Gemeente Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Putten en woningcorporaties DeltaWonen, Omnia Wonen, Uwoon en Woningcorporatie Putten gaan zich samen inzetten om beginnende huurschulden eerder te signaleren en aan te pakken. De bestuurders van deze organisaties ondertekenen een convenant waarin gezamenlijke afspraken staan.

Steeds meer huishoudens hebben te maken met financiële problemen. De gemeenten staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Daarvoor is het nodig dat je financiële situatie stabiel is. Zodat je je levensbehoeften kunt betalen maar ook dat je voldoende financiële rust ervaart, zelfs tijdens een schuldregeling.

De woningcorporaties maken zich hard voor een samenleving die niemand uitsluit. Zo zetten zij zich in voor het verminderen van het aantal deurwaarde-procedures en het voorkomen van een dreigende huisuitzetting.

Gezamenlijke aanpak
Met hetzelfde doel voor ogen hebben de gemeenten en de woningcorporaties afgesproken om samen te werken aan het voorkomen en het structureel oplossen van problematische schuldsituaties.

Wanneer een inwoner, na betalingsherinneringen en contact met de woningcorporatie, de huur niet heeft betaald dan wordt dit door de corporatie gemeld bij de gemeente. De gemeente komt dan in actie. De gemeente neemt contact op met de betreffende inwoner en biedt een passende ondersteuning aan. Samen met de inwoner wordt gekeken wat er nodig is om de financiële problemen op te lossen. Uiteraard kan de inwoner zelf bepalen of hij of zij gebruik wil maken van de aangeboden ondersteuning van de gemeente.

Vroegsignalering
Deze vorm van schuldenpreventie wordt vroegsignalering genoemd. Vanaf 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Gemeenten zijn vanaf die datum verplicht om actie te ondernemen als het gaat om vroegsignalering van schuldenproblematiek. De samenwerking met de woningcorporaties maakt onderdeel uit van een bredere aanpak.
In de wijziging van deze wet is ook de grondslag voor het ontvangen en verwerken van gegevens (AVG) over betalingsachterstanden vastgelegd.

Terug naar overzicht