Amersfoort 2 maart 2022

Het beter benutten van woningen in Amersfoort. En meer mensen een passend (t)huis bieden qua prijs, woningtype, woonwensen en -behoeften. Dat is het doel van de ‘Pilot doorstroming’ die in juni 2021 startte. De gemeente en de woningcorporaties Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie sloegen de handen ineen met de invoering van een fiks aantal stimulerende maatregelen. De regelingen variëren van hulp door een wooncoach, woonlastengewenning tot een verhuispremie en voorrang op een huurwoning. En dat heeft gewerkt. Er vonden maar liefst 76 verhuizingen plaats. Vooral de regeling Van Groot naar Beter was een succes. Tot en met december verhuisden 47 Amersfoortse corporatiehuurders met gebruik van deze voorrangsregeling naar een passende woning. De resultaten bieden volop perspectief voor het tweede deel van de proef die tot juni 2022 doorloopt.

Positief domino-effect
Doordat mensen gebruik maken van de diverse regelingen lukt het om stapje voor stapje beweging te krijgen in de vastzittende woningmarkt in Amersfoort. En dat is hard nodig. Mensen wachten in deze gemeente gemiddeld 9 jaar op een woning. Sandra Spijker, communicatieadviseur namens de corporaties, licht toe: “47 verhuizingen klinkt misschien niet als heel veel. Maar door één verhuizing komt vaak een hele verhuisketen op gang. Want wanneer één huishouden verhuist van de ene naar de andere woning komt de achtergelaten woning weer beschikbaar voor anderen. En ga zo door maar door, het is een soort positief domino-effect. Doorstroming is hierbij geen doel op zich, maar voor ons een middel om meer huishoudens in Amersfoort te helpen bij het vinden van een woning die past bij hun persoonlijke woonwensen.” Huurders die gebruik maken van de doorstroomregeling kunnen ook gebruik maken van woonlastengewenning. De corporaties maken het de huurder die verhuist dan makkelijker door het aanbieden van een ‘gewenningshuur’ over een periode van enkele jaren. Daarnaast kunnen doorstromers bij de gemeente een verhuiskostenpremie van 750 euro aanvragen. Deze premie is het afgelopen halfjaar 33 keer uitgekeerd. Van enkele huurders loopt de aanvraag nog.

Goed advies wooncoaches
Spin in het web bij de maatregelen die voor huurders gelden, zijn de wooncoaches Monique van de Walle en Renata Nijenhuis. Zij bieden gratis hulp, advies en ondersteunende diensten bij het vinden van een woning die bij de woonwensen en levensfase van de huurder past. Samen met de huurder kijken zij hoe het anders kan en van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Door de proef hebben zij meer concrete mogelijkheden om huurders verder te brengen. Tot grote tevredenheid van een ouder echtpaar dat recent een nieuwe woning vond: “Alleen maar complimenten voor de twee wooncoaches Monique en Renata! We zijn door beide dames prima geholpen. Ze gaven goed advies over de verhuizing en we zijn heel tevreden met het appartement waar we nu wonen. Vooral dat we geen trappen meer hoeven te lopen is erg fijn. Renata kwam vorige week nog even op bezoek met een bos bloemen en dat vonden mijn vrouw en ik heel erg leuk en attent!”

Ook doorstroming buiten sociale huurwoningen
Er zijn ook interessante regelingen beschikbaar voor vrije sectorhuur en voor woningeigenaren. Uit de resultaten komt naar voren dat de wooncoaches het afgelopen halfjaar 22 woningeigenaren (55+) hielpen met hun persoonlijke woonwensen en de keuze tussen opnieuw kopen of toch huren. De corporaties geven mensen die een sociale huurwoning huren voorrang als zij willen verhuizen naar een woning in de ‘marktsector’. Met deze voorrang verhuisden 29 mensen van een sociale huurwoning naar een vrije sectorhuurwoning of een koopwoning van de corporaties. Op de website van de gemeente staan alle regelingen. Mensen die benieuwd zijn naar de mogelijkheden om te verhuizen naar een bij de woonsituatie passende woning kunnen online terecht voor informatie of contactgegevens van de wooncoaches.

Samenwerking sleutel tot succes
Het succes van de proef is voor een groot deel te danken aan het gezamenlijk optrekken van de corporaties en de gemeente. Hierdoor werd er meer mogelijk voor mensen die zoeken naar een andere, beter passende woning. Sandra Spijker is blij met de inzet vanuit de gemeente: “Corporaties kunnen alleen samen met de gemeente écht het verschil maken. Dat geldt ook voor het beschikbaar maken van meer woningen zodat we meer Amersfoorters een passend thuis kunnen bieden. Dankzij de betrokkenheid van de gemeente zien we bijvoorbeeld dat het effect van de dienstverlening van onze wooncoaches is verdubbeld!”

Aanleiding proef
De woningmarkt in Amersfoort zit op slot, zowel in de sociale huur, vrije sectorhuur als de koopsector. Het nieuwbouwaanbod kan de vraag niet voldoende bijbenen, en daardoor lopen in de sociale huur de wachttijden op en in de koopmarkt de prijzen. Om deze reden zijn de gemeente Amersfoort en woningcorporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal in de zomer van 2021 gestart met een maatregelenpakket om de doorstroming op de huur- en koopmarkt te bevorderen, in de vorm van een pilot. Onderzoeks- en adviesbureau RIGO monitort het effect van de maatregelen twee keer; na een half jaar en na het einde van de pilot. Na de tweede monitor blijkt of de pilot het gewenste effect heeft en definitief wordt voortgezet.

Meer informatie over de (financiële) regelingen waarop Amersfoorters aanspraak kunnen doen, is te vinden op www.amersfoort.nl/doorstroming

* Foto Pexels

Terug naar overzicht