Harderwijk-15 september 2022

Woudenberg/Harderwijk – woensdag 8 september jl. tekenden Omnia Wonen en de gemeente Woudenberg samen de overeenkomst voor het plan Klein maar Fijn wonen. Met het tekenen is er officieel groen licht om de 30 sociale huurwoningen van het project Klein maar Fijn wonen te realiseren medio 2023.

Moniek van de Graaf, Wethouder Wonen van de gemeente Woudenberg en Peter Toonen, Directeur-Bestuurder Omnia Wonen hebben afgelopen woensdag 8 september de overeenkomst getekend. Hiermee is de realisatie van de 30 sociale huurwoningen een feit. Zoals het er nu naar uitziet worden de woning medio 2023 geplaatst. De woningen voor Klein maar Fijn wonen worden gerealiseerd als prefab woningen door leverancier Barli.  

Peter Toonen Directeur-Bestuurder: “Wij zijn blij met de goede en intensieve samenwerking met de gemeente Woudenberg waardoor dit project een feit is. Met Klein maar Fijn wonen dragen wij in Woudenberg bij aan de grote behoefte aan sociale huurwoningen op korte termijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt een thuisbasis hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Samenwerken voor onze huurders, daar gaat het om”.

“Ik ben blij dat in deze tijden van enorme krapte op de woningmarkt er 30 sociale huurwoningen voor o.a. Woudenbergse starters toegevoegd worden aan de Woudenbergse woningvoorraad. Door de gestegen kosten van bouwmaterialen was het deze zomer nog even spannend of de woningen er zouden komen, maar gelukkig is het nu rond. Daarnaast wil ik oud-wethouder Marleen Treep bedanken voor haar bijdrage aan Klein maar Fijn wonen. Zonder haar waren deze woningen er niet gekomen”, aldus een trotse wethouder Wonen Moniek van de Graaf.   

30 tijdelijke woningen
Het gaat om 30 kleine sociale huurwoningen die 15 jaar blijven staan. Ze komen op de plek van het honden-uitlaatveld ter hoogte van de Vermeerlaan, vlakbij de brandweerkazerne. De woningen zijn speciaal voor één- en tweepersoonshuishoudens, zoals alleenstaanden en starters. Wie staat ingeschreven bij Woningnet kan straks reageren op één van de woningen. 

Terug naar overzicht