Een Gouden Huurder is een huurder die vijftig jaar lang dezelfde woning huurt van Omnia Wonen. Het huurcontract van een woning moet dus vijftig jaar lang, onafgebroken, op dezelfde naam of namen staan. Omnia Wonen besteedt jaarlijks aandacht aan haar Gouden Huurders door ze in het zonnetje te zetten. Dat is in het verleden op verschillende manieren gebeurd. Een van de dingen die werd gedaan, is het toekennen van een gratis maand huur. Dit blijkt echter niet toegestaan. Daarom zal Omnia Wonen dit vanaf 2022 níet meer doen.

Waarom stopt Omnia Wonen met de maand gratis huur voor Gouden Huurders?
Omnia Wonen werd in 2021 kort na alle mediaberichten over het in het zonnetje zetten van onze ‘Gouden Huurders’ door de Autoriteit Woningcorporaties benaderd. Omnia Wonen werd gewezen op het feit dat het op basis van de Woningwet niet is toegestaan om de huurder een maand huur cadeau te doen. Dit wordt gezien als een donatie of het aanwenden van financiële middelen voor andere doeleinden dan de wet omschrijft. Daarom heeft Omnia Wonen moeten besluiten om per direct dit onderdeel van het beleid rondom de Gouden Huurder stop te zetten.

Wat gaat Omnia Wonen nu doen voor de Gouden Huurders?
Omnia Wonen was zich er niet van bewust dat dit in strijd was met de woningwet. We vinden het heel erg spijtig voor onze huurders die zich hierop verheugd hadden. Uiteraard bespreken wij intern welke mogelijkheden er zijn om onze ‘Gouden Huurders’ in het zonnetje te zetten de komende jaren. Leden van de SHOW worden eveneens betrokken bij het maken van nieuwe plannen.

Hoe worden Gouden Huurders vanaf 2022 in het zonnetje gezet?
Omnia Wonen vindt het belangrijk om de Gouden Huurders te bedanken. Intern wordt besproken wat de mogelijkheden zijn binnen de gestelde kaders van de woningwet. We vinden het erg jammer dat we hier mee moeten stoppen, maar zijn er van overtuigd dat we binnen de kaders van de wet nog steeds een mooi eerbetoon aan onze huurders kunnen maken. In het kader van leefbaarheid en/of het verbeteren van de woonomgeving van onze Gouden Huurders bekijken wij of er mogelijkheden zijn om onze trouwe huurders in het zonnetje zetten.