Wat is een storing? Wat is een calamiteit?
Onder een calamiteit wordt verstaan het compleet uitvallen van de CV-installatie of CV-ketel. Hiervoor neemt u direct contact op met de installateur. Het uitvallen van bijvoorbeeld een enkele radiator of de warmwatervoorziening wordt als storing beschouwd. Hiervoor kunt u de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de installateur.

Wat kunt u zelf doen bij een CV storing?

  • Controleer eerst of de waterdruk voldoende is. Vul de installatie zonodig bij.
  • Controleer of er een stroomstoring is in de woning.
  • Controleer of er spanning staat op het betreffende stopcontact.
  • Controleer of uw kranen warmwater geven.
  • Controleer of de thermostaat hoger staat dan de huidige kamertemperatuur.
  • Controleer of de radiatorkranen de woonkamer open staan.
  • Controleer of de ketel kan worden gereset.
  • Controleer of het systeem een storingscode geeft.

Hoe vult u de installatie?
Elke woning beschikt over een vulslangset. Voordat u de CV-installatie gaat vullen, moet u ervoor zorgen dat de ketel uitstaat. U zet de aan/uit schakelaar op ‘uit’ of haalt de stekker uit het stopcontact. U sluit de vulslang aan op de waterleiding, bijvoorbeeld op de wasmachinekraan. Daarna ontlucht u de slang door deze vol te laten lopen met water. Vervolgens sluit u de slang aan op de CV-installatie. Deze aansluiting zit meestal in de badkamer of dichtbij de CV-ketel. Controleer of de CV-installatie uitstaat en draai vervolgens beide kranen open en vul de installatie totdat de druk op circa twee bar staat. Nu sluit u eerst de waterkraan en daarna de CV-kraan. Voordat u de slang verwijdert, controleert u of er nog lucht in de installatie zit. Dit doet u met behulp van het ontluchtingssleuteltje en bij voorkeur op de hoogste punten. Indien de druk na het ontluchten nog steeds circa twee bar is, dan ontkoppelt u de vulslang. Anders vult u de CV-installatie bij tot circa twee bar.

Hoe meldt u een storing?
Bij een storing neemt u rechtstreeks contact op met installateur Breman. Een urgente storing (calamiteit) wordt direct verholpen. Wanneer het om een koud- of warmwaterklacht gaat, wordt deze dezelfde dag verholpen. Na 21.00 uur kunt u een boodschap inspreken en wordt u binnen een uur teruggebeld. De storing wordt, als spoedig optreden nodig is, de volgende ochtend verholpen. Bij een storing verschijnt op de display een storingscode. Noteer deze code. De servicemonteur vraagt hiernaar.