken verantwoordelijk:
  • De huurder zorgt dat de huur op tijd betaald wordt.
  • De huurder zorgt dat de huisbewaarder geen overlast geeft.
  • De huurder zorgt dat het huis wordt onderhouden en zaken die kapot zijn bij Omnia Wonen worden gemeld.
 • Tussen Omnia Wonen en de huisbewaarder ontstaat geen contractuele relatie. De huisbewaarder kan nooit aanspraak maken op de woning.
 • De huurder mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding vragen dan de huur die de huurder aan ons betaalt. De huurder kan met de huisbewaarder wel afspraken maken over vergoeding van bijv. gas, licht, water, etc. Hier staan wij buiten.
 • De huurder sluit met de huisbewaarder een schriftelijke huurovereenkomst af.

Naam huurder(Vereist)
Adres(Vereist)