Harderwijk, 20 februari 2024
Alle gemeenten in Nederland moeten in 2026 een woonzorgvisie hebben opgesteld, samen met zorginstellingen en woningcorporaties. De uitkomsten worden vertaald in het volkshuisvestelijke programma van de gemeente, dat ook voor 2026 onder de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt.

Adviseur Volkshuisvesting en Vastgoedsturing Jenny Botter: “De Gemeente Woudenberg is zich druk aan het voorbereiden hierop en heeft de afgelopen maanden al een aantal werkateliers Wonen en Zorg uitgevoerd met lokale zorginstellingen en ons als woningcorporatie. Ook inwoners van de gemeente en huurders van Omnia Wonen worden betrokken in de voorbereiding.”

Een informatiemarkt Wonen en Zorg voor ouderen was op woensdagavond 7 februari jl. een eerste stap in dit proces. Er waren ca. 450 inwoners van Woudenberg uitgenodigd, allen 65+ waarvan er ongeveer 150 aanwezig waren. Woonadviseurs Tessa Klein Lenderink en Saskia Algera vertegenwoordigden Omnia Wonen. Saskia: “Vragen van de bezoekers gingen vooral over hoe je kunt inschrijven op het woonruimteverdeelsysteem (DAK) en met welk inkomen je terecht kan in een sociale huurwoning. Het viel ons op dat veel ouderen met een koopwoning denken dat ze niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, ook al hebben ze een laag inkomen.”

“Dit is dan ook zeker een aandachtspunt voor de toekomstige informatievoorziening aan ouderen in koopwoningen”, vult Tessa aan: “Het was een waardevolle en informatieve avond. Elk halfuur was er een presentatie om ouderen er o.a. op te wijzen dat een goed vangnet belangrijk is. Het zet mensen aan tot nadenken over toekomstig wonen.”

Directeur-bestuurder Peter Toonen benadrukt het belang van dit soort contactmomenten: “Door op deze laagdrempelige manier met inwoners en huurders in te gesprek gaan, leren wij (toekomstige) huurders beter kennen en zij ons. En zoeken we elkaar sneller op als er iets aan de hand is of er vragen zijn. Dat is belangrijk voor ons: door in de buurt te zijn, kunnen we onze huurders optimaal ondersteunen.

Dat is nu, maar ook in de toekomst hard nodig. Immers, onze huurders veranderen en hun woonwensen worden steeds diverser. Zo worden de mensen die een woning bij ons huren gemiddeld steeds ouder. Zij zijn vaak gehecht aan hun woning en hun buurt en willen er daarom blijven wonen, ook als ze ouder worden of als het allemaal moeilijker gaat. Dit begrijpen wij natuurlijk en is belangrijke input voor ons: het toekomstbestendig maken van onze woningen staat daarom hoog op onze agenda. Bijvoorbeeld door het vergroten van de toegankelijkheid van onze woningen voor mensen met een (mobiliteits)beperking en het creëren van een groene woonomgeving. Dit laatste aspect helpt niet alleen om beter om te gaan met ons veranderende klimaat maar nodigt ook uit tot onderlinge ontmoetingen tussen bewoners.

Als we hierin stappen naar voren maken, dragen we echt wat bij. En maken we verschil op lokaal niveau, in de buurt, voor onze huurders. Zo hoort het!”

Terug naar overzicht