Op dinsdag 12 juli 2022 ondertekenden Robert van der Doelen van Barli en Peter Toonen, directeur-bestuurder van Omnia Wonen een overeenkomst voor het realiseren van 30 tijdelijke sociale huurwoningen die geplaatst worden aan de Europaweg in Woudenberg. In 2023 zijn de 12 studio’s en 18 tweekamerwoningen opgeleverd.

Inspelen op woningbehoefte
De gemeente Woudenberg werkt al enige tijd aan de realisatie van woningbouw voor verschillende doelgroepen. Er is in Woudenberg behoefte aan kleinere betaalbare woningen voor alleenstaanden, starters en spoedzoekers.

Met het project Klein Maar Fijn Wonen voorziet Omnia Wonen hierin. In dit geval met tijdelijke woningen die 15 jaar blijven staan. De woningen komen te staan op de plek van de hondenuitlaatplaats tussen de Vermeerlaan en Europaweg, vlak bij de brandweerkazerne.

Peter Toonen: “Wij zijn erg blij dat we in Woudenberg doorgaan met bouwen voor onze huurders. Dat blijft hard nodig want het aantal woningzoekenden neemt toe en er is behoefte aan kleinere woningen voor onder andere starters en alleenstaanden. Er is intensief samengewerkt met de gemeente Woudenberg om met dit project te starten. We vinden het belangrijk dat we een thuisbasis realiseren voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Zodat zij een basis hebben om deel te nemen aan de maatschappij, zoals ieder ander.’

“Ook in Woudenberg is er een tekort aan sociale huurwoningen en zijn de wachtlijsten lang. De gemeente werkt samen met Omnia Wonen om te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd. En het bouwen van dertig tijdelijke sociale Klein maar fijn woningen draagt hieraan bij en als wethouder ben ik hier erg blij mee.”, aldus wethouder Van de Graaf.

‘Dit is weer een mooi voorbeeld van het toevoegen van een flexibele schil aan de woningvoorraad van Nederland!’ Robert van der Doelen, directeur van bouwbedrijf Barli.

Bouw en verhuur
De woningen zijn in de fabriek wind- en waterdicht gefabriceerd en daarna als complete modules geplaatst in Woudenberg. De oplevering van de woningen heeft plaatsgevonden in juni 2023.